Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden käyttöehdot

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus on julkinen, avoin ja maksuton verkkopalvelu. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluvat valtakunnallinen www.toimeksi.fi -verkkopalvelu sekä eri maantieteellisillä alueilla toimivat rinnakkaiset verkkopalvelut, joita ovat:

 • Uusimaa: uusimaalaiset.fi (EJY ry):  info@uusimaalaiset.fi
 • Kaakkois-Suomi: yhdistysinfo.fi (Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom): yllapito@yhdistysinfo.fi
 • Keski-Suomi: yhdistystori.fi (Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry): info@kyt.fi
 • Lappi: lappilaiset.fi (Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry): info@lappilaiset.fi
 • Pohjois-Karjala: jelli.fi (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry): jelli@pksotu.fi
 • Pohjois-Pohjanmaa:
  • ihimiset.fi (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry) info@kumppanuuskeskus.fi
  • varesverkosto.fi (Vuolle Setlementti ry): vares@vuolleoulu.fi
 • Pohjois-Savo: pohjoissavolaiset.fi (Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry): pohjoissavolaiset@pssotu.fi
 • Meidän häme: meidanhame.fi (Hämeen setlementti): meidanhame@hameensetlementti.fi
 • Pohjanmaa: sinnedit.fi (Pohjanmaan Yhdistykset ry): sinnedit@pohy.fi
 • Päijät-Häme: paijathamalaiset.fi (Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry): toimisto@paijathamalaiset.fi (aluepalvelua ei ole avattu vielä)
 • Pirkanmaa: Lähella.fi (Artteli-kumppanuusyhdistys ry): riitta.kurki@artteli-ry.fi (aluepalvelua ei ole vielä avattu)
 • Kainuu: (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri): riitta.ollilla@mml.fi (Aluepalvelua ei ole vielä avattu)
 • Valtakunnallinen toimeksi.fi (palveluntuottaja vuodesta 2019 Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry)

Valtakunnallista www.toimeksi.fi -verkkopalvelua koordinoi ja ylläpitää vuosina 2016-2018 Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n koordinoima Toimeksi 2.0 -hanke (palveluntuottaja). Kutakin rinnakkaisverkkopalvelua ylläpitää palvelusta vastaava alueellinen organisaatio (alueellinen palveluntuottaja).

Sekä valtakunnallisen verkkopalvelun että alueellisten verkkopalveluiden toimijoille tarkoitetun profiilin käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palveluun voivat rekisteröityä käyttäjiksi ei-kaupalliset toimijat, kuten yhdistykset, järjestöt, yhteisöt, seurakunnat, kunnat ja kaupungit, sosiaaliset yritykset sekä kunkin alueellisen palvelun omien linjauksien mukaan myös kaupalliset yritykset. Www.toimeksi.fi -palveluun kaupalliset yritykset eivät voi rekisteröityä.

Rekisteröityessään käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä palvelun käytössä. Mikäli näihin käyttöehtoisin ei sitoudu, palvelun käyttö ei ole sallittua.

Näiden käyttöehtojen hyväksymisen kautta muodostuu sopimus, jonka pohjalta rekisteröidyn (palveluun rekisteröityneen) henkilötietoja käsitellään.

Julkiset tiedot ja palveluun rekisteröityminen

Käyttäjän palvelussa rekisteröityneenä julkaisema sisältö on julkista ja muiden käyttäjien nähtävissä. Käyttäjän nimi ja käyttäjänimi tallentuvat jokaiseen julkaistuun sisältöön metatietona. Käyttäjän muut tiedot eivät ole julkisia.

Käyttäjän tulee rekisteröityä palveluun sisällöntuottajan tai oikeudenomistajan nimissä. Käyttäjä voi pyytää käyttäjätilinsä poistoa palvelun ylläpidosta.

Käyttäjän oikeudet ja vastuu

Palvelun käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset. Käyttäjä on itse vastuussa käyttätunnuksestaan ja salasanastaan sekä käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Salasanan salassapito on käyttäjän vastuulla.

Mikäli käyttäjä on rekisteröitynyt ja ilmoittanut toimijan tiedot maantieteellisesti väärään Toimeksi.fi -verkoston verkkopalveluun, rekisteröity käyttäjä suostuu siihen, että rekisterinpitäjä luovuttaa ilmoitetut tiedot siihen Toimeksi.fi -verkoston verkkopalveluun ja kyseisen palvelun rekisterinpitäjälle (palveluntuottaja), joka on maantieteellisesti oikea rekisteröidyn ja toimijan kannalta. Luovuttamisen seurauksena rekisteröitynyt ja tämän toimijan tiedot siirtyvät oikean Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden verkkopalvelun käyttäjäksi ja henkilötietojen rekisterinpitäjäksi henkilötiedot vastaanottanut palveluntuottaja.

Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa omien verkkosivujensa sekä Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen tallentamiensa sisältöjen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, toimivuudesta ja käytöstä.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet tai oikeudenhaltijoiden suostumukset verkkopalvelussa julkaistavaan materiaaliin (mm. tekstiin, kuviin, liitetiedostoihin äänitteisiin ja videoihin). Käyttäjällä tulee olla kaikkien kuvassa tai videossa esiintyvien henkilöiden suostumukset siihen, että ne julkaistaan Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus.

Lisätessään sisältöä valtakunnalliseen toimeksi.fi -verkkopalveluun tai alueellisiin rinnakkaispalveluihin käyttäjä suostuu siihen, että hänen lisäämäänsä sisältöä voidaan vapaasti hyödyntää, levittää ja ottaa käyttöön ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että oikeudenomistaja nimetään jollakin seuraavista tavoista:

 • Sisältösivun URL-osoite tai sivulle johtava hyperlinkki liitetään sovellukseen / jaettuun sisältöön.
 • Sisällöntuottaja listataan hyvän lähdeviittaustavan mukaisesti sovelluksen / jaetun sisällön lähdelistaan.

Käyttäjä voi vapaasti hyödyntää ja käyttää muiden käyttäjien tuottamaa sisältöä ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että hän nimeää sisällön tuottajan huomioiden yllämainitun ohjeistuksen. Ilman lähteen nimeämistä verkkopalvelukokonaisuuden materiaalia ja suojattuja aineistoja ei saa tallentaa, levittää tai kopioida ilman erillistä lupaa. Sivuston rakenteiden, lomakkeiden ja luokitusten jatkohyödyntämiseen on pyydettävä erillinen lupa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta muiden käyttäjien tuottaman sisällön myyntiin tai hyödyntämiseen kaupallisessa toiminnassa. Käyttäjien oman yleishyödyllisen toiminnan mainonta on mahdollista Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa, mutta liiketoiminnan harjoittaminen Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden kautta ei ole sallittua.

Toimeksi.fi -palveluun ja sen alueellisiin verkkopalveluihin ei saa lisätä lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia, yksittäisen henkilön tietoja (henkilötietoja) sisältäviä tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Verkkopalveluiden ylläpito pidättää itsellään oikeuden poistaa laiton ja hyvien tapojen vastainen aineisto palvelusta. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta ei saa kuormittaa roskapostilla, ketjukirjeillä tai sähköpostin massalähetyksillä.

Käyttäjä on vastuussa tuottamansa aineiston käytöstä, päivittämisestä, säilyttämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä. Käyttäjän tulee tarkistaa ja päivittää palveluun tuottamansa sisällöt ja materiaalit vähintään kerran vuodessa.

Käyttäjät voivat vastaanottaa ja käsitellä Toimeksi.fi -kokonaisuuden kautta henkilötietoja 13 vuotta täyttäneiltä. Tilanteestaan riippuen käyttäjän tulee huolehtia lupa alaikäisen huoltajalta tai vanhempainvastuun kantajalta henkilötietojen käyttöön.

Käyttäjä on vastuussa palvelun kautta saamistaan henkilötiedoista (esim. ilmoittautumisten kautta saadut henkilötiedot)  sekä niiden asianmukaisesta ja huolellisesta käytöstä ja käsittelystä (henkilötietolaki (523/1999)). Käyttäjän tulee huolehtia rekisteripitäjän velvollisuuksista ja vastuista henkilötietoihin liittyen. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn.

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolten verkkopalveluihin. Näissä verkkopalveluissa sovelletaan niiden omia käyttöehtoja.

Palveluntuottajan oikeudet ja vastuu

Palveluntuottajalla ja alueellisilla palveluntuottajilla on oikeus pyytää palvelun rekisteröitymisen kannalta olennaisia lisätietoja käyttäjältä ennen rekisteröitymisen hyväksymistä.

Palveluntuottajalla ja alueellisilla palveluntuottajilla on oikeus luovuttaa maantieteellisesti väärän Toimeksi.fi -verkoston verkkopalveluun rekisteröitynyt käyttäjä ja toimijan tiedot oikean maantieteellisen alueen Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden verkkopalvelun rekisterinpitäjälle. Tietojen luovuttamisesta ilmoitetaan rekisteröidylle.

Palveluntuottajalla ja alueellisilla palveluntuottajilla on oikeus estää käyttöehtojen vastaisen sisällön julkaisu palvelussa sekä poistaa käyttöehtojen vastainen sisältö ja toiminta.

Palveluntuottaja ja alueelliset palveluntuottajat voivat asettaa toistuvasti käyttöehtoja rikkovan käyttäjän käyttökieltoon joko kolmen (3) kuukauden määräajaksi tai kokonaan, ellei käyttäjä saamastaan kirjallisesta varoituksesta huolimatta lopeta käyttöehtojen vastaista käyttöä.

Ennen käyttökiellon toteuttamista käyttäjälle annetaan kaksi (2) varoitusta, joista käy ilmi, että rikkomuksen toistaminen johtaa käyttöoikeuden menetykseen. Jos käyttäjä edelleenkin rikkoo käyttöehtoja, astuu käyttökielto voimaan. Erittäin vakavassa käyttöehtoja rikkovassa tapauksessa palveluntuottajalla ja alueellisilla palveluntuottajilla on oikeus asettaa käyttäjä käyttökieltoon ilman varoitusta.

Palveluntuottajalla ja alueellisilla palveluntuottajilla on oikeus poistaa palvelusta sellainen käyttäjä, jolla ei ole oikeutta käyttää palvelua (esim. Toimeksi.fi -palvelussa kaupallisen yrityksen edustaja) tai joka ei ole käyttänyt palvelua rekisteröityneenä käyttäjänä vähintään kahteen vuoteen. Ennen poistoa käyttäjälle lähetetään viesti aiheesta.

Palveluntuottaja ja alueelliset palveluntuottajat vastaavat palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta rekisteripitäjinä ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta. Em. palveluntuottajat eivät vastaa rekisteröityneiden käyttäjien palvelun kautta saamien henkilötietojen rekisterinpidosta, käsittelystä, käytöstä ja säilytyksestä (esim. ilmoittautumisten yhteydessä kerätyt tiedot). Palveluntuottajalla ja alueellisilla palveluntuottajilla on tarvittaessa oikeus käsitellä käyttäjän palvelun kautta saatuja henkilötietoja.

Palveluntuottaja ja alueelliset palveluntuottajat eivät vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä, käytöstä, puutteellisuuksista tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ja alueelliset palveluntuottajat eivät myöskään valvo eivätkä vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin verkkopalvelun sivuilta on linkkiyhteys.

Palveluntuottaja ja alueelliset palveluntuottajat eivät vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntuottaja ja alueelliset palveluntuottajat eivät vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua verkkopalvelun toiminnasta tai siitä, ettei verkkopalvelu ole toiminnassa. Palveluntuottajalla ja alueellisilla palveluntuottajilla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palvelutuottajalla ja alueellisilla palveluntuottajilla on oikeus oman harkintansa mukaisena ajankohtana muokata ja muuttaa toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden käyttöehtoja, tietosuojakäytäntöä, ulkoasua, sisältöä, toimintaa ja saatavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Palveluntuottajalla ja alueellisilla palveluntuottajilla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia verkkopalvelusta tai lopettaa palvelu osittain tai kokonaan.

Palveluntuottaja ja alueelliset palveluntuottajat pyrkivät tiedottamaan palvelussa tapahtuvista ja käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla, mikäli tiedottaminen on kohtuudella mahdollista. Palveluntuottaja ja alueelliset palveluntuottajat voivat tiedottaa käyttäjille myös muista palveluun sekä sen käyttöön liittyvistä asioista palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Palveluntuottajalla ja alueellisilla palveluntuottajilla on oikeus tuottaa koosteita ja tilastoja palveluiden käytöstä ja näyttää niitä julkisesti ilman tunnistetietoja.

Palveluntuottajalla ja alueellisilla palveluntuottajilla on oikeus jakaa avoimena datana rajapintojen kautta itse tuottamaansa ja toimijoiden tuottamaa sisältöjä ei-kaupallisten kolmansien osapuolten käyttöön. Toimeksi.fi -verkkopalvelusta löytyy lisätietoa avoimesta datasta.

Kävijätietojen keräys

Palveluntuottaja ja alueelliset palveluntuottajat voivat kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään, esimerkiksi miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluun tai millaista selainta käyttäjä käyttää. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää sitä edelleen paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

Palveluntuottaja ja alueelliset palveluntuottajat noudattavat Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden ylläpitämisessä henkilötietoihin liittyvää lainsäädäntöä sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisteröityneistä verkkopalvelukokonaisuuden käyttäjistä muodostetaan palvelun rekisteröityneiden käyttäjien rekisteri. Se sisältää Toimeksi.fi -verkkopalveluun ja alueellisiin rinnakkaisverkkopalveluihin rekisteröityvien, sivustolle sisältöä tuottavien organisaatioiden yhteyshenkilöiden antamat henkilötiedot.

Henkilötietoja käytetään toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa myös käyttäjien antaman palautteen käsittelyyn ja vastaamiseen, mikäli palautteen antaja haluaa saada viestiinsä vastauksen. Tähän verkkopalvelun rekisteriin tallennetaan lisäksi yhteystiedot sellaisten tapahtumien ja uutisten osalta, jotka on tuotettu kirjautumattomana käyttäjänä.

Rekisteriselosteet ovat nähtävillä toimeksi.fi -verkkopalvelussa ja alueellisissa verkkopalveluissa.

Riitojen ratkaiseminen

Verkkopalvelukokonaisuuden käyttöä koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluissa sovittua, riita ratkaistaan palveluntuottajan tai alueellisen palveluntuottajan käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.Muokattu viimeksi: 06.05.2020