Toimeksi.fi -verkkopalvelun rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Kansankatu 53
90100 Oulu
Puhelin (info): 050 348 4676

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimeksi 2.0 -hanke:
Maire Vuoti
etunimi.sukunimi@ppsotu.fi

3. Rekisterin nimi

Toimeksi.fi -verkkopalvelu

4. Rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja käytetään toimeksi.fi -palvelussa palautteen, kokemuksen (tarina) ja kehitysehdityksen käsittelyyn ja vastaamiseen, mikäli kirjoittaja haluaa saada viestiinsä vastauksen. Henkilötiedot poistetaan vastauksen antamisen jälkeen.

Rekisteriin tallennetaan tapahtumien, uutisten ja tiedotteiden ilmoittamisen yhteydessä yhteystiedot, mikäli edellä mainitut sisällöt on ilmoitettu rekisteröitymättömänä käyttäjänä.

Mikäli Toimeksi.fi -palvelun käyttäjä syöttää henkilötietojaan ilmoittautuessaan esimerkiksi tapahtumaan, toimintaan, koulutukseen tai vapaaehtoistehtävään, välittyvät nämä tiedot automaattisesti asianomaisen tilaisuuden tai tehtävän järjestäjälle (toimijalle). Toimija voi kerätä ja käsitellä osallistujien lähettämiä henkilötietoja omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti. Toimeksi.fi -palvelun rekisterinpitäjä ei vastaa näiden henkilötietojen käsittelystä ja käyttäjän tuleekin tällaisissa rekisteriin liittyvissä kysymyksissä kääntyä sen toimijan puoleen, jolle ilmoittautuminen on ohjautunut. Palvelun ylläpitäjät voivat tarvittaessa käsitellä ilmoittautuneen henkilötietoja palvelua hallinnoidessaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, sähköposti ja/tai puhelinnumero sekä organisaatio.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimeksi.fi -verkkopalveluun henkilötietoja sisältäviä sisältöjä tuottavat palvelun käyttäjät.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tiedot eivät ole julkisia, vaan ohjautuvat pelkästään palvelun ylläpitoon ylläpitäjille ja toimijoille (ilmoittautumiset).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteriseloste on laadittu 6.2.2017.

 

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden alueellisten palveluiden rekisteriselosteet:


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 27.11.2017