Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen

01.01.2018 - 31.12.2020 / Rinnekoti-Säätiö

Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen -hankkeessa kehitetään toimintamallia, jossa vapaaehtoinen toimii varhaisen vuorovaikutuksen varassa kommunikoivan kehitysvammaisen henkilön vapaa-ajan kaverina. Tavoitteena on, että kehitysvammainen henkilö saa aktiivisuutta ja uusia ideoita oman vapaa-ajan viettoon. Hanke on STEA:n rahoittama ja se toteutuu pääkaupunkiseudulla. Hanke on osa Rinnekoti-Säätiön yleishyödyllistä toimintaa. Lue lisää: www.rinnekoti.fi/aktiivisuuttaarkeen

Postioisoite

Kornetintie 8, Helsinki, Suomi

Osoitteet

  • Postioisoite

    Kornetintie 8, Helsinki, Suomi

Aktiivisuutta arkeen

Facebook

Twitter

LinkedIn

Asiasanat

kehitysvammaisuus, varhainen vuorovaikutus, vapaaehtoistehtävä, vapaa-aika, harrastukset, aistivammat, aktiivinen kansalaisuus,