Lapsiystävällinen tila -vapaaehtoisvalmennus, Helsinki

13.09.2019 klo 16:30 - 14.09.2019 klo 16:00 / Koulutus/seminaari, Muu ryhmämuotoinen tuki

Tule mukaan toimintaan vastaanottokeskuksessa asuvien lasten pariin!

Pelastakaa Lasten Lapsiystävällisissä tiloissa vapaaehtoiset järjestävät alle kouluikäisille lapsille leikkejä, pelejä, askartelua ja muuta lasten kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa. Toiminnan toteutuksesta ja vapaaehtoisten ohjaamisesta vastaa Pelastakaa Lasten työntekijä. Toimintaa on arkisin kahdesti viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Toiminta painottuu iltapäivä- ja ilta-aikaan. Kaikki vapaaehtoiset valmennetaan toimintaan ennen mukaan tuloa.

Seuraava kaksipäiväinen vapaaehtoisvalmennus on perjantaina 13.9.2019 klo 16:30-19:30 ja lauantaina 14.9.2019 klo 9:00-16:00 Helsingissä Pelastakaa Lasten keskustoimistolla.

Vapaaehtoisvalmennuksen suorittamisen lisäksi vapaaehtoiselta edellytetään täysi-ikäisyyttä sekä Pelastakaa Lasten lastensuojeluperiaatteisiin sitoutumista. Kaikkien vapaaehtoiseksi haluavien rikostausta tarkastetaan. Vapaaehtoisilta ei edellytetä erityistä koulutustaustaa tai aiempaa kokemusta turvapaikanhakijalasten parissa toimimisesta. Vapaaehtoisena toimiminen edellyttää sitoutumista ja toimintaan osallistumista vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Toimintaan osallistumisesta sovitaan vastaavan ohjaajan kanssa.

Lapsiystävällinen tila (Child Friendly Space) on Pelastakaa Lasten Suomeen tuoma kansainvälinen toimintamalli, jolla vahvistetaan poikkeuksellisissa olosuhteissa elävien lasten psykososiaalista hyvinvointia. Lapsiystävällisissä tiloissa lapset pääsevät osallistumaan virikkeelliseen toimintaan turvallisessa ympäristössä. Suomessa toimintaa toteutetaan vastaanottokeskuksissa asuvien lasten parissa.

Valmennuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää molempiin päiviin osallistumista ja etukäteistehtävän tekemistä. Tarkempi ohjelma ja ohjeistus etukäteistehtävään annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Tiedustelut: jenni.haikio@pelastakaalapset.fi

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Helsinki

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kotoutuminen, lapsuus ja perhe-elämä, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, osallisuus, vapaaehtoisuus

Kohderyhmä

lapset ja nuoret, maahanmuuttajat ja pakolaiset, perheet

Ikäryhmä

leikki-ikäiset (3-6 v.)

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautumiset valmennukseen perjantaihin 6.9.2019 mennessä Pelastakaa Lasten verkkosivulla