Yhdistys työnantajana – verkkokurssi

10.04.2021 klo 10:00 - 14:30 / Koulutus/seminaari, Verkossa tapahtuva toiminta / Vihreä Sivistysliitto ry Opintokeskus Visio

Kuvaus

Kurssilla käsitellään sitä, mitä on hyvä tietää ja millaisia velvoitteita yhdistykselle tulee, kun se palkkaa työntekijän.

Sisältö

  • Työsuhde, normihierarkia ja työehtosopimukset
  • Työsopimuksen muoto, kesto ja sisältö
  • Työaikalain ja vuosilomalain keskeiset kohdat
  • Työsopimuksen muuttaminen ja päättäminen, työtodistus
  • Työnjako esihenkilön tehtävän hoidossa
  • Työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ja niiden edistäminen
  • Palkanmaksu ja palkkalaskelma
  • Ennakonpidätykset, työeläkemaksut, vakuutukset yms.
  • Matkakulukorvaukset ja päivärahat
  • Viranomaisilmoitukset

Kouluttaja

Toiminnanjohtaja, bloggari Jenni Kallionsivu

Yhteyshenkilö Opintokeskus Visiossa:  suunnittelija Maia Fandi, maia.fandi@opintokeskusvisio.fi / 044 727 3241

Kohderyhmä

Yhdistysten toiminnanjohtajat ja hallitusten jäsenet sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Aika

Lauantai 10.4.2021 klo 10 – 14.30

Verkkoalusta

Koulutus järjestetään verkkokurssina. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja – ohjeet sähköpostitse.

Osallistumismaksu

30 € / osallistuja.

Työttömät ja pitkäaikaislomautetut, maahanmuuttaneet, opiskelijat ja Vihreän Sivistysliiton jäsenjärjestöjen edustajat ovat oikeutettuja 25%:n alennukseen kurssimaksusta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Visioon pe 2.4.2021 klo 12.00 mennessä.

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Espoo

Teemat

muu

Kohderyhmä

järjestötoimijat, vapaaehtoiset, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tapahtuma on verkossa

https://opintokeskusvisio.fi/koulutus/yhdistys-tyonantajana-verkkokurssi/

Hinta

30 € / osallistuja.

Työttömät ja pitkäaikaislomautetut, maahanmuuttaneet, opiskelijat ja Vihreän Sivistysliiton jäsenjärjestöjen edustajat ovat oikeutettuja 25%:n alennukseen kurssimaksusta.

Ilmoittautumistiedot

Vision verkkosivuilla:

https://opintokeskusvisio.fi/koulutus/yhdistys-tyonantajana-verkkokurssi/