Tietoa palvelusta

Toimeksi.fi on osa Lähellä.fi-verkostoa (ent. Toimeksi.fi-verkosto), joka on toiminut vuodesta 2013 lähtien. Olemme yhdessä rakentamassa käyttöönne uutta valtakunnallisesti ja paikallisesti toimivaa verkkopalvelua vanhojen alueellisten palvelujemme pohjalta. Työ on aloitettu koko verkoston yhteistyönä ja uusi palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana. 

Lue lisää täältä

 

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus on perustettu helpottamaan kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen, seurakuntien, kuntien ja kaupunkien sekä ei-kaupallisten yritysten toiminnan, vapaaehtoistyön ja kehittämistoiminnan löytämistä ja viestintää.

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden sisältö keskittyy erityisesti ihmisten hyvinvointiin liittyvään toimintaan. Palvelun sisältö on suunnattu erityisesti kansalaisille, yhdistys- ja järjestötoimijoille, oppilaitosten edustajille sekä viranomaisille.

Toimeksi.fi -verkkopalvelun motto on Tuumasta toimeksi, jolla kuvataan sitä, miten toiminta tuodaan esille ja siihen osallistutaan aktiivisesti.

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus koostuu valtakunnallisesta www.toimeksi.fi -verkkopalvelusta sekä alueellisista rinnakkaisverkkopalveluista, joita ovat:

  • Uusimaa: Uusimaalaiset.fi (palvelutuottaja EJY ry)
  • Kaakkois-Suomi: yhdistysinfo.fi (palveluntuottaja Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry)
  • Keski-Suomi: yhdistystori.fi (palveluntuottaja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry)
  • Lappi: lappilaiset.fi (palveluntuottaja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry)
  • Pohjois-Karjala: jelli.fi (palveluntuottaja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry)
  • Pohjois-Pohjanmaa: ihimiset.fi (palveluntuottaja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry) ja varesverkosto.fi (palveluntuottaja Vuolle Setlementti ry)
  • Pohjois-Savo: pohjoissavolaiset.fi (palveluntuottaja Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys ry)
  • Kanta-Häme: meidanhame.fi (palveluntuottaja Hämeen setlementti ry)
  • Päijät-häme: paijathamalaiset.fi (palveluntuottaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalveluiden kehitys ry)
  • Pirkanmaa: lahella.fi (palveluntuottaja Artteli ry)
  • Pohjanmaa: sinnedit.fi (palveluntuottaja Pohjanmaan yhdistykset ry)

Vuonna 2020 Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus kasvaa seuraavilla uusilla alueellisilla verkkopalveluilla:

 • Kainuu: www.kaenuulaiset.fi (palveluntuottaja Mannerheimin lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry)

Lue lisää:

Palvelun sisältö

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden sisältönä ovat

 • palveluntuottajien tuottama sisältö, jossa tuodaan esille mm. erilaista ohjeistusta ja vinkkejä yhdistyksille ja kansalaistoimijoille sekä palveluntuottajien sosiaalisten median kanavissa tuottama sisältö nostettuna palveluihin
 • käyttäjien tuottama sisältö toiminnasta, henkilöstöstä, tapahtumista, hankkeista, vapaaehtoistehtävistä, työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikoista, ajankohtaisista asioista (uutisista) ja tiloista. Käyttäjät ja kansalaiset tuottavat myös tarinoita palveluun.

Palvelun sisällöntuotanto

Palvelun sisällöntuottajia ovat

 • rekisteröitymättömät käyttäjät
 • rekisteröityneet käyttäjät
 • palvelutuottajat

Rekisteröitymättömät käyttäjät voivat tuottaa palveluun tarinoita sekä antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia. Lisäksi rekisteröitymättömät käyttäjät voivat tuottaa kansalaistoimijan roolissa myös tapahtumia ja uutisia. Ilman kirjautumista tuotetut tapahtumat ja uutiset julkaistaan hyväksymismenettelyn kautta.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat tuottaa sisältöjä organisaatiostansa palveluun. Näitä sisältöjä ovat:

 • organisaation perustiedot,
 • toiminta,
 • henkilöstö,
 • tapahtumat,
 • hankkeet,
 • vapaaehtoistehtävät,
 • työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat,
 • ajankohtaiset asiat (uutiset) ja
 • tilat.

Lisäksi he voivat ottaa palvelun kautta vastaan tapahtumailmoittautumisia, kirjata toimintaan liittyviä tietoja palveluun sekä saada seurantatietoja eli tilastoja palvelusta. Rekisteröidyt käyttäjät voivat hoitaa vaikkapa koko toimintakauden seurannan palvelun kautta.

Sisältöjen julkaisu tapahtuu rekisteröityneen käyttäjän ja toimijan vastuulla. Rekisteröity palveluun ja tutustu palvelun käyttöehtoihin.

Valtakunnalliset ja alueelliset palveluntuottajat eli palveluiden ylläpitäjät tuottavat palveluun ajankohtaista sisältöä sekä sisältöä pysyville sisältösivuille. Tällaista sisältöä ovat mm. ohjeistukset ja vinkit yhdistys- ja kansalaistoimijoille.

Palvelun tausta

Www.toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus on avattu vuoden 2013 alussa. Palvelu on kehitetty usean eri järjestön yhteistyöllä ja sen on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Palvelun ovat perustaneet:

 • ESKO-koordinaatiohanke, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteen kehittämisprojekti sekä Viestintä ja Vertaistoiminta Verkkoon –projekti, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resurssikeskus -hanke, Oulun Seudun Setlementti ry
 • Espoon Vapaaehtoisverkosto ja Win4all-hanke, EJY-Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Alun perin verkkopalvelukokonaisuus sisälsi valtakunnallisen www.toimeksi.fi -verkkopalvelun ja neljä alueellista verkkopalvelua:

 • Espoo: espoolaiset.fi (palvelutuottaja Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry)
 • Lappi: lappilaiset.fi (palvelutuottaja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry)
 • Pohjois-Pohjanmaa: ihimiset.fi (palvelutuottaja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry) ja varesverkosto.fi (palvelutuottaja Vuolle Setlementti ry)

Palvelun kehittäminen

Toimeksi.fi -palvelua kehitettiin vuosien 2016-2018 aikana RAY:n rahoittamassa Toimeksi 2.0 -hankkeessa. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Kehittämistä tehdään myös yhdessä Toimeksi.fi-verkkopalvelukokonaisuuden palveluntuottajista koostuvassa Toimeksi.fi -verkostossa.

1.3 Alkaen toimeksi.fi vetovastuu siirtyy Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.

Mukaan Toimeksi-verkostoon?

 Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta laajennetaan uusilla alueellisilla rinnakkaispalveluilla uusille maantieteellisille alueille. Mikäli olet alueellinen yhdistystoimintaa koordinoiva toimija ja kiinnostunut uuden alueellisen verkkopalvelun perustamisesta ja kehittämisestä, otathan yhteyttä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n henkilöstöön.Muokattu viimeksi: 25.04.2022