Takaisin edelliselle sivulle

k


Toimintaperiaatteidensa mukaisesti Kaatuneitten Omaisten Liitto vaalii sodissa kaatuneiden ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa. Liiton tarkoituksena on toimia kaatuneitten omaisten hyväksi valvomalla heidän yhteiskunnallisia etujaan ja toimimalla heidän puolestaan. Liitto edistää kaatuneitten omaisten yhteistoimintaa ja tukee jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten virkistys- ja Lue lisää…


Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry on kansalaisjärjestö, joka edistää ruohonjuuritason toiminnalla rauhaa, yhdessä tekemistä, yhdenvertaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Kauttamme voi lähteä ulkomaille vapaaehtoistyöhön tai tehdä vapaaehtoistyötä Suomessa. Tämän lisäksi tarjoamme vapaaehtoistyömahdollisuuksia maahanmuuttajille ja turvapaikahakijoille.


Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan informaatio- ja kehittämiskeskus, joka edistää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kansalaisareena kehittää vapaaehtoistoiminnan laatua, lisää kampanjoillaan vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja vaikuttaa päättäjiin, jotta jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan ilman esteitä. Jeesaan – nuori vapaaehtoistoiminnassa on Kansalaisareenan Lue lisää…


Kehitysvammaisten Tukiliitto on valtakunnallinen, jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Olemme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Toimintamme on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin. Vertaistuki ja vaikuttaminen ovat toimintamme ydin. Työmme perusta on YK:n vammaisten Lue lisää…


Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia. Keliakialiitto vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa siten, että keliakiaa sairastavilla on hyvät edellytykset hoitaa sairauttaan ja elää täysipainoista elämää sairaudestaan huolimatta. Lue lisää…


Kilpirauhasliitto perustettiin marraskuussa 1999 jatkamaan vuonna 1996 perustetun valtakunnallisen Kilpirauhaspotilasyhdistys ry:n toimintaa. Liittoon kuuluu 15 alueellista kilpirauhasyhdistystä. Jäsenyhdistysten ja liiton jäsenmäärä on noin 10 000. Liiton toiminnan tarkoituksena on toimia valtakunnallisena kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien ja lisäkilpirauhassairauksien Lue lisää…


Kipukapina ry on vaikeista kroonisista kivuista kärsivien potilasjärjestö. Suomessa on noin miljoona kipupotilasta, joista 300.000 kärsii vaikeista tai invalidisoivista kivuista. Heidän äänensä vahvistamiseksi on marraskuussa 2019 perustettu Kipukapina ry, joka lisää tietoa kroonisesta kivusta, kivunhoidosta ja potilaan oikeuksista. Olennaista kipupotilaan Lue lisää…


KRAN rf on sosiaali- ja terveysjärjestö perustettu vuonna 1982. Työskentelemme heikossa asemassa olevien päihdeongelmaisten sekä päihdeongelmaisten läheisten eteen. Yhdistyksen toimintaan kuuluu syrjäytymisen torjuminen sekä päihde- ja riippuvuushoidon edistäminen. KRAN:lla on monipuolista toimintaa kolmella kielellä. Tarjoamme tukea päihteiden käyttäjille, entisille käyttäjille Lue lisää…


Kuluttajaliitto – Kaikille avoin kansalaisjärjestö Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Edistämme kuluttajan oikeuksiin, talouteen, elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen sekä eettiseen kuluttamiseen liittyviä asioita toimien kuluttajien äänenä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tarjoamme neuvontaa muun muassa kuluttajansuojaan, mainontaan, asumiseen sekä eettiseen kuluttamiseen Lue lisää…