Jelli (Pohjois-Karjala)


Tämän päivän työelämässä puhutaan paljon työn imusta. Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Sitä kokeva työntekijä lähtee aamulla yleensä mielellään töihin, kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä. Kukapa meistä ei haluaisi kokea vastaavia tunteita. Mutta voiko tähän kokemukseen Lue lisää…


Oletko jo ihan kyllästetty eri tuuteista puskevalla tiedolla siitä, miten säilyttää työkykyisyys, miten pysytellä mukana oravanpyörässä, miten sinnitellä kuta kuinkin ehjänä ja kokonaisena jokapäiväisessä työelämän pyörityksessä? Tästä asiasta ei voi kuitenkaan puhua liikaa. Meihin on liki jokaiseen ihan tehdasasetuksena asennettu Lue lisää…


Honkalampisäätiön  Perpe-keskuksen vuoden 2019 kehittämistoimintamme alla ovat erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten erityisen tuen palvelut. Toimintojen kohderyhmänä ovat neurokirjon henkilöt ja heidän läheisensä. Keräämme tietoa siitä, millaisia palveluita ja tuen tarvetta 13–29 –vuotiaille Pohjois-Karjalassa. Mitä hyötyä kyselystä ja sen tuloksista Lue lisää…


Sininauhaliiton oppaan tarkoituksena on asukaslähtöisen naapurustotyön menetelmin turvata asumisen ja kotiutumisen onnistumista henkilöille, joilla on taustallaan pitkäaikaisasunnottomuutta. Opas toimii käytännön työvälineenä Asunto ensin -periaatteella toimivassa hajautetussa asumissosiaalisessa työssä, mutta se on hyödynnettävissä myös monien muiden yhteisötyön ammattilaisten käyttöön, kuten asumisneuvojat, Lue lisää…


Vanheneminen.fi-verkkosivusto tarjoaa kansalaisille, vanhustyön ammattilaisille, päättäjille ja viranomaisille tietoa ja työvälineitä vanhuuteen varautumiseen. Verkkosivuilta löydät tietoa ja työvälineitä mm. seuraavista aiheista:  Talous ja asuminen Terve ja mielekäs elämä oikeudellinen ja taloudellinen ennakointi Sivusto on tuotettu Vanhustyön keskusliiton Vanheneminen.fi-hankkeessa (2018-2020) ja Lue lisää…


Tervetuloa webinaariin vammaisiin henkilöihin kohdistuvista rikoksista ja niiden torjunnasta! Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE sekä oikeusministeriön yhteydessä toimiva Rikoksentorjuntaneuvosto järjestävät webinaarin eli verkkoseminaarin vammaisiin henkilöihin kohdistuvista rikoksista ja niiden ehkäisystä. Webinaarissa kuulet muun muassa seuraavista asioista: Mitä YK:n vammaisten henkilöiden Lue lisää…


SOSTEn julkaisema tuore Sosiaalibarometri 2019  käsittelee eriarvoistumista sekä sekä vaikeimmassa tilantessa oleville ihmisille keskeistä perusturvaa ja perustoimeentulotukea, osatyökykyisten tukemista ja keinoja kohentaa työllisyyttä.  Lisäksi kuvataan sote-palvelujen uudistamista ja kuntoutusta. Sosiaalibarometri 2019 tulokset perustuvat 882 kyselyvastaukseen, jotka koottiin tammi-helmikuussa 2019. Monialainen Lue lisää…


Projektipäällikköä  haetaan Matkalla kädentaitojen elämykseen -hankkeelle ajalle 1.11.2019-31.8.2020. Matkalla kädentaitojen elämykseen -hankkeen tavoitteena on kehittää konsepti, jota käyttämällä pystytään tuotteistamaan kulttuurimatkailuun sopivia tuotepaketteja sekä löytämään juuri näiden matkailutuotteiden asiakasryhmät. Hankkeen toimijoiden (Taito Pohjois-Karjala ry ja Pohjois-Karjalan matkailutoimijat sekä käsityöalan yrittäjät) Lue lisää…


Pelastakaa Lapset ry:n Vuoden 2019 Lapsen ääni –kyselyllä selvitettiin 13-17-vuotiaiden lasten ja nuorten ajatuksia köyhyydestä, työttömyydestä, turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta, eriarvoisuudesta sekä vaikuttamismahdollisuuksista. Kyselyyn vastasi 565 lasta eri puolilta Suomea. Tulokset julkaistiin kahdessa osassa: ensimmäinen osa käsitteli lasten ajatuksia tulevaisuuden Suomesta, lokakuussa Lue lisää…


Nuorten Exit on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa julkaissut Ei seksuaaliselle kaltoinkohtelulle -oppaan. Oppaasta löytyy apua siihen, miten käsitellä teemaa nuorten kanssa ennaltaehkäisevästi sekä siihen, miten toimia, jos kohtaa työssään seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneen nuoren Opas  on suunnattu ensisijaisesti helsinkiläisille nuorisotyöntekijöille, mutta Lue lisää…


Yhteensä: 345