Veturointi-toiminta

01.05.2015 - 31.12.2021 / Auta Lasta ry

Veturointi-toiminnassa nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat työskentelevät lastensuojelun piirissä olevien ja olleiden nuorten ja heidän lähiverkostojensa tukena sekä kehittävät lastensuojelua ja edistävät nuorten osallisuutta. Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden ja nuorten osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä. Veturointi-toimintaa on kehitetty Oulun seudulla vuosina 2015–2017 toteutetussa Veturointi-hankkeessa, jonka pohjalta kehittämistyötä jatketaan Oulun/Pohjois-Pohjanmaan sekä Turun/Varsinais-Suomen alueilla osana STEA:n Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa vuosina 2017-2020, sekä jatkorahoituksella vuonna 2021! Veturointi-toiminta koostuu yksilöllisestä tuesta, ryhmämuotoisesta toiminnasta, tapahtumista, koulutuksista ja valmennuksista sekä monitasoisesta vaikuttamistyöstä. Toimintaa toteuttaa Auta Lasta ry yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten kumppanien kanssa.

Veturointiin osallistuva nuori saa ammatillisen tuen rinnalle kokemusasiantuntijan (Veturin) tukea, kannustusta ja rohkaisua yksilöllisesti esimerkiksi arjen asioihin, vapaa-aikaan, tulevaisuuden pohdintoihin tai muihin hänelle tärkeisiin asioihin. Lisäksi nuori voi osallistua oman kiinnostuksensa mukaan ryhmämuotoiseen toimintaan ja eri kanavissa tarjottavaan etätukeen/toimintaan. Kaikki toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja toimintaan osallistuvien nuorten kanssa.

Veturina voi toimia n. 20-30-vuotias lastensuojelun kokemusasiantuntija, joka haluaa toimia tukena ja tsempparina toiselle nuorelle ja/tai kehittää lastensuojelua. Hankkeessa järjestetään Vetureiksi hakeutuville valmennusta, tukea ja työmahdollisuuksia.

Veturointi-toimintaan voi osallistua n.13-26-vuotias nuori, jolla on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta ja joka haluaa tukea ja kannustusta toiselta nuorelta, jolla on samankaltaisia kokemuksia.

 

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Perhetalo Heideken

Sepänkatu 3, Turku, Suomi

Osoitteet

  • Kumppanuuskeskus

    Kansankatu 53, Oulu, Suomi

  • Perhetalo Heideken

    Sepänkatu 3, Turku, Suomi

Veturointi-hankkeen verkkosivu

Facebook

Instagram

Veturointi-blogi

Asiasanat

lastensuojelu, osallisuus, kokemusasiantuntijuus,

Henkilöt

Oikarinen, Hanna

Projektisuunnittelija

p. 044 5620011
s. hanna.oikarinen@autalasta.fi

Saloheimo, Mervi

projektipäällikkö

p. 044 5629805
s. mervi.saloheimo@autalasta.fi

Yhteistyökumppanit

Vuolle Setlementti ry
Nuorten Ystävät ry
Oulun kaupunki
Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys ry (OsNa)
Oulun Seudun Perhehoitajat ry
Turun kaupunki
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Ehjä ry
Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry
Perhekuntoutuskeskus Lauste
Pesäpuu ry
Varsinais-Suomen Sijoituslasten Vanhemmat SILAVA ry
SOS-Lapsikylä ry
Hyvän mielen talo ry
Turun yliopisto
MIELI ry
Lastensuojelun keskusliitto
HDL – Vamos
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
ODL Hoivapalvelut Oy
OSAO
Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry