Selvitys vähemmistöryhmiin kohdistuvan vihapuheen ja häirinnän ilmenemisestä

Owal Group Oy toteuttaa oikeusministeriön toimeksiannosta seurantaselvityksen eri vähemmistöryhmiin kohdistuvan vihapuheen ja häirinnän ilmenemisestä ja sen vaikutuksista turvallisuuden tunteeseen. Selvityksen kohderyhmiä ovat vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset, maahanmuuttotaustaiset, romanit, suomenruotsalaiset, saamelaiset, vammaiset, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat sekä uskonnolliseen vähemmistöryhmään kuuluvat. Vastaava kysely toteutettiin syksyllä 2015: julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/76633.

Seurantakyselyn tuloksia hyödynnetään tilannekatsauksen päivittämisessä. Lisäksi tuotetaan tietoa siitä, minkälaisia toimenpiteitä tulisi edelleen kohdentaa vihapuheen ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Kyselyyn voi vastata, vaikka ei itse ole kohdannut vihapuhetta tai häirintää.

Häirinnällä tarkoitetaan tässä kyselyssä esimerkiksi halventavaa, nöyryyttävää tai loukkaavaa puhetta, sähköpostiviestejä tai eleitä. Vihapuheella tarkoitetaan julkisesti (esimerkiksi julkisella paikalla, internetissä tai tiedotusvälineissä) esitettyä ilmaisua tai puhetta, jolla levitetään, yllytetään, ylläpidetään tai oikeutetaan vihaa esimerkiksi vähemmistöjä kohtaan. Tyhjentävää määrittelyä häirinnälle ja vihapuheelle ei ole olemassa. Sinä itse määrittelet vihapuheen tai häirinnän – eli minkälaiset ilmaisut tai eleet olet kokenut loukkaavana, vihamielisenä tai uhkaavana.

Voit kertoa omista kokemuksistasi joko sähköisessä kyselyssä tai haastattelussa.

Kysely on auki maaliskuun ajan. Siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:
Suomenkielinen kysely: https://fi.research.net/r/vipu2022fi
Ruotsinkielinen kysely: https://sv.research.net/r/vipu2022sv
Englanninkielinen kysely: https://fi.research.net/r/vipuen

Samassa osoitteessa halukkaat voivat ilmoittautua henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastatteluun voi ilmoittautua myös ottamalla suoraan yhteyttä selvityksen tekijään: manager Laura Jauhola, Owal Gorup Oy, p. 050 443 1841, laura@owalgroup.com.

Oikeusministeriön yhteyshenkilönä toimii erityisasiantuntija Katriina Nousiainen
katriina.nousiainen@gov.fi, 029 515 0275

Asiasanat

vihapuhe, häirintä, seuranta,