Hankkeet


Pakolaisavun Sauma-hanke tuo yhteen työnantajia ja maahan muuttaneita työnhakijoita. Toteutamme työnhakijoiden tarpeisiin räätälöityjä työelämävalmennuksia ja mentorointia. Teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja tuemme työsuhteen alkua kulkemalla mukana rekrytoinnissa, perehdytyksessä ja suomalaiseen työelämään sopeutumisessa. Näin edistämme kestävien työsuhteiden ja monimuotoisten työyhteisöjen syntymistä. Lue lisää…


8/2020-2/2021, STEAn rahoituksella   ”e-Klubitalo auttaa pysymään arjen rytmissä kiinni ja järjissään” ”Kun on livelähetyksiä ei vaan omat jutut pyöri mielessä” ”Tulee olo, että musta välitetään” Jäsenten palautetta eKlubitaloista   ESKOT ry:n Klubitalojen toiminnan virtuaalisen ulottuvuuden ja digitaalisen osallisuuden vahvistaminen Lue lisää…


Vertaistervarit-hanke v. 2020-2022  Lue ajankohtaista tietoa: Vertaistervarit | Ihimiset.fi | Facebook | Instagram  Twitter Psoriasisliitto ry sai Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän avustuksen Vertaistervarit-hankkeeseen STEA:n esityksen mukaisesti vuosille 2020-2022. Hankehaussa oli mukana aiesopimuksella kymmenen järjestöä ja yhdistystä sekä yhdeksän kaupunkia ja kuntaa Lue lisää…


Projektin tarkoituksena on tukea kokonaisvaltaisesti sotaorpojen elämänhallintaa. Projektin toimintamuotoina ovat vertaistuellinen ryhmätoiminta, virtuaaliryhmät, hyvinvointipäivät, yhdistystoiminnan kehittäminen ja etsivä -toiminta.


Hanke Keväällä 2019 käynnistyi Nyyti ry:n ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteinen Takaisin opintoihin -hanke. Hankkeessa kehitetään keinoja ja tukimuotoja edistämään korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintoihin tilanteessa, jossa opinnot ovat keskeytyneet ja jumiutuneet mielenterveyden haasteiden takia. Kolmivuotinen hanke saa avustusta Veikkauksen Lue lisää…


Hanke lyhyesti Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry ovat käynnistäneet kohde- ja sidosryhmien kanssa tuetun keikkatyön mallia kehittävän hankkeen keväällä 2019. Hankkeessa kehitetään työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille. Hanke toteutetaan ESR- ja STEA-rahoituksella. Tuettu keikkatyö tarjoaa Lue lisää…


Hanke Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat sidosryhmiensä kanssa käynnistäneet Minun tieni kokemusasiantuntijaksi (2019-2021) -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on pysyvän kokemusasiantuntijatoiminnan mallin luominen osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja oppilaitosten opetuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä Päijät-Hämeessä sekä kokemusasiantuntijoiden työllistyminen ja kokemusasiantuntijoiden Lue lisää…


Minä, syöpä ja työ – Hyvänlaatuista työtä syövästä huolimatta ”Elossa ja osallisena, myös työelämässä!” -hanke (2017-2020) tarjoaa tietoa ja tukea työikäisille syöpään sairastuneille ja ammattilaisille. Lisätietoa: Ajankohtaiset tapahtumat Esihenkilön tietopaketti sairastuneen työntekijän kohtaamiseen Terveisiä työelämästä -blogisarjan kirjoitukset Suljettu Facebook-ryhmä Hyvänlaatuinen työ -verkosto Lue lisää…


  Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa on Kansalaisareenan koordinoima hanke, jonka tavoitteena on innostaa nuoria vapaaehtoistyöhön ja kehittää toisen asteen oppilaitoksiin sopiva malli vapaaehtoistoiminnan kurssista. Jeesaan-hanke toteutetaan vuosina 2017-2019 ja sitä rahoittaa STEA. Hankkeessa pilotoidaan vapaaehtoistoiminnan kursseja vantaalaisissa lukioissa ja ammatillisissa Lue lisää…


Yhteensä: 13