Takaisin edelliselle sivulle

s


Kouvolassa toimiva mielenterveysyhdistys Siput ry on syksyllä 2001 Anjalankoskella perustettu mielenterveysyhdistys  jonka toiminnan tavoitteena on ehkäistä mielenterveyskuntoutujien syrjiytymistä järjestämällä erilaista ryhmätoimintaa, retkiä, kursseja, luentotilaisuuksia sekä erilaisia tapahtumia. Toimintaamme mukaan ovat tervetulleita kaikki mielenterveyskuntoutujat heidän omaisensa sekä muut toiminnastamme kiinnostuneet. Olemme Lue lisää…


Siskot ja Simot on luovan välittämisen yhteisö, joka tuo pop up -tapahtumilla iloa ikäihmisten ja vapaaehtoisten elämään. Yhteisömme organisoi suoraa, matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa. Toimintamme perustana ovat pop up -tyyppiset tapahtumat, Välittämisen keikat, jotka voivat olla mitä tahansa lettukesteistä ulkoiluretkiin ja Lue lisää…


Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, yksi 12 Suomessa toimivasta opintokeskuksesta. Tarjoamme koulutusta, tietoa, tukea ja muita palveluita kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. Tavoitteemme on aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen erityisesti koulutuksen ja kulttuuritoiminnan avulla. Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa Kansalaisfoorumi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää Lue lisää…


Yhdistyksen tavoitteena on auttaa ADD/ADHD-oireisia aikuisia löytämään keinoja mahdollisimman hyvään elämään. Järjestämme vertaistuki toimintaa senkä pidempiä vertaistapaamisia. Otamme kantaa ADHD-aikuisten elämään vaikuttaviin asioihin. Tuemme ADHD-oireisia ja tiedotamme ADHD:ta ja sen vaikutuksesta ihmisten elämään. Ohjaamme ja opastamme kyseliöitä tuen ja hoidon Lue lisää…


Suomen CP-liiton keskeisiä toimintamuotoja: – Paikallisyhdistystoiminnan tukeminen – Sopeutumisvalmennuskurssit, seminaarit ja muut jäsenistölle suunnatut tapahtumat (liikuntapäivät, MMC- ja hydrokefalia vertaistapaamiset, CP-vammaisten lasten vanhempien vertaistuki, nuoriso- ja aikuistoiminnan tapahtumat, tuettu lomatoiminta, juhlapyhien vietto Moijalassa ym.) – Sosiaaliohjaus ja neuvonta – CP-liiton Lue lisää…


Suomen fruktoosi-intolerantikot (HFI) ry on perustettu 22.2.2020 Tampereella. Yhdistyksen tarkoituksena on antaa vertaistukea harvinaisen perinnöllisen fruktoosi-intoleranssi -diagnoosin saaneille sekä heidän läheisilleen. Yhdistys lisää jäsenten tietoutta sairaudestaan, parantaa lääke- ja ravitsemustietouttaan sekä neuvoo mahdollisuuksien mukaan sairaudesta johtuvista haasteista. Yhdistys pyrkii luomaan Lue lisää…


Suomen Karva-Kaverit käyvät vapaaehtoistoimintana ilahduttamassa vanhuksia, kehitysvammaisia, lapsia ja nuoria lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa. Suomen Karva-Kaverit ry kehittää myös eläinavusteista työskentelyä, jossa eläimen avulla tuodaan iloa ja vahvistetaan ihmisen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, ehkäistään ihmisten hyvinvoinnin ongelmia ja Lue lisää…


Suomen Kielipolku SLI ry on Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys, jonka toimialuetta on koko maa. Yhdistys tukee henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai kielellinen erityisvaikeus tai dysfasia sekä heidän läheisiään ja perheitä. Yhdistyksemme tarkoituksena on antaa vertaistukea lasten huoltajille, jos lapsella on Lue lisää…


Kilpirauhasliiton toiminnan tarkoituksena on toimia valtakunnallisena kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien ja lisäkilpirauhassairauksien tunnettuutta, hoitoa ja tutkimusta sekä kilpirauhassairaiden ja lisäkilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Liittoon kuuluu 15 alueellista kilpirauhasyhdistystä. Jäsenyhdistysten ja liiton jäsenmäärä on noin 10 Lue lisää…


Suomen Kipu ry on valtakunnallinen, vuodesta 1992 toiminut voittoa tavoittelematon kipupotilaiden, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu- ja yhteistyöjärjestö. Tarjoamme tietoa ja tukea kaikille, joita kipu koskettaa. Kehitämme erilaisia vertaistuen muotoja ja tuemme alueellista toimintaa. Yhdistyksen tehtävänä on: • Lue lisää…