Surukonferenssi 2021

15.04.2021 klo 09:00 - 16.04.2021 klo 17:00 / Koulutus/seminaari

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus- ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille. Konferenssi on tarkoitettu myös surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille.

Vuonna 2021 surukonferenssi järjestetään yksinomaan verkossa. Konferenssin teema on ”Kenellä on oikeus surra?”

Osoitteet

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Teemat

kokemusasiantuntijuus, messut ja näyttelyt, mielenterveys, päivystys- ja kriisityö, tapahtuma, yleisötilaisuudet

Avainsanat

suru, luentotilaisuus, tutkimus, mieli ja terveys, kokemustieto, trauma, kriisityö, läheisen sairastuminen vammautuminen tai kuolema, kuolema, henkirikoksen uhrien läheiset, itsemurha, lapsen menettäminen, lesket

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, järjestötoimijat, jäsenet, kaikille, kokemusasiantuntijat, kuntoutujat, liikuntarajoitteiset, läheiset ja omaiset, miehet, naiset, opiskelijat, pariskunnat, työssäkäyvät, työttömät, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Valtakunnallinen

Kyllä

Tapahtuma on verkossa

http://www.surut.fi/

Linkkejä

Surukonferenssin internetsivut

Surukonferenssin Twitter-tili

Surukonferenssin Facebook-sivu

Hinta

Osallistumismaksu vuoden 2021 konferenssiin on 120€ /2pv ja 60€ /1pv

Surujärjestöjen jäsenet ja vapaaehtoiset saavat osallistumismaksuista alennuksia. Kysy tarkemmin omasta järjestöstäsi.

Ilmoittautumistiedot

http://www.surut.fi/ilmoittautuminen/