Takaisin edelliselle sivulle

s


SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland. SAMS vänverksamhet Vi Lue lisää…


Kouvolassa toimiva mielenterveysyhdistys Siput ry on syksyllä 2001 Anjalankoskella perustettu mielenterveysyhdistys  jonka toiminnan tavoitteena on ehkäistä mielenterveyskuntoutujien syrjiytymistä järjestämällä erilaista ryhmätoimintaa, retkiä, kursseja, luentotilaisuuksia sekä erilaisia tapahtumia. Toimintaamme mukaan ovat tervetulleita kaikki mielenterveyskuntoutujat heidän omaisensa sekä muut toiminnastamme kiinnostuneet. Olemme Lue lisää…


Siskot ja Simot on luovan välittämisen yhteisö, joka tuo pop up -tapahtumilla iloa ikäihmisten ja vapaaehtoisten elämään. Yhteisömme organisoi suoraa, matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa. Toimintamme perustana ovat pop up -tyyppiset tapahtumat, Välittämisen keikat, jotka voivat olla mitä tahansa lettukesteistä ulkoiluretkiin ja Lue lisää…


Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, yksi 12 Suomessa toimivasta opintokeskuksesta. Tarjoamme koulutusta, tietoa, tukea ja muita palveluita kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. Tavoitteemme on aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen erityisesti koulutuksen ja kulttuuritoiminnan avulla. Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa Kansalaisfoorumi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää Lue lisää…


Yhdistyksen tavoitteena on auttaa ADD/ADHD-oireisia aikuisia löytämään keinoja mahdollisimman hyvään elämään. Järjestämme vertaistuki toimintaa senkä pidempiä vertaistapaamisia. Otamme kantaa ADHD-aikuisten elämään vaikuttaviin asioihin. Tuemme ADHD-oireisia ja tiedotamme ADHD:ta ja sen vaikutuksesta ihmisten elämään. Ohjaamme ja opastamme kyseliöitä tuen ja hoidon Lue lisää…


Suomen CP-liiton keskeisiä toimintamuotoja: – Paikallisyhdistystoiminnan tukeminen – Sopeutumisvalmennuskurssit, seminaarit ja muut jäsenistölle suunnatut tapahtumat (liikuntapäivät, MMC- ja hydrokefalia vertaistapaamiset, CP-vammaisten lasten vanhempien vertaistuki, nuoriso- ja aikuistoiminnan tapahtumat, tuettu lomatoiminta, juhlapyhien vietto Moijalassa ym.) – Sosiaaliohjaus ja neuvonta – CP-liiton Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on antaa vertaistukea harvinaisen perinnöllisen fruktoosi-intoleranssi -diagnoosin saaneille sekä heidän läheisilleen. Yhdistys lisää jäsenten tietoutta sairaudestaan, parantaa lääke- ja ravitsemustietouttaan sekä neuvoo mahdollisuuksien mukaan sairaudesta johtuvista haasteista. Yhdistys pyrkii luomaan kontakteja eri sidosryhmiin sairauden tunnettavuuden edistämiseksi. Suomen fruktoosi-intolerantikot Lue lisää…


Suomen Horton-yhdistys on vuonna 2019 perustettu valtakunnallinen potilas- ja edunvalvontajärjestö. Yhdistys opastaa ja tukee Hortonin neuralgiaa ja muita harvinaisia päänsäryn muotoja sairastavia mutta myös terveydenhuoltoa Horton-potilaiden hoidossa. Tahdomme edistää ja rohkaista tutkimusta, uusien hoitomuotojen kehittämistä ja etsimistä niin että Hortonin Lue lisää…


Suomen Karva-Kaverit käyvät vapaaehtoistoimintana ilahduttamassa vanhuksia, kehitysvammaisia, lapsia ja nuoria lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa. Suomen Karva-Kaverit ry kehittää myös eläinavusteista työskentelyä, jossa eläimen avulla tuodaan iloa ja vahvistetaan ihmisen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, ehkäistään ihmisten hyvinvoinnin ongelmia ja Lue lisää…


Suomen Kielipolku SLI ry on Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys, jonka toimialuetta on koko maa. Yhdistys tukee henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai kielellinen erityisvaikeus tai dysfasia sekä heidän läheisiään ja perheitä. Yhdistyksemme tarkoituksena on antaa vertaistukea lasten huoltajille, jos lapsella on Lue lisää…