Jelli (Pohjois-Karjala)


Vuonna 2011 perustetun Minela Säätiön tehtävä on nuorten osallisuuden ja kehittymisen tukeminen. Avustukset jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Avustuksia nuorisotyölle voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi jakaa avustuksia myös haastavassa taloudellisessa Lue lisää…


  JÄRJESTÖOLYMPIALAISET 4.12.2018 klo 17-20 Kuntokeitaalla, Linnunlahdentie 10, 80100 Joensuu Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkosto haastaa järjestöt mukaan Olympialaisrastien pitäjiksi ja kokoamaan omista vapaaehtoisista 4-6 hengen joukkueen kilpailemaan JärjestöOlympialaisiin. Tapahtuma on osa kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Päivän tavoitteena on tarjota osallistuville vapaaehtoisille yhteistä Lue lisää…


Järjestyksessään yhdestoista barometri käsittelee järjestöjen vapaaehtoistoiminnan tilaa, jäsenten ja jäsenyyden merkitystä järjestöjen toiminnalle, hallinnollisen työn kuormittavuutta ja sitä koskevia kehittämisehdotuksia sekä järjestöjen työllistämistä ja sähköisiä palveluja. Julkaisun erityisteemassa tarkastellaan tänä vuonna syitä ja taustoja, jotka ovat johtaneet purkautuneiden alan yhdistysten Lue lisää…


Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan piiri hakee vakituiseen työsuhteeseen Paiholan vastaanottokeskukseen SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ. Edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukaista pätevyyttä, sekä Punaisen Ristin arvojen ja periaatteiden kunnioittamista. Eduksi luemme kokemuksen maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä, vastaanottoraha-/toimeentulotukityöstä sekä turvapaikkaprosessiin liittyvien lausuntojen tekemisestä. Lue lisää


Pyhäselän 4H-yhdistys ry hakee toiminnanjohtajan sijaista äitiysloman ajaksi 1.12.2018 alkaen, aluksi osa-aikaisena ja päättyen 31.10.2019 tai sopimuksen mukaan. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat: -4H-nuorisotyön organisointi -Nuorten työelämävalmiuksien edistäminen -Yrittäjyyteen kannustaminen -Viestintä, nettisivujen ja sosiaalisen median päivitys -Talouden ja toiminnan seuranta ja kehittäminen Lue lisää…


Vaikuttaako arkeesi läheisen psyykkinen sairaus tai mielenterveysongelma? Oletko huolissasi läheisesi hyvinvoinnista tai päihteiden käytöstä? Muiden samanlaisessa tilanteessa olevien tuella voit saada apua omaan jaksamiseen. Mielenterveyskuntoutujien omaisten ja läheisten on mahdollista saada vertaistukea puhelinryhmässä. Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry  järjestää erilaisia Lue lisää…


Kiteen kaupungin liikuntatoimen koulutus- ja leiriavustukset vuoden 2018 osalta ovat haussa 22.11.2018 kello 15 mennessä. Liikuntatoimen ohjausavustushakemukset alle 18–vuotiaiden ohjaukseen vuodelle 2018 tulee palauttaa ennen harjoitusvuorojen alkua. Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189. Lue lisää


Harvaan asutuilla alueilla asuvat nuoret jäävät usein kyselytutkimuksissa katveeseen. Vuoden 2017 Nuorisobarometrin lisäotos selvitti millaiset tekijät ohjaavat nuorten koulutusvalintoja maaseudulla. Pitkiä koulumatkoja ja pakkomuuttoja? Arvostavatko maaseudulla asuvat nuoret erilaisia taitoja kuin muualla asuvat? Entä millaisena nuorten vapaa-aika ja hyvinvointi näyttäytyvät? Lue lisää…


Mielenterveyden häiriöt vievät yhä useamman nuoren työkyvyn – vain joka viides palaa pysyvästi työmarkkinoille. Nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöistä johtuva työkyvyttömyys lisääntyi 30 % vuodesta 2005 vuoteen 2015. Työelämään paluuta edistää psykoterapian ja työhön suuntaavan kuntoutuksen yhdistelmä, jota tulisi tarjota aikaisempaa Lue lisää…


Yhteensä: 417