Palvelumuotoilua järjestöihin! -verkkokoulutus (1 op)

01.10.2020 klo 16:30 - 07.11.2020 klo 13:00 / Koulutus/seminaari / Vihreä Sivistysliitto ry Opintokeskus Visio

Kuvaus

Kuluva vuosi on tuonut mukanaan muutoksia, joita emme osanneet tai voineet ennakoida. Koronapandemia haastoi meidät kaikki toiminnan uudelleenarviointiin sekä nopeaan sopeuttamiseen ja kehittämiseen. Nyt jos koskaan uusien kehittämisen menetelmien haltuunotto on tärkeää myös järjestöissä, jotta osaamme jatkossa varautua näihin nopeisiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin paremmin ja reagoida nopeammin.

Palvelumuotoilu on noussut kehittämistyön kuumaksi aiheeksi viimeisen viiden vuoden aikana. Palvelumuotoilun menetelmien soveltamisesta hyötyvät niin julkiset toimijat, yritykset kuin järjestötkin. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen asiakaskeskeistä  suunnittelua niin, että lopputuloksesta hyötyy palveluja käyttävät asiakkaat kuin palveluntuottajakin. Yhdistykset ja järjestöt voivat soveltaa palvelumuotoilua monin eri tavoin, oli sitten kyse selkeälinjaisesta muutosprosessista, laajemmasta toiminnan ja palvelujen kehittämisestä tai vaikka järjestön strategiatyöstä.  Palvelumuotoilun avulla  kehittämistyö saa selkeän rakenteen, työkaluja ja kehittämisen suunnan.

Opintokeskus Vision Palvelumuotoilua järjestöihin! -koulutuksen  jälkeen

  • osaat hahmottaa palvelumuotoilun perusperiaatteita
  • omaat perustiedot palvelujen asiakaskeskeisestä suunnittelusta ja osaat käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja erilaisten asiakasryhmien tarpeiden kartoittamiseen
  • saat valmiuksia soveltaa palvelumuotoilua ja muotoiluajattelua järjestönne toiminnan kehittämistyöhön.

Koulutus toteutetaan verkko + monimuotokoulutuksena. Ei lähiopetusta.

Sisältö 

  • Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu – mitä se on? Miksi sitä kannattaa hyödyntää järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen?
  • Empatian merkitys asiakaskeskeisessä kehittämisessä
  • Palvelumuotoilu prosessina ja menetelminä; tutustumme palvelumuotoiluprosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä palvelumuotoilun menetelmiin mm. asiakasymmärryksen kerääminen, asiakaspersoonat ja palvelupolku
  • Yhteiskehittäminen
  • Prototypointi ja palvelukonseptin mallintaminen

Huom! Koulutus käynnistyy palvelumuotoilun verkkostartilla torstaina 1.10.2020. Mikäli olet osallistunut keväällä 2020 järjestettyyn Palvelumuotoilua järjestöihin! -verkkostarttiin, voit hypätä mukaan kurssille toiselta kurssikerralta 3.10. tai tulla kertaamaan tietosi. 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yhdistys- ja järjestötoimijoille, jotka haluavat oppia mahdollisuuksista hyödyntää palvelumuotoilua järjestönsä toiminnan kehittämisessä.

Kouluttaja

Palvelumuotoilija, fasilitaattori, vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäjä Saara Jäämies.

Lue Saaran kirjoitus Vision blogista!
Palvelumuotoilusta puhtia järjestötoiminnan kehittämiseen, julkaistu 9.3.2020

Ohjelma 

Torstaina 1.10. klo 16:30–19.00
Webinaari: Palvelumuotoilua järjestöihin! -verkkostartti (niille, jotka eivät osallistuneet verkkostarttiin keväällä 2020).

Lauantaina 3.10. klo 10–13
Webinaari: Yhteiskehittäminen, prototypointi ja palvelukonseptin mallintaminen

Viikoilla 41–44
Oma työskentely: Kehittämistehtävän edistäminen

Viikoilla 43–44 
Verkkotapaamiset: Pienryhmäsparraukset verkossa (kesto 1h/ryhmä)

Lauantai 7.11.2020, klo 10-13
Webinaari: Kehittämistehtävien esittely ja kurssin päätös

Laajuus 

Koulutuksen kokonaislaajuus vastaa yhtä opintopistettä (1 op). Työmäärä koostuu verkkoluennoista ja monimuoto-opetuksesta (omien kehittämistehtävien suunnittelu + verkkosparraukset).

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki, Tampere, Oulu, Kuopio, Turku

Teemat

myynti ja markkinointi, vaikuttaminen, viestintä

Avainsanat

palvelumuotoilu, järjestökehittäminen, järjestön kehittäminen, fasilitoitu yhteiskehittäminen, digikehittäminen, muotoilu

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, vapaaehtoiset, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tapahtuma on verkossa

Google Meet -kokouslinkki jaetaan ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujille.

Hinta

60 € normaalilippu

45 € opiskelijat, työttömät ja pitkäaikaislomautetut, maahanmuuttajat, Vihreän Sivistysliiton jäsenjärjestöjen edustajat.

Ilmoittautumistiedot

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Opintokeskus Vision verkkosivuilla:

https://opintokeskusvisio.fi/koulutus/palvelumuotoilu_1op_s2020/