Hankkeet


  Kompassi toiminnan keskiössä on viihtyisä kohtaamispaikka Lohjan Yritystalossa. Järjestämme monipuolista harrastustoimintaa, infoja ja luentoja, retkiä ja tapahtumia sekä annamme neuvontaa työn- ja koulutukseen hakuun liittyvissä asioissa. Toimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja suunnittelemme toimintaa asiakaslähtöisesti ja saadun palautteen perusteella. Kompassi-toiminnan Lue lisää…


  Taidoilla töihin on Apuomena ry:n työllistämishanke. Hanke on tarkoitettu kaikenikäisille pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille Lohjan, Vihdin, Karkkilan, Siuntion, Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueella. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan TE-toimiston kanssa. Taidoilla töihin toimii ponnahduslautana työmarkkinoille paluuseen, ammatinvaihtoon ja opiskeluun. Voit myös Lue lisää…


Promeq – New Start Finland -hankkeessa järjestämme pakolaisten ja heidän kanssaan työtätekevien kohtaamisia ja yhteistä kehittämistä. Viitekehyksenä on sosiaalinen markkinointi ja suunta työelämään. Hanke on osa Suomen akatemian strategista rahoitusta ja tehdään Itä-Suomen yliopiston (Kuopion kampus) kanssa paikallisena pilottina. Hanke Lue lisää…


STYKE –Sytykettä kehittämiseen – Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöhanke (2017-2019) Valtakunnallisessa STYKE -hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysturvayhdistysten toimintaa kunkin yhdistyksen toiminnasta, tuen tarpeista ja tilanteesta lähtien sekä vahvistetaan sosiaaliturvayhdistysten yhteistä vaikuttamisverkostoa ja toimintaa. Hankkeen avulla kehitetään sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnasta toimiva ja nykyaikainen, Lue lisää…


Päätavoitteena Työ! -hankkeella on, että maahanmuuttajataustaisten ihmisten osallistuminen työelämään kasvaa ja sitä kautta yhteiskunnallinen osallisuus lisääntyy. Työ! -hankkeen toiminnoissa ihmiset saavat tukea työllistymiseen keskittyen varsinkin ensimmäisen työpaikan saamiseen Suomessa. Työelämäosallisuuden kautta tavoitteena on myös tukea muuta osallisuutta. Hankkeessa tuetaan työllistymistä, Lue lisää…


IKAROS – Ikämiesten arjen osallisuuden edistäminen 2017-2019     IKAROS -hankkeessa edistetään yksin elävien ikämiesten osallisuutta ja mielen hyvinvointia etsivän vanhustyön keinoin ja ikämiesten omiin tarpeisiin pohjautuen. Hankkeessa kokeillaan keinoja yksin elävien ikämiesten tavoittamiseen, selvitetään ikämiesten omien tarpeiden lähtökohdista millaista toimintaa ja Lue lisää…


Varikko Pohjois-Karjala -projektissa 2015 -2017 (ESR) kehitetään kuntouttavia päiväkeskuksia, asiakasohjausmalleja ja asumisen tukipalveluja yhteistyössä mm. kuntien sosiaali-, terveys- ja kuntouspalvelujen, TE-hallinnon ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Varikko -toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Outokummussa, Juuassa ja Kiteellä. Niiden kautta jaetaan kauppojen ylijäämäruokaa viikoittain yli 400 Lue lisää…


PAIKKOverkko ESR-hanke kehittää PAIKKOtyökaluja ja toimintaa. Tavoitteena on monipuolistaa osaamisen tunnistamisen työkalujen käyttöympäristöjä ja saada mukaan uusia käyttäjäryhmiä. Lisäksi tavoitteena on tiivistää yhteistyötä oppilaitosten kanssa osaamistodistusten käytön ja henkilökohtaistamisen osalta.  


Mitä toivot tulevaisuuden asumiseltasi? AsumisenApu tarjoaa neuvontaa ikääntyvälle, kun haluat ennakoida toimivaa asumisratkaisua tai kun kaipaat tukea asumisen pulmissa. Tavoitteena on turvata itsenäinen asuminen mahdollisimman pitkään. Hankkeesta vastaa Suomen Asumisen Apu ry ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen voittovaroista vv. Lue lisää…