Veturointi-toiminta

01.05.2015 - 31.12.2020 / Auta Lasta ry

Veturointi-toiminnassa lastensuojelun nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat toimivat nuorten sekä perheiden ja muiden lähiverkostojen tukena elämän muutosvaiheissa. Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä. Veturointi-toimintaa on kehitetty Oulun seudulla vuosina 2015–2017 toteutettavassa Veturointi-hankkeessa, jonka pohjalta kehittämistyötä jatketaan Oulun/Pohjois-Pohjanmaan sekä Turun/Varsinais-Suomen alueilla osana STEA:n Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa vuosina 2017-2020. Veturointi-toiminta koostuu yksilöllisestä tuesta, ryhmämuotoisesta toiminnasta, tapahtumista, koulutuksista ja valmennuksista sekä monitasoisesta vaikuttamistyöstä. Toimintaa toteuttaa Auta Lasta ry yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten kumppanien kanssa.

Veturointiin osallistuva nuori saa ammatillisen tuen rinnalle kokemusasiantuntijan (Veturin) tukea, kannustusta ja rohkaisua yksilöllisesti esimerkiksi arjen asioihin, vapaa-aikaan, tulevaisuuden pohdintoihin tai muihin hänelle tärkeisiin asioihin. Yksilötoiminnan lisäksi Veturoinnissa kehitetään ja järjestetään nuorten ryhmätoimintaa, jossa mukavan yhdessäolon ja tekemisen lisäksi nuoret saavat toisiltaan vertaistukea sekä tietoa heitä kiinnostavista aiheista. Kaikki toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja toimintaan osallistuvien nuorten kanssa.

Veturina voi toimia n. 20-29-vuotias lastensuojelun kokemusasiantuntija, joka haluaa toimia tukena ja tsempparina toiselle nuorelle. Hankkeessa järjestetään Vetureiksi hakeutuville valmennusta, tukea ja työmahdollisuuksia.

Veturointi-toimintaan voi osallistua n.15-23-vuotias nuori, jolla on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta ja joka haluaa tukea ja kannustusta toiselta nuorelta, jolla on samankaltaisia kokemuksia.

 

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Perhetalo Heideken

Sepänkatu 3, Turku, Suomi

Osoitteet

  • Kumppanuuskeskus

    Kansankatu 53, Oulu, Suomi

  • Perhetalo Heideken

    Sepänkatu 3, Turku, Suomi

Veturointi-hankkeen verkkosivu

Facebook

Instagram

Veturointi-blogi

Henkilöt

Oikarinen, Hanna

Projektisuunnittelija

p. 044 5620011
s. hanna.oikarinen@autalasta.fi

Saloheimo, Mervi

projektipäällikkö

p. 044 5629805
s. mervi.saloheimo@autalasta.fi

Yhteistyökumppanit

Vuolle Setlementti ry
Nuorten Ystävät ry
Oulun kaupunki
Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys ry (OsNa)
Oulun Seudun Perhehoitajat ry
Turun kaupunki
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Ehjä ry
Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry
Perhekuntoutuskeskus Lauste
Pesäpuu ry
Varsinais-Suomen Sijoituslasten Vanhemmat SILAVA ry
SOS-Lapsikylä ry