Vapaaehtoisten ohjaus ja työnohjaus -kurssi, JKL

23.03.2018 klo 14:00 - 24.03.2018 klo 16:00 / Koulutus/seminaari / Vihreä Sivistysliitto ry Opintokeskus Visio

Vapaaehtoisten ohjaus ja työnohjaus

Kuvaus

Vapaaehtoisten asianmukainen ohjaaminen on tärkeää paitsi vapaaehtoisten jaksamisen varmistamiseksi myös yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden kannalta yleisesti. Se, millaista ohjausta vapaaehtoisille on tarpeen tarjota, riippuu mm. vapaaehtoistehtävästä ja sen vaativuusasteesta, myös vapaaehtoisesta itsestään. Joissain tilanteissa pärjää yksinkertaisemmilla ohjauskäytännöillä, kuten kirjallisilla ohjeistuksilla ja kertaluontoisella perehdytyksellä, kun taas erittäin kuormittavissa tehtävissä voi olla tarvetta jo säännölliselle yksilölliselle tai ryhmämuotoiselle työnohjaukselle. Oli ohjaus järjestetty miten tahansa, on tärkeää että sitä toteutetaan järjestelmällisesti ja niin, että vapaaehtoiset oikeasti hyötyvät siitä.

Vapaaehtoisten ohjaus ja työnohjaus -kurssilta saat työkaluja yhdistyksen ohjauskäytänteiden kartoittamiseen ja suunnitteluun. Mitä tarkoitetaan ohjauksella, mitä työnohjauksella? Millä eri tavoin niitä voi toteuttaa ja mihin tarkoituksiin? Miten löytää juuri meidän vapaaehtoisillemme parhaiten sopivat ohjaustoimenpiteet?

Ohjaamisen käytännön sovellutuksista koulutuksessa perehdytään erityisesti toiminnallisiin menetelmiin ja niiden soveltamiseen käytännössä. Erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla voit tukea vapaaehtoisiasi erilaisissa ohjaustilanteissa, oli kyse sitten yhdestä henkilöstä tai kokonaisesta ryhmästä. Menetelmien käytöllä voi olla erilaisia tavoitteita; Niiden avulla voidaan esimerkiksi nostaa esille osallistujien osaamista, joka lisää onnistumisen kokemuksia ja tukee jaksamista. Toisaalta harjoitteiden avulla voidaan luoda tila kysymyksille ja keskustelulle – myös hankalista aiheista. Ryhmien kanssa työskenneltäessä toiminnalliset menetelmät edistävät myös ryhmäytymistä ja muita ryhmäprosesseja.

Sisältö

Perjantaina 23.3.2018 klo 14–18 Miksi ohjataan ja kuka ohjaa?

 • Miksi ohjataan: Mitä eri tehtäviä ohjaamisella on? Milloin puhutaan ohjauksesta ja milloin työnohjauksesta?
 • Vapaaehtoisten työnohjauksen periaatteet
 • Mitkä ovat työnohjauksen tavoitteet?
  • Mikä erottaa työnohjauskeskustelun muusta keskustelusta vapaaehtoisen kanssa?
  • Mihin eri tarkoituksiin työnohjausta voi soveltaa? (toiminnan kehittäminen, tuki, laadunvalvonta, apu vaitiolovelvollisille).
  • Kuka voi tehdä työnohjausta ja mitä tältä henkilöltä edellytetään?
  • Työnohjausta yksilölle vai ryhmälle?

Lauantaina 24.3.2018 klo 10–16 Miten ohjataan?

 • Miten ohjataan: Mitä eri ohjausmenetelmiä on olemassa? (esim. suullinen, kirjallinen, toiminnallinen, henkilökohtainen/kollektiivinen)
 • Mitkä asiat vaikuttavat oikean ohjausmenetelmän valintaan
 • Toiminnallinen lähestymistapa vapaaehtoisten ohjaamiseen: Mitä erilaisia toiminnallisia menetelmiä on olemassa ja mihin eri tarkoituksiin niitä voi soveltaa? Koulutuksen aikana jokainen pääsee kartuttamaan toiminnallisten menetelmien työkalupakkiaan ja samalla opitaan lisää toiminnallisten menetelmien hyödyistä ja mahdollisuuksista vapaaehtoisten ohjauksessa.

Kouluttaja

Kurssin kouluttajana toimii vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja vapaaehtoisten työnohjaaja Anne Laimio. Kurssin ohjelma saattaa vielä muokkautua osallistujien lähettämien ennakkotietojen pohjalta, joita kysytään ilmoittautumislomakkeen yhteydessä.

Aika

Perjantai 23.3.2018 klo 14–18 ja

Lauantai 24.3.2018 klo 10–16

 

Osoitteet

 • Kansalaistoiminnan keskus Matara

  Matarankatu 6, Jyväskylä, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi

Kunta
Jyväskylä

Kansalaistoiminnan keskus Matara

Matarankatu 6, Jyväskylä, Suomi

Teemat

luottamustoiminta, vapaaehtoisuus, yhdistyksen sääntömääräinen toiminta

Kohderyhmä

järjestötoimijat, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Lisätiedot

Suunnittelija Meri Tennilä, Opintokeskus Visio
044 727 3243, meri.tennila@visili.fi

Linkkejä

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Hinta

60€ osallistuja

Tilan saavutettavuus

 • Tilaan pääsee pyörätuolilla
 • Tilaan pääsee rollaattorilla

Liitteet

Ilmoittautumistiedot

Torstaihin 15.3.2018 mennessä Vision alla olevan linkin kautta:

https://ssl.eventilla.com/visio_vapaaehtoistenohjausjkl

Mikäli myöhästyit, voit kysellä vapaita paikkoja Visiosta osoitteesta visio@visili.fi, 044-727 3243. Koulutus järjestetään, jos ryhmäkoko täyttyy.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn