Hakala, Laura

järjestösihteeri (vapaaehtoistoiminta, opastaminen, materiaalit) / Tunne rintasi ry

p. 0505708317
s. laura.hakala@tunnerintasi.fi