Hankkeet


Turvallinen perhe- projektin (2018-2020) kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella olevat perhe/lähisuhdeväkivaltaa kokeneet parit/perheet, jotka ovat päättäneet pysyä yhdessä väkivallasta huolimatta. Hankkeessa tehdään vahvaa alueellista yhteistyötä Pohjois-Savon julkisen sektorin ja useiden väkivaltatyötä tekevien järjestöjen sekä osin myös kansainvälisten väkivaltatyön asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen Lue lisää…


Pohjois-Savon maaseutuyrittäjien ja maaseudun asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen jalkautuvalla ja ehkäisevällä verkostokriisiavulla. Maaseudun turvaverkko –hankkeen (2018-2020) kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon maaseutuyrittäjät ja heidän perheensä, maaseudun asiantuntijat ja viljelijöitä kohtaavat muut toimijat sekä yhdistykset. Hankkeen tavoitteena on muodostaa maaseudun luonnollisista verkostoista tukiverkostoja, joilla Lue lisää…


Tuu mukkaan! -hanke kokoaa yhteen alle kouluikäisten lasten perheet sekä vapaaehtoiset mummit ja ukit. Toimintaan kuuluu yhdessä tekemistä, arjen kokemusten jakamista ja erilaisia juhlia. Ryhmätoimintaan voi osallistua myös videovälitteisesti. Hankkeessa luodaan sosiaalisia tukiverkostoja ja vertaistoimintaa alle kouluikäisten lasten perheille. Hankkeessa Lue lisää…


Huom: Kotoa kohti työelämää -hankkeen ryhmät ovat kesätauolla! Hyvää kesää kaikille!   Kotoa kohti työelämää -hanke (02/2019-01/2020) on Joensuun KAKE 2.0 -hanke (kansalaislähtöinen kaupungin kehittämishanke). Rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY-keskus, ESR ja Joensuun kaupunki.   HANKKEEN TARKOITUKSENA ON TUKEA MAAHAN MUUTTANEITA Lue lisää…


Tähtäimessä aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen haasteet. Palvelut aikuisille (18 vuotta täyttäneille) joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia. Hyppiikö kirjaimet? Unohdatko lukemasi? Voisiko taustalla olla lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus? Jos sinulla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia voit sujuvoittaa lukemistasi tietokoneella. Mikäli haluat Lue lisää…


MINÄ OLEN TÄRKEÄ!- pienryhmät ovat 9-15 vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettuja maksuttomia pienryhmiä ja toiminta on STEA:n rahoittamaa. Kuhunkin pienryhmään kuuluu 3-5 lasta. Ryhmät on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi tai joilla on haasteita kaveruussuhteissa. Ryhmät pyritään Lue lisää…


  Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa on Kansalaisareenan koordinoima hanke, jonka tavoitteena on innostaa nuoria vapaaehtoistyöhön ja kehittää toisen asteen oppilaitoksiin sopiva malli vapaaehtoistoiminnan kurssista. Jeesaan-hanke toteutetaan vuosina 2017-2019 ja sitä rahoittaa STEA. Hankkeessa pilotoidaan vapaaehtoistoiminnan kursseja vantaalaisissa lukioissa ja ammatillisissa Lue lisää…


Välitin on Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Jyväskylän kaupungin ja osahanketoimijoiden itsensä rahoittama kehittämishankekokonaisuus. Välittimen toiminta-aika on 19.3.2018-31.8.2020. Kehittämistyön pääpainotus on työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoitteena nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankekokonaisuuden oma yhteinen teema on kestävä kehitys työllistämisessä Lue lisää…


SENIORITALO-HANKE – OSALLISTAVAA JA AKTIVOIVAA TOIMINTAA OUTOKUMMUSSA IKÄIHMISILLE Ikäihmisille osallistavaa ja aktivoivaa toimintaa Outokummussa. Kerhotoiminta on maksutonta ja toimintoihin voi osallistua omien voimavarojen mukaan. Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön. Mahdollisuus pyytää myös kuljetus toimintoihimme kohtuullisen matkan päästä soita ja kysy lisää. Kaipaatko sisältöä Lue lisää…


Yhteensä: 151