Hankkeet


Työikäiselle muististaan huolestuneelle Aivosilta 2017-2020 Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Aivosilta-hanke on aloittanut toimintansa syksyllä 2017. Aivosilta-hankkeessa pyritään parantamaan työikäisten muististaan huolestuneiden elämänlaatua aivoterveyttä edistävien toimintamallien avulla. Hanke suuntautuu työikäisiin, alle 65-vuotiaisiin oululaisiin, joiden toimintakyky on voinut laskea työuraa vaarantavalla tavalla. Hankkeen toimintaan osallistuva voi Lue lisää…


Lähelläsi -hanke 2016-2019 Lähelläsi –hanke on tarkoittu eläkeiässä oleville pariskunnille, joista toinen puolisoista on sairastunut etenevään muistisairauteen. Hankkeen toiminnan tavoitteena on, että yhteisen mielekkään tekemisen sekä oikea-aikaisen tiedon ja tuen myötä parisuhde ei muutu liian nopeasti hoitosuhteeksi. Hanke järjestää monenlaista Lue lisää…


Toiminta tukee työikäistä muistisairasta ja hänen perhettään sairauden alkuvaiheessa. Toiminta sisältää tietoa, ohjausta ja tukea henkilökohtaiset tapaamiset ja puhelut vertaistapaamiset Klubitapaamiset  Tarkoitettu työikäisille, jotka ovat muistisairauden alkuvaiheessa. Naisten ja miesten vertaistapaamiset ovat viikoittain ja kestävät kaksi tuntia. Tapaamisissa on mahdollisuus jakaa Lue lisää…


MeniTuki on kehitetty auttamaan Menieren tautia sairastavia. Se mahdollistaa Internetin välityksellä vertaistuen antamisen kaikille tarvitseville, joita arvioidaan olevan n. 25000 Suomessa. Kyseessä on moderni uuden terveysteknologian työkalu, joka opastaa sinua menierikkoa työskentelemään omatoimisesti elämänlaatusi parantamiseksi! MeniTuki sisältää diagnostisen ohjelman ja Lue lisää…


Luonnosta käsin-hankkeen tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille monipuolista toimintaa mm. kerhoja, leirejä ja kursseja. Hankkeen teemoina ovat lähiruoka, kierrätys sekä luonnosta ja eläimistä saatava hyvinvointi. Teemat ovat toiminnassa vahvasti läsnä. Luonnosta käsin-hanke on Muhoksen 4H-yhdistyksen hallinnoima hanke. Yhteistyötä tehdään Muhoksen Lue lisää…


Töpinän Tähti – hankeon Kontiolahden työttömät ry:n hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysministeriön avustusosaston rahoittama hanke, jonka päätavoitteena on ylläpitää ja edistää työttömien hyvinvointia ja toimintakykyä organisoidun ja tavoitteellisen, heidän omista tarpeistaan lähtöisin olevan vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan avulla ja näin osaltaan Lue lisää…


Maaseudun Sivistysliiton Kotoverkostoja maaseutualueille -hankkeen tavoitteena on suunnitella ja järjestää yhdessä kylä- ja muiden yhdistysten kanssa leppoisia yhdessäolon tilaisuuksia, joissa paikalliset asukkaat ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt voisivat tavata, tutustua, viettää aikaa yhdessä ja vaikkapa oppia jotain uutta toistensa elämästä ja kulttuurista. Lue lisää…


Muistiluotsin tehtävänä on tukea muistisairaan sekä omaisten ja läheisten arjessa selviytymistä. Tukea tarjotaan antamalla ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa sekä tietoa alueen palveluista. Muistiluotsi järjestää erilaisia luentoja ja tapahtumia liittyen muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen sekä sairauden tuomiin haasteisiin arjessa. Muistiluotsin Lue lisää…


Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFamin Tuttu -projektin tarkoituksena on uusien ja yksinäisten mielenterveysomaisten ja –läheisten hyvinvoinnin tukeminen. Projektissa koulutetaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä toimimaan niiden mielenterveysomaisten tukena, joille omaistilanne on uusi ja jotka eivät halua osallistua vertaisryhmiin ja/tai jotka kokevat yksinäisyyttä läheisen mielenterveysongelmien Lue lisää…


NOVA-hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevista järjestö- ja kuntasektorin tuottamista liikuntapalveluista Pohjois-Pohjanmaalla. Selvitystyön lisäksi hankkeessa yhteissuunnitellaan, testataan ja kehitetään nuorten tarpeista lähteviä liikuntapalveluja pilottiryhmien kanssa. Hankkeessa järjestetään myös seminaari sekä moniammatillista workshop-toimintaa. Taustaa: Lue lisää…