Vertaistervarit-hanke v. 2020-2022

01.04.2020 - 31.12.2022 / Psoriasisliitto-Psoriasisförbundet ry

Vertaistervarit-hanke v. 2020-2022 

Lue ajankohtaista tietoa: Vertaistervarit | Ihimiset.fi | FacebookInstagram  Twitter

Psoriasisliitto ry sai Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän avustuksen Vertaistervarit-hankkeeseen STEA:n esityksen mukaisesti vuosille 2020-2022. Hankehaussa oli mukana aiesopimuksella kymmenen järjestöä ja yhdistystä sekä yhdeksän kaupunkia ja kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta. Pohjois-Pohjanmaan liitto antoi puoltavan lausunnon hankehakemuksen tueksi.

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa vertaistuki henkilöille, joilla on tuen tarve elintapamuutoksen tekemiseen tai ylläpitämiseen. He ovat työikäisiä tai juuri eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä, jotka ovat mahdollisesti aikaisemmin saaneet elintapaohjausta tai osallistuneet ammattilaisten ohjaamiin ryhmiin ja tarvitsevat lisää tukea.

Vertaistapaamisten pääteemoina ovat liikunta, ravitsemus, päihteet ja uni. Tavoitteena on, että osallistujat omien tavoitteidensa mukaisesti tekevät tai vahvistavat vähintään yhtä elintapamuutosta, heidän hyvinvointinsa ja terveytensä kohenee, osallisuuden kokemus vahvistuu sekä sosiaali- terveyspalvelujen tarve vähenee.

Vertaisryhmässä osallistuja saa jakaa kokemuksiaan. Osallistuja oppii ryhmässä, miten hän voi itse edistää hyvinvointiaan ja terveyttään. Tavoitteena on, että osallistujat lisäävät liikkumista, syövät terveellisemmin, käyttävät päihteitä vähemmän ja nukkuvat paremmin. Henkilö motivoituu tekemään elintapamuutoksen tai ylläpitämään aiemmin tehtyä muutosta. Tavoite on, että osallistujien tarve sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille vähenee ja tätä kautta syntyy säästöjä sekä henkilölle itselleen että kunnalle.

Hankkeessa vertaistuki ja ohjaus toteutuu koulutettujen vapaaehtoisten, vertaistervareiden, ohjaamissa ryhmissä hanketyöntekijöiden tuella.

Toimintaa suunnitellaan paikallisten yhdistysten ja kuntien kanssa yhteistyöpalavereissa. Koulutettu vertaisohjaajapari perustavat vertaisryhmiä kunnan ja hanketyöntekijöiden kanssa yhteistyössä. Vertaisryhmiin etsitään osallistujia yhdessä esim. kunnan hyte-yhteyshenkilöiden, eri toimialojen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä yhdistysten edustajien kanssa. Kunnalta toivomme yhteistyötä viestinnässä ja vertaisryhmien kokoontumistilan löytämisessä. Vertaistervarit-vertaisryhmä kokoontuu kerran viikossa kahdeksan kertaa.

Järjestöt kouluttavat yhteistyössä 30 vertaisohjaajaa Pohjois-Pohjanmaan alueelle ja hankkeeseen palkataan kaksi työntekijää. Koulutus- ja ohjausmateriaalit saamme hankkeessa mukana olevilta järjestöiltä. Vertaisryhmien osallistujat ja ohjaajat suunnittelevat henkilökohtaisten tavoitteiden ohella ryhmän yhteiset tavoitteet ja toteutustavat, jolloin saamme useita erilaisia toimintamalleja. Tulevaisuudessa toiminta- ja ohjausmallit ovat kuntien ja yhdistysten käytössä valtakunnallisesti.

Hankkeessa haluamme kehittää paikallisten yhdistysten keskinäistä ja kuntien kanssa tehtävää yhteistoimintaa niin, että vertaisryhmätoiminta jatkuu myös hankkeen jälkeen. Paikallisten yhdistysten toiminta tulee tunnetummaksi ja kuntalaisten osallistuminen lisääntyy.

Hanketta hallinnoi Psoriasisliitto Oulun Kumppanuuskeskuksesta käsin. Yhteistyöjärjestöinä ovat Crohn ja Colitis ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Keliakialiitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry, Suomen Reumaliitto ry, Vuolle Setlementti ry:n Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES ja Oulun Diabetesyhdistys ry. Järjestöt ja yhdistykset osallistuvat hankkeen toteuttamiseen aiesopimusten mukaisesti, mm. osallistumalla viestintään, ohjaajien kouluttamiseen, sisältömateriaalin jakamiseen ja ohjausryhmän työskentelyyn. Paikallisyhdistysten edustajien kanssa teemme kuntayhteistyötä ja etsimme henkilöitä ohjaajakoulutukseen.

Lisätietoja https://www.vertaistervarit.fi/

vertaistervarit @ psori.fi

Projektipäällikkö Anne Savuoja, puh. 0400 867 927, anne.savuoja @ psori.fi

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Osoitteet

  • Kumppanuuskeskus

    Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Vertaistervarit

Facebook

Asiasanat

vertaistukiryhmät, vertaistuki, elintapaohjaus, psoriasis, pohjois-pohjanmaa, järjestöt, yhdistykset, kunnat,