Yhdistysinfo


Harrastus on yksi tärkeä tekijä ihmisen kasvussa ja kehittymisessä. Harrastuksen myötä nuori kokee kuuluvansa johonkin ryhmään. Monelle meistä harrastus on ohjannut myös ammatinvalintaa. Harrastuspäivän tavoitteena on tarjota Valkealassa asuville nuorille mahdollisuus tutustua koulupäivän aikana erilaisiin harrastusvaihtoehtoihin. Kohderyhmänä on Valkealan yläkoulun Lue lisää…


Invalidiliitto on edistänyt ja kehittänyt fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää jo 80 vuotta. Invalidiliitto-konserniin kuuluvat myös Validia Asuminen ja Kuntoutus, Lapin Kuntoutus sekä Ammattiopisto Spesia. Haemme järjestöasiantuntijaa Lappeenrantaan vahvistamaan yhdistys- ja aluetoiminnan tiimiämme. Lue lisää…


Kouvolan 27. Taiteiden Yö järjestetään 24.8.2018 klo 15-23. Tänä vuonna esiintymispaikkavaihtoehtoina on Kävelykatu Manskin päälava klo 15-17.30 ja Kouvola-talo, jonne sijoittuu mm. yhdistysten, seurojen ja esiintyjäryhmien esitykset ja mahdollisuuksien mukaan myös bändejä.   Ohessa on tiedote esiintyjäksi ilmoittautumisesta sekä tiedote Lue lisää…


Kohtaamisia Kouvolassa -tilaisuudet käynnistyvät maaliskuussa Porukkatalossa 7.3. Millainen Kouvola meillä on maakuntauudistuksen jälkeen?, kaupunginvaltuuston pj. Jouko Leppänen 14.3. Elämää ja historiaa Kasarminmäellä, kapteeni evp. Kalevi Sirén 21.3. SOTE-uudistus Kymenlaaksossa ja Kouvolassa, hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu 28.3. Polku opettajan pöydän äärestä Lue lisää…


Kumaja toteutti vuodenvaihteessa 2017-2018 kyselyn uusmaalaisille sote-järjestöille. Verkossa toteutettuun kyselyyn saatiin yli 200 vastausta järjestöiltä. Kyselyn tarkoituksena oli muun muassa selvittää, miten järjestöt voivat vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteutukseen. Järjestöt vaikuttajina Vastaajista jopa 69 % kokee, että heidän Lue lisää…


Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat ihmiset eksyvät, uupuvat ja turhautuvat sekavassa palveluviidakossa. Kukaan ei tunnu tietävän, mikä taho vastaa mistäkin asiasta ja kenen puoleen pitäisi kääntyä, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisusta ”Paljon sote-palveluita tarvitsevat ihmiset keskiöön”. Asiakkaita auttavat Lue lisää…


Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten. Julkaisuun on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin. Oppaasta hyötyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat sekä asiasta kiinnostuneet kansalaiset. Useat kirjoittajajärjestöt julkaisevat lisäksi omien jäsentensä erityistarpeisiin syvennettyjä oppaita. Lue lisää…


Sosiaali- ja terveysministeriö on nimittänyt OTK Tuija Braxin arvioimaan järjestöjen ja muun kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon mallissa. Järjestöjen kannalta merkittävin muutos maakunta- ja sote-uudistuksessa on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen maakunnille. Samalla hyvinvointia ja terveyttä edistävät tehtävät Lue lisää…


THL ja Sitra ovat tehneet tutkimuksen, joka luo kuvan syrjäytymisen kokonaiskustannuksista ihmisen elinkaaren mittaan. Tutkimus tukee näkemystä, että koulutus on paras lääke sekä syrjäytymistä että sen kustannuksia vastaan. Inhimillisten haasteiden lisäksi syrjäytymisestä aiheutuu huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia erilaisten korjaavien palveluiden, tulonsiirtojen  Lue lisää…