Kirjoita kokemus

Oman kokemuksesi kirjoittamisella voit jakaa omia elämäntilanteitasi, kuten

 • erilaisia elämään liittyviä muutoksia
 • onnistumisia ja epäonnistumisia
 • tuen etsimistä ja sen saamista

Voit kertoa kokemuksesestasi omien voimavarojesi mukaan. Jakamasi kokemus voi siis olla hyvinkin pieni. Sinun ei myöskään tarvitse olla huippukirjoittaja oman kokemuksesi kirjoittamiseen vaan voit tuoda esille arjen pieniä, sinulle merkityksellisiä asioita.

Vältä arkaluonteisten asioiden kuten henkilökohtaisten terveystietojesi ja henkilötietojen kertomista, jotta yksittäistä ihmistä ei tunnisteta kokemuksesta.

Kirjoita oma kokemus
Lupa kokemuksesi hyödyntämiseen
Kokemuksen julkaisemisen kriteerit

Kokemuksen kertomisella autat

Kokemuksen kirjoittamisella voi olla suurtakin merkitystä

 • sinulle itsellesi oman tilanteesi hahmottamiseen
 • muille vastaavantyyppisessä tilanteessa oleville ja heidän läheisilleen
 • yhdistyksille, jotka haluavat tarjota tukea ja palveluita esiintuomaasi asiaan

Näin kirjoitat kokemuksestasi

Kirjoita omat kokemuksesi omalla tavallasi ja omin sanoin. Pyri tiiviiseen lopputulokseen helppolukuisuuden säilyttämiseksi.

Voit käyttää kirjoittamisessa apunasi seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä tapahtui?
 • Millaisia tunteita tilanne herätti?
 • Mikä tai kuka auttoi sinua tilanteessa?
 • Millaiset omat vahvuutesi, ominaisuudet tai ajatukset auttoivat sinua tilanteessa?
 • Mitä haluaisit sanoa ihmisille, jotka lukevat tarinasi?
 • Mitä tilanne opetti sinulle?
 • Mitä haluat sanoat ihmisille, jotka nyt ovat samantapaisessa tilanteessa?

Lupa kokemuksesi hyödyntämiseen

Kokemustasi voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa. Voit kokemuksen kertomisen lomakkeella itse antaa luvan kokemuksesi hyödyntämiseen eri tavoin. Kokemuksia käytetään siten, että yksittäistä vastaajaa ei voida vastauksen perusteella tunnistaa tai paikallistaa. Kokemuksia voidaan hyödyntää:

 • kansalaisten edunvalvonnassa (Kokemuksia välitetään nimettöminä yhteiskunnallisesta suunnittelusta ja päätöksenteosta vastaaville, jotta kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää.)
 • koulutuksessa (Kokemuksia käytetään nimettöminä esimerkkeinä järjestöjen koulutustilaisuuksissa sekä oppilaitosten opetustyössä ja opiskelijoiden tutkimusmateriaalina esimerkiksi lopputöissä.)
 • palvelujen kehittämisessä (Palveluiden käytöstä saatuja kokemuksia viedään nimettömästi mukaan kyseisen palvelun kehittämiseen.)
 • viestinnässä ja verkkopalveluissa (Kokemuksia hyödynnetään nimettöminä yhdistysten viestinnässä, kuten esimerkiksi jäsenviestinnässä. Lisäksi kokemuksia voidaan julkaista Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa.)

Kirjoita oma kokemus

Kokemuksen julkaisemisen kriteerit

Kaikki kirjoitukset kokemuksista luetaan läpi. Mikäli olet antanut luvan kokemuksesi hyödyntämiseen viestinnässä ja verkkopalveluissa, se voidaan julkaista Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa. Ennen julkaisua tekstiäsi saatetaan muokata ja mahdolliset arkaluonteiset terveyteen sekä henkilön tunnistamiseen liittyvät sisällöt poistaa.

Asiattomat kirjoitukset kokemuksista jätämme kokonaan julkaisematta. Asiattomia ovat lain tai hyvän tavan vastaiset kirjoitukset, kuten muun muassa rasistiset, ihmisarvoa loukkaavat tai yksityisyyden suojaa loukkaavat kirjoitukset. Ylläpidolla on oikeus muokata tai poistaa lainvastaiset, loukkaavat tai puutteelliset ja epäselvät kirjoitukset.

Tietoja kirjoittajista ei tallenneta. Tarinan mukana verkkopalvelussa julkaistaan ainoastaan siihen liittämäsi nimi tai nimimerkki. Nimen tai nimimerkin ei tarvitse olla oikea, voit keksiä itse nimen tai nimimerkin.Muokattu viimeksi: 16.12.2019