Takaisin edelliselle sivulle

a


ADHD-liitto ry jäsenyhdistyksineen tukee adhd-oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä järjestämällä koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta. Liitto edistää edunvalvonnan avulla ja ajantasaista tietoa levittämällä yhteiskunnan ja päättäjien ymmärrystä adhd-oireisten henkilöiden tukemisen tärkeydestä. ADHD-liitto auttaa oivaltamaan, mistä adhd:ssa Lue lisää…


  Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Aivolisäke-potilasyhdistys SELLA ry on perustettu vuonna 1997 aivolisäkesairauksista kärsivien potilaiden yhdys- ja tukijärjestöksi.Vuoden 2016 alusta voimaan tullut sääntömuutos mahdollistaa myös Addison- ja lisämunuaispotilaiden liittymisen potilasyhdistykseen. Jäseneksi voi liittyä: – henkilö, jonka on todettu sairastavan jotakin aivolisäkkeen Lue lisää…


Amurin Teon Tupa ry:ssä käynnistyi huhtikuussa 2016 uusi RAY-rahoitteinen kolmivuotinen Iltatupa-hanke. Hankkeen tiimoilta on käynnistetty iltoihin, viikonloppuihin ja pyhien aikoihin toimiva matalan kynnyksen kohtaamispaikka ikäihmisille. Hankkeen idea on tamperelaisittain ainutlaatuinen. Kotona asuville ikäihmisille ei ole ollut tarjolla virka-ajan ulkopuolelle sijoittuvaa säännöllistä Lue lisää…


Vuonna 1990 perustettu Aseman Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö. Tavoitteenamme on lasten ja nuorten terveen kasvun sekä nuorten ja aikuisten luontevan vuorovaikutuksen tukeminen. Haluamme tukea lasten ja nuorten lisäksi myös heidän lähipiiriään ja vaikuttaa yhteiskuntaan, jotta siitä Lue lisää…


Auta Lasta ry on Oulussa kotipaikkaansa pitävä lastensuojeluyhdistys, jonka toimintakeskus Heinäsalmi sijaitsee Oulun Hietasaaressa.Yhdistys ylläpitää Oulussa lastenkoti Heinäsalmikotia sekä päiväkoteja Eväsreppu ja Laululintu. Auta Lasta ry osallistuu aktiivisesti lastensuojelun vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön myös valtakunnallisella tasolla. Yhdistys toteuttaa yleishyödyllisenä toimintana monipuolista Lue lisää…


Autismiliitto on valtakunnallinen asiantuntija-  ja kansalaisjärjestö. Liiton jäseniä ovat eri puolilla Suomea toimivat jäsenyhdistykset. Toiminta-ajatus Autismiliitto edistää ja valvoo autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä etujen ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Visio Autismiliitto ry edistää toiminnallaan autismikirjon monimuotoisuuden arvostusta ja yksilön ainutlaatuisuuden kunnioitusta. Lue lisää…