Hankkeet


Vanhemmuus vahvaksi erossa -hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan Lapin maakunnan lapsiperheitä erotilanteissa siten, että lapsella säilyvät kiinteät suhteen vanhempiin, isovanhempiin ja muihin lapselle tärkeisiin läheisiin ihmisiin. Kehittämistyön keskiössä ovat toimintamallien kehittäminen teknologiavälitteisiksi niin, että riippumatta välimatkoista Lue lisää…


Kokemus Kohottaa -hankkeessa (2017-2018) kehitetään kokemusasiantuntijatoimintaa Lapissa Miksi? Vahvistetaan kokemusasiantuntijuuden roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa Lisätään mielenterveyden ongelmia kohdanneiden ja heidän läheisensä osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia Vaikutetaan mielenterveyteen liittyviin asenteisiin Mitä? Koulutusta, tukea ja ohjausta jo toimiville ja uusille kokemusasiantuntijoille Vertaistukea Lue lisää…


Toimintakyvyn heiketessä, sairaana tai sairaalasta kotiutuessasi, hoitaessasi läheistä tai kun sinulla on muuten muutos elämäntilanteessasi tarjoamme sinulle laadukkaan avun ja palvelun, joka vastaa tarpeisiisi. Tuki sekä toiminnot suunnitellaan yhdessä ammattihenkilön kanssa. Reumaa ja tules sairauksia sairastaville. Omavastuu jäsenille 4€/tunti, ei Lue lisää…


Lähiöinnostajien ydin on lisätä lähipalveluita, hyvinvointia ja osallisuutta perheille vapaaehtois- ja vertaisvoimin. Tätä on käytännössä esimerkiksi se, että lapsilla ja nuorilla on yksi kaveri ja yksi harrastus mahdollisimman lähellä.


Työikäiselle muististaan huolestuneelle Aivosilta 2017-2020 Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Aivosilta-hanke on aloittanut toimintansa syksyllä 2017. Aivosilta-hankkeessa pyritään parantamaan työikäisten muististaan huolestuneiden elämänlaatua aivoterveyttä edistävien toimintamallien avulla. Hanke suuntautuu työikäisiin, alle 65-vuotiaisiin oululaisiin, joiden toimintakyky on voinut laskea työuraa vaarantavalla tavalla. Hankkeen toimintaan osallistuva voi Lue lisää…


Lähelläsi -hanke 2016-2019 Lähelläsi –hanke on tarkoittu eläkeiässä oleville pariskunnille, joista toinen puolisoista on sairastunut etenevään muistisairauteen. Hankkeen toiminnan tavoitteena on, että yhteisen mielekkään tekemisen sekä oikea-aikaisen tiedon ja tuen myötä parisuhde ei muutu liian nopeasti hoitosuhteeksi. Hanke järjestää monenlaista Lue lisää…


Toiminta tukee työikäistä muistisairasta ja hänen perhettään sairauden alkuvaiheessa. Toiminta sisältää tietoa, ohjausta ja tukea henkilökohtaiset tapaamiset ja puhelut vertaistapaamiset Klubitapaamiset  Tarkoitettu työikäisille, jotka ovat muistisairauden alkuvaiheessa. Naisten ja miesten vertaistapaamiset ovat viikoittain ja kestävät kaksi tuntia. Tapaamisissa on mahdollisuus jakaa Lue lisää…


MeniTuki on kehitetty auttamaan Menieren tautia sairastavia. Se mahdollistaa Internetin välityksellä vertaistuen antamisen kaikille tarvitseville, joita arvioidaan olevan n. 25000 Suomessa. Kyseessä on moderni uuden terveysteknologian työkalu, joka opastaa sinua menierikkoa työskentelemään omatoimisesti elämänlaatusi parantamiseksi! MeniTuki sisältää diagnostisen ohjelman ja Lue lisää…