Vuorovaikutuksen johtaminen, Jyväskylä

06.04.2019 klo 10:00 - 17:00 / Koulutus/seminaari

Toimiva vuorovaikutus mahdollistaa sen, että yhdistys pystyy ajamaan tehokkaasti asiaansa, niin vapaaehtoiset kun palkattu henkilökuntakin voivat hyvin ja toiminta kehittyy ja kukoistaa. Huono vuorovaikutus voi puolestaan estää hyvänkin asian ajamisen. Hyvät ideat eivät pääse pinnalle ja työilmapiiri on kuormittava. Etenkin vapaaehtoistoiminta rakentuu osallisuuden kokemukselle, joka syntyy vuorovaikutuksessa. Hyvä vuorovaikutus ei ole itsestäänselvyys, sen eteen täytyy oivaltaa ja osata tehdä asioita siten, että ihmiset kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä, ja jotta asioita tapahtuu.

Vuorovaikutuksen toimivuuteen kannattaa siis satsata ja vapaaehtoisjohtajilla on keskeinen rooli vuorovaikutuksen mahdollistajina. Vuorovaikutustaidot ovatkin vapaaehtoisjohtajan tärkeimpiä taitoja. Tämä koulutus antaa eväitä tunnistaa vuorovaikutuksen toimivuuden kannalta kriittisiä tekijöitä sekä luomaan edellytyksiä onnistuneeseen vuorovaikutukseen ryhmissä. Päähuomio on siinä, mitä jokainen voi tehdä käytännössä vuorovaikutuksen edistämiseksi.

 

Kohderyhmä

Vapaaehtoistoimintaa johtavat henkilöt yhdistyksissä ja muissa organisaatioissa. Hallituksen puheenjohtajat, työryhmien/tiimien vetäjät, toiminnanjohtajat, vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit, jne.

 

Sisältö

  • Miten luoda hyvät puitteet vuorovaikutukselle?
  • Kuinka havainnoida vuorovaikutusta ja hyödyntää näitä havaintoja vuorovaikutuksen ohjaamisessa?
  • Miten huolehtia myönteisen vuorovaikutuksen jatkumisesta?
  • Vapaaehtoisjohtajien vaativat vuorovaikutustilanteet ja niiden purkaminen

 

Kouluttaja

Organisaatiopsykologi Risto Puutio.

Osoitteet

  • Kansalaistoiminnankeskus Matara

Toiminta-alue

Alue
Keski-Suomi

Kunta
Jyväskylä

Kansalaistoiminnankeskus Matara

Teemat

ammattijärjestötoiminta, elinkeinot ja talous, demokratia ja ihmisoikeus, harrastus ja vapaa-aika, keräykset ja avustustoiminta, osallisuus, tapahtuma, varainhankinta ja rahoitus, viestintä

Avainsanat

vuorovaikutus

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, opiskelijat, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Hinta

80,00 

60,00 € Työttömät ja pitkäaikaislomautetut, maahanmuuttaneet, opiskelijat, eläkeläiset ja Vihreän Sivistysliiton jäsenjärjestöjen edustajat ovat oikeutettuja 25%:n alennukseen kurssimaksusta.

 

 

Ilmoittautumistiedot

https://www.opintokeskusvisio.fi/koulutus/vuorovaikutuksen-johtaminen-jyvaskyla/