Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistys haastaa kaikki uimahalliin!

Maailman psoriasispäivä 29.10.2018

Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistys haastaa kaikki uimahalliin!

Psoriasisliitto paikallisyhdistyksineen kampanjoi 29. lokakuuta uimahalleissa kautta maan teemalla ”Psori ei tartu. Vedessäkään.” Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistys järjestää tilaisuuden Oulun uimahallissa (Pikkukankaantie 3, Oulu).

Lähes 60 prosenttia Psoribarometrin vastaajista arvioi vuonna 2017, että on jättänyt psoriasiksen vuoksi tekemättä jotain haluamiaan asioita. Psoribarometrin avovastauksissa jäsenet nostivat uimahalleissa käynnin yhdeksi näistä sairauden estämistä asioista.

  • Moni karttaa uimahalleja, koska pelkää muiden tuijotusta tai ikäviä kommentteja. Haluamme tuoda esiin, että psoriasis on tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, joka ei tartu. Sen puhkeamiseen ei voi juurikaan itse vaikuttaa, mutta oireiden hillitsemisessä elintavoilla on tärkeä merkitys. Siksi jokaisella on oltava oikeus ja mahdollisuus liikkua – myös uimahallissa, toteaa Päivi Pesola Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksestä.

Psoriasisliitto, sen paikallisyhdistykset sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto kampanjoivat uimahalleissa Maailman psoriasispäivänä 29. lokakuuta. Kampanjan teema on Psori ei tartu. Vedessäkään.

Teemapäivän tavoite on lisätä uimahallien käyttäjien tietoisuutta psoriasiksesta ja vähentää tätä kautta sairastavien kohtaamia ennakkoluuloja. Samalla sillä rohkaistaan psoriasista sairastavia uimahallien käyttäjiksi.

Paikalliset psoriasisyhdistykset järjestävät Maailman psoriasispäivänä tapahtumia ympäri maan. Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistys kampanjoi Oulun uimahallissa 29.10.2018 klo 15 – 17. Tilaisuudessa on mukana edustajia Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksestä sekä Psoriasisliitosta. Siellä on mahdollisuus keskustella psoriasikseen liittyvistä asioista ja mittauttaa ihon kosteutta.

  • Moni sairastunut kokee psoriasiksen myös henkisesti kuormittavaksi. Siksi haluamme tarjota tiedon lisäksi vertaistukea, Pesola toteaa.

Maailman psoriasisjärjestöjen kattojärjestö IFPA organisoi vuosittain Maailman psoriasispäivän 29. lokakuuta. Päivän tavoite on lisätä tietoisuutta psoriasiksesta sairautena.

Suomessa kampanjasta vastaa Psoriasisliitto. Tänä vuonna yhteistyökumppaneina ovat lisäksi Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto sekä lääkeyhtiöt AbbVie, Celgene, Janssen, Lilly ja Novartis.

Viimeisimmät tapahtumatiedot: www.psori.fi