Surukonferenssi 2021

15.04.2021 klo 09:00 - 16.04.2021 klo 17:00 / Koulutus/seminaari

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus- ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille. Konferenssi on tarkoitettu myös surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille.

Osoitteet

  • Tampereen yliopiston Kaupin kampus, Arvo-rakennus

    Arvo Ylpön katu 34, Tampere, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pirkanmaa

Kunta
Tampere

Tampereen yliopiston Kaupin kampus, Arvo-rakennus

Arvo Ylpön katu 34, Tampere, Suomi

Teemat

kokemusasiantuntijuus, messut ja näyttelyt, mielenterveys, päivystys- ja kriisityö, tapahtuma, yleisötilaisuudet

Avainsanat

suru, luentotilaisuus, tutkimus, mieli ja terveys, kokemustieto, trauma, kriisityö, läheisen sairastuminen vammautuminen tai kuolema, kuolema, henkirikoksen uhrien läheiset, itsemurha, lapsen menettäminen, lesket

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, järjestötoimijat, jäsenet, kaikille, kokemusasiantuntijat, kuntoutujat, liikuntarajoitteiset, läheiset ja omaiset, miehet, naiset, opiskelijat, pariskunnat, työssäkäyvät, työttömät, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Linkkejä

Surukonferenssin internetsivut

Surukonferenssin Twitter-tili

Surukonferenssin Facebook-sivu

Hinta

Osallistumismaksu vuoden 2021 konferenssiin on ennakkoon ostettuna 210e/2pv ja 130e/1pv

Ennakkoilmoittautumisen päätyttyä (päivämäärä ilmoitetaan ilmoittautumisen auettua) osallistumismaksu on 230e/2pv ja 140e/1pv.

Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat ja surujärjestöjen jäsenet pääsevät konferenssiin jäsenhintaan, joka on 115e/2pv ja 70e/1pv

Tilan esteettömyys

  • Tilaan pääsee pyörätuolilla
  • Tilaan pääsee rollaattorilla
  • Tilassa on inva-wc

Liitteet

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen konferenssin aukeaa marras–joulukuussa 2020 osoitteeseen http://www.surut.fi/ilmoittautuminen/