Hankkeet


Lapin Muistikunto -hankkeen tavoitteena on Lapin väestön aivoterveyden edistäminen ja kotona asuvien muistisairaiden ja heidän lähi-ihmisten muistikuntoutuksen mallintaminen ja edelleenkehittäminen. Hankkeen tavoitteena on myös vaikuttaa asenteisiin siten, että aivoterveys nähdään elämänmittaisena asiana ja muistikuntoutus ymmärretään osana muistisairaan ihmisen arkea. Hankkeen Lue lisää…


SOMA-hanke on Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n ja Kuopion nuorisoasuntoyhdistyksen yhteiskehittämishanke, joka toteutetaan vuosina 2016–2018 Joensuussa ja Kuopiossa. Toimintamme on suunnattu 18–29-vuotiaille lastensuojelutaustaisille nuorille aikuisille ja heidän läheisilleen. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä asunnottomuutta sekä kasvattaa nuoren sosiaalista tukiverkostoa ja samalla luoda Lue lisää…


RoboApu-hanke on Honkalampi-säätiön 3-vuotinen STEA:n rahoittama projekti, jonka kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat, heidän läheisensä ja sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö. Hankkeen tavoitteena on: lisätä tietämystä roboteista ja niiden mahdollisuuksista, kerätä käsityksiä ja odotuksia roboteista ja ideoida hyödyntämistapoja järjestää kokeiluja robottien Lue lisää…


Hankkeen rahoittaja on STEA Tavoitteena on ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen, viriketoiminta, osallistaminen ja tietoteknisten taitojen opastus sekä vertaisohjaajien kouluttaminen. Sosiaalista kulttuuria, taidetta ja hyvinvointia – Iloa ikään – koskaan ei ole liian myöhäistä. Saatujen kokemusten taltiointi valokuviksi ja videotallenteiksi. Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Lue lisää…


Järjestöt muutokseen yhteistyössä Sote-uudistus herättää järjestökentässä monia huolenaiheita ja kysymyksiä. (Sosiaalibarometri 2016) Mikä on järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uudessa maakunnassa ja kunnissa? Miten heikommassa asemassa olevan kansalaisen käy uudistuksessa? Toteutuuko digiosallisuus? Heikkeneekö yhdenvertaisuus? Entä miten uudistus vaikuttaa järjestötoiminnan Lue lisää…


Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -hanke tukee kylien omaehtoisesta kehittämistä, jonka välineenä toimii kyläsuunnitelma. Hankkeessa tuetaan kyläsuunnitelman tekemistä, päivittämistä tai sen jalostamista teemasuunnitelmiksi alueen tarpeen mukaan ja kehitetään osallistamista ja prosessinomaista työskentelyä kyläläisten kanssa. Kunta/kaupunki osallistetaan prosessiin alusta alkaen. Tutustumalla Suomessa tai ulkomailla Lue lisää…


Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen avulla vahvistetaan järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja Pohjois-Karjalassa Siun sotessa ja maakuntauudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena kunta- ja maakuntatasolla. Hankkeen avulla tuetaan maakunnan yhdistysten ja asukkaiden digiosallisuutta osana maakunnan digistrategiaa. Järjestöasiainneuvottelukunta Janen uudistaminen ja paikallisten Lue lisää…


Sosiaaliturvayhdistysten kehittämishankkeessa pyritään tukemaan kattavasti suomalaisia sosiaaliturva- ja sosiaali- ja terveysturvayhdistyksiä ja voimaannuttamaan erityisesti pienempiä yhdistyksiä monipuolisin keinoin. Toinen hankkeen perusajatuksista on kehittää Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnasta toimiva, nykyaikainen yhteistyörakenne ja lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Hankkeessa järjestetään kehittämistyöpajoja yhdistyksille, neuvottelukunnan Lue lisää…


Tuemme, neuvomme ja koulutamme keskisuomalaisia yhdistyksiä ja yhdistämme niissä toimivia ihmisiä. Palvelemme yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja yhteisöjä, joiden toiminta liittyy ihmisten hyvinvointiin – keskisuomalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Yhdistysten käyttöön tarjoamme alueellisen tiedotuskanavan www.yhdistystori.fi. Yhdistystorin löydät myös Facebookista ja Instagramista. Palvelumme ovat yhdistystoimijoille maksuttomia. Toimintaa Lue lisää…


Nuovo, eli Nuorta Voimaa Järjestöihin hanke on STEA rahoitteinen 17-29-vuotiaiden nuorten työelämävalmiuksia tukeva hanke. 2014 alkanut hanke on nelivuotinen. 2017 syksyn toiminnassa keskitymme jalkauttamaan hankkeen tuloksia improvisaatioteatterin menetelmin hankkeessa mukana olevien nuoren kanssa.  


Yhteensä: 151