Hankkeet


Oulun seudun omaishoitajat ry:n Ihimisen Lähelle-toiminnalla tuetaan omaishoitajia alueellisen matalan kynnyksen toiminnan sekä vapaaehtoistoiminnan avulla. Tavoitteena on lisätä omaishoitajien voimavaroja, tukea heitä löytämään uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia elämäänsä sekä lisätä heidän osallistumisen mahdollisuuksiaan omaishoitajille suunnattuun toimintaan. Tavoitteena on myös tarjota Lue lisää…


Omaistuki–toiminta tarjoaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sekä tietoa ja tukea omaistaan tai läheistään hoitaville. Tarvittaessa voimme sopia henkilökohtaisesti tapaamisesta joko Ommaiskortteerissa tai asiakkaan omassa kodissa. Järjestämme erilaisia ajankohtaisia koulutus- ja luentotilaisuuksia, ryhmä-, leiri- sekä virkistystoimintaa. Lisäksi omaistaan hoitavia tukee ja Lue lisää…


Erityistä Energiaa -hanke on Oulun seudun omaishoitajat ry:n kehittämistyötä, jota rahoittaa STEA. Hanke tähtää erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla. Erityistä energiaa -hanke on osa STEAn Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa. Kenelle? Perhetyö on kestoltaan 3-8 kuukautta ja sopii kaikenlaisille Lue lisää…


Culture Open: Creating Culture Together –hankkeen tarkoituksena on edistää vammaisten ja maahanmuuttajien osallistumista kulttuuripalveluihin ja tapahtumiin Joensuussa ja Petroskoissa. Tavoitteena on saavutettavien ja osallistavien kulttuuripalveluiden kehittäminen kohderyhmille. Osana hanketta toteutetaan saavutettavuuskartoitus ja kattavuuskysely paikallisista kulttuuripalveluista, joilla selvitetään Joensuun kulttuurilaitosten toimivuutta Lue lisää…


Luontovoimaa! -hankkeessa kävellään yhdessä Jyväskylän asuinalueilla naisten voimin. Toimintamme on maahanmuuttajanaisille sekä naisille, jotka haluavat toimia vapaaehtoisina luontoystävinä maahanmuuttajanaisille. Liikumme naisten kanssa luonnossa sekä autamme heitä valjastamaan omia voimavaroja käyttöön erilaisin luonto- ja taidelähtöisin menetelmin. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa Lue lisää…


“Koko kylän puutarha” Tavoitteenamme on luoda kylätalon piha-alueesta ympäristö, joka tarjoaa puitteet lasten ja nuorten ympäristö- ja hyvinvointikasvatukseen sekä erilaisten puutarhanhoitoon ja viljelyyn liittyvien kerhojen ja kurssien pitämiseen kaikille ikäryhmille. Olemme tehneet kartoitusta alueen päiväkodeissa, koulussa, nuorisotoimessa sekä yhdistyksissä selvittääksemme Lue lisää…


Hankkeen julkinen kuvaus Karjalohjan Kylätalo ry on lohjalainen, vuonna 2015 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on elävöittää Karjalohjan seutua ja ylläpitää kylätaloa, joka tarjoaa matalan kynnyksen kokoontumis- ja harrastuspaikan alueen asukkaille. Yleishyödyllisen Leader investointihankkeen avulla Kylätalo Kehrän yhteisiä Lue lisää…


Kulttuurikimppa-hankkeen (OKM) tarkoituksena on luoda matalan kynnyksen kulttuurisia kohtaamisia sekä kehittää kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan malli Kulttuurikamu-toiminnan kautta. Tavoitteena hankkeessa on lisätä kulttuurisen osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurikimppa on suunnattu erityisesti ikäihmisille ja maahanmuuttajille, ja sen avulla mahdollistetaan helposti lähestyttävään kulttuuritoimintaan osallistuminen (esimerkiksi päiväkonsertit Lue lisää…


Joensuun Nuorisoverstaan Näyttö käyttöön -hankeen tarkoitus on madaltaa nuorten ja yhdistysten kynnystä videotyöskentelyssä. Hanke on suunnattu joensuulaisille 16-28 – vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alaisille nuorille sekä joensuulaisille yhdistyksille.


Yhteensä: 132