Hankkeet


Opinnollistava kuntoutus- kaikille toisen asteen koulutus hankkeen toiminta-aika on 1.1.2018 – 30.9.2020. OoKoo-hanketta hallinnoi Pohjois -Karjalan Mielenterveydentuki ry. Hankkeen rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY keskus, ESR, Siun sote, Riveria ja Joensuun kaupunki Hankkeen kohderyhmänä ovat 16 – 29 -vuotiaat toisen asteen Lue lisää…


Sektori hanke on työllisyyspoliittinen hanke, jota rahoittaa Uudenmaan TE-toimisto ja Espoon kaupunki. Hankkeen tavoitteena on välittää espoolaisille pitkään työttömänä olleille työnhakijoille työkokeilupaikkoja, palkkatuettua työtä ja mahdollistaa osatutkintojen suorittaminen opinnollistamisen avulla. Paikkoja on yrityksissä ja yhdistyksissä. Hanke tarjoaa koko asiakkuuden ajan Lue lisää…


Pohjois-Karjalan LAPE 2017-2018 LAPE eli lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on hallituksen kärkihanke. LAPEssa vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Myös varhaiskasvatus, koulu, järjestöt ja seurakunnat tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Keskeistä LAPEssa on matalan kynnyksen Lue lisää…


Hankkeen tarkoituksena on maakunnallisesti tukea valtimopotilaiden ja korkeassa riskissä olevien (eteisvärinäpotilaat) osallistumismahdollisuuksia toimintaan yli yhdistysrajojen yhteistyössä Siun Soten kanssa. Hankkeessa on kolme päälinjaa:  1) Tukihenkilötoiminnan mahdollistaminen paikallisten valtimotautiyhdistysten kanssa. 2) Vertaistoiminnan kehittäminen yhteistyössä em. valtimotautiyhdistysten kanssa. 3) Piiritason tukeminen yleisötilaisuuksien Lue lisää…


Yhteen hiileen – hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoilla  (ent. Raha-automaattiyhdistyksen) rahoittama  ja Tohmajärven Nurkka ry.n hallinnoima kehittämishanke ajalla 1.5.2015 – 31.12.2018 Hankkeen tavoitteina on: Palauttaa yhdistysten toiminta perusjuurilleen, vastaamaan sääntöjen tavoitteeseen; työttömien henkisen, fyysisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kohottaminen. Kehittää Lue lisää…


Huomaa lapsi – lapsi- ja mielenterveysomaistyötä lapsiomaisen hyväksi 2016-2018 Huomaa lapsi -projektissa kehitetään lapsiomaisten tukemista lapsityön ja mielenterveysomaistyön järjestöissä Joensuun seudulla vuosina 2016-2018. Tavoitteena on vahvistaa yksilöllistä tukea lapsille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti. Lisätietoja: Mari Eronen 050-308 6163 mari.eronen(at)tukitupa.fi


Taksistartti-hanke on STEA:n rahoittama kolmivuotinen terveyden edistämisen hanke. Hankkeen tuloksena pohjoiskarjalaisten ammattiautoilijoiden fyysinen aktiivisuus lisääntyy ja löydämme yhdessä kuljettajien kanssa keinoja istumisen tauottamiseen. Alkuvaiheessa otamme mukaan taksinkuljettajia ja vuoden 2018 aikana myös bussinkuljettajia. Pyrimme positiivisiin terveysvaikutuksiin sekä jaksamisen lisääntymiseen työssä Lue lisää…


Video välittää – Videovälitteinen kriisiapu kriisikeskustoiminnassa ja rikosuhripalveluissa 2016-2018 -hanke Hankkeen tavoitteena on ulottaa kriisikeskusten ja rikosuhripäivystyksen palveluja videovälitteisesti erityisesti palvelujen katvealueille. Tulevaisuudessa asiakas voi valita kasvokkaisen tapaamisen sijaan halutessaan tapaamisen verkkovastaanotolla videokuvapuhelua hyödyntäen esimerkiksi oman kotitietokoneensa tai lainatabletin kautta. Lue lisää…


ALISA-Alaikäiset sairasta omaistaan hoitavat -projektin päämääränä on kehittää pitkäaikaissairasta vanhempaansa hoitavien lapsien ja heidän perheidensä tunnistamista, tavoittamista ja tukemista paikallisen yhteistyöverkoston kanssa.