Toimeksi.fi – en kanal för hälsofrämjande förenings- och medborgarverksamhet

Toimeksi.fi är en riksomfattande helhetstjänst som omfattar parallella regionala webbtjänster.

Syftet med varje tjänst som ingår i Toimeksi.fi är att göra det lättare att hitta hälsofrämjande förenings- och medborgarverksamhet och delta i medborgarverksamhet. Webbtjänsternas innehåll riktar sig särskilt till

 • medborgarna
 • förenings- och organisationsaktiva
 • representanter för läroanstalter, och
 • myndigheterna

Aktörer som producerar innehåll i Toimeksi.fi – välkommen med i gänget

Följande aktörer producerar innehåll i webbtjänsten:

 • organisationer och föreningar
 • sammanslutningar
 • församlingar
 • kommuner och städer, samt
 • icke-kommersiella företag.

Om du är aktiv inom medborgar- eller föreningsverksamhet kan du avgiftsfritt lägga ut information om ett engångsevenemang eller en nyhet i tjänsten. Om ni bedriver kontinuerlig verksamhet kan du avgiftsfritt registrera dig i den regionala webbtjänsten för ditt område och regelbundet producera innehåll i tjänsten utan kostnader. Vänligen notera att användargränssnittet och anvisningarna om webbtjänsten finns enbart på finska.

Toimeksi.fi – från ord till handling

Varje webbtjänst innehåller information om de aktörer som producerar innehåll i tjänsten, huvudsakligen på finska. Läs om aktörerna och deras

 • verksamhet
 • evenemang
 • lediga frivilliguppdrag
 • arbets- och praktikplatser
 • projekt
 • lokaler och
 • aktuella händelser.

Du hittar också information på finska som är till nytta för förenings- och medborgarverksamhet som bedrivs i Finland.

I de parallella regionala webbtjänsterna kan du hitta texter också på andra språk än finska. Dessa texter kan handla om bl.a. tjänsten i sig och olika evenemang.

Tanken bakom mottot för webbtjänsten Toimeksi.fi, Från ord till handling, är att alla ska presentera och delta i verksamheten på ett aktivt sätt. Passa alltså du också på att hitta en verksamhet eller ett evenemang som intresserar just dig och häng med utan att tveka!

Regionala webbtjänster som hör till helheten Toimeksi.fi

Helheten Toimeksi.fi består av den riksomfattande webbtjänsten www.toimeksi.fi och parallella regionala webbtjänster såsom:

 • Nyland: uusimaalaiset.fi (tjänsteleverantör EJY ry)
 • Sydöstra Finland: yhdistysinfo.fi (tjänsteleverantör Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry)
 • Mellersta Finland: yhdistystori.fi (tjänsteleverantör Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry)
 • Lappland: lappilaiset.fi (tjänsteleverantör Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry)
 • Norra Karelen: jelli.fi (tjänsteleverantör Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry)
 • Norra Österbotten: ihimiset.fi (tjänsteleverantör Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry) och www.varesverkosto.fi (tjänsteleverantör Vuolle Setlementti ry)
 • Norra Savolax: pohjoissavolaiset.fi (tjänsteleverantör Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys ry)
 • Egentliga Tavastland: meidanhame.fi (tjänsteleverantör Hämeen setlementti ry)
 • Päijänne-Tavastland: paijathamalaiset.fi (tjänsteleverantör Päijät-Hämeen hyvinvointipalveluiden kehitys ry)
 • Birkaland: lahella.fi (tjänsteleverantör Artteli ry)
 • Österbotten: sinnedit.fi (tjänsteleverantör Pohjanmaan yhdistykset ry)

Under 2020 kommer följande nya regionala webbtjänster att växa med Toimeksi.fi:

 • Kajanaland: www.kaenuulaiset.fi (tjänsteleverantör Mannerheimin lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry)

Innehållet i tjänsterna är huvudsakligen finskspråkigt.

Administrationen av Toimeksi.fi

Administrationen av webbtjänsterna i Toimeksi.fi sköts av respektive tjänsteleverantör. Vänligen skicka e-post till administrationen för din region på finska, svenska eller engelska om du

 • behöver hjälp med innehållsproduktionen eller
 • vill ha närmare information om tjänsten.

Du kan skicka respons och utvecklingsförslag gällande webbtjänsterna på finska, svenska eller engelska med en blankett.

Utvecklingen av Toimeksi.fi

Tjänsten Toimeksi.fi utvecklas under åren 2016–2018 inom ramen för projektet Toimeksi 2.0, som finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) (till 1.1.2017 RAY). Projektet administreras av föreningen Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Tjänsten utvecklas också gemensamt inom det Toimeksi.fi-nätverk som består av tjänsteleverantörerna för Toimeksi.fi-webbtjänsterna. Läs mer om projektet Toimeksi 2.0 (på finska).

Bakgrunden till Toimeksi.fi

Helhetstjänsten www.toimeksi.fi öppnades i början av 2013. Tjänsten har utvecklats i samarbete mellan flera olika organisationer, och den har finansierats av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).Muokattu viimeksi: 05.05.2020