Usein kysytyt kysymykset Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudesta

Löydät vastauksia seuraaviin Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta koskeviin aihepiireihin:

Jokaisen aihepiirin alla on useampia kysymyksiä vastauksineen.

Toimeksi.fi uudistuu

Toimeksi.fi on matkalla kohti uusia tuulia. Katso alta usein kysytyt kysymykset uudistukseen liittyen:

Usein kysytyt kysymykset uudistuksesta – yhdistyksille

Usein kysytyt kysymykset uudistuksesta – julkiselle sektorille

 


Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus

Mikä on Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus?

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus on hyvinvointia edistävää yhdistystoimintaa ja -toimijoita esittelevä palvelu kansalaisille, yhdistyksille ja viranomaisille. Verkkopalvelukokonaisuus sisältää koko Suomen kattavan Toimeksi.fi -verkkopalvelun sekä alueelliset rinnakkaisverkkopalvelut, jossa kussakin kerrotaan tietyn maantieteellisen alueen yhdistys- ja järjestötoiminnasta.

Kenelle Toimeksi.fi -verkkopalvelu on tarkoitettu?

Kansalaisille palvelun tavoitteena on tarjota mahdollisuus löytää helposti tietoa alueella toimivista yhdistyksistä, järjestöistä ja muista yhteisöistä sekä niiden toiminnasta. Palvelun kautta voi mm. hakeutua mukaan toimintaan ja kertoa omia kokemuksia yhdistystoiminnasta.

Yhdistyksille palvelun tavoitteena on mahdollistaa yhdistysten, järjestöjen ja liittojen toiminnan, kehittämistoimien sekä tapahtumien ja vapaaehtoistehtävien esiintuominen. Lisäksi palvelu tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuksia vaikutustiedon kokoamiseen esimerkiksi viranomaisraportointia varten.

Viranomaisille palvelun tavoitteena on tarjota selkeä kanava asiakkaiden ohjaamiseen yhdistysten palveluiden pariin sekä tietoa hyvinvointijohtamisen ja rahoittamiseen liittyvän päätöksenteon tueksi.

Palvelun käyttäjiä ovat myös kunnat, seurakunnat, rahoittajat, oppilaitokset sekä media.

Kuka Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden ylläpitäjä on?

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta ylläpitää ja kehittää Toimeksi.fi -verkosto, joka muodostuu alueellisten verkkopalveluiden palveluntuottajista sekä valtakunnallisen Toimeksi.fi -palvelun palveluntuottajasta. Toimeksi.fi -palvelun palveluntuottaja koordinoi Toimeksi.fi -verkostoa. Toimeksi.fi -verkkopalvelun kehittämistä rahoittaa pääosin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Palvelun hyödyt

Miten yhdistykset hyötyvät Toimeksi.fi -verkkopalvelusta?

Yhdistykset esittelevät palvelussa maksutta toimintaansa ja henkilöstöään sekä markkinoivat verkkopalvelussa erilaisia tapahtumia, avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja, avoimia vapaaehtoistehtäviä, hankkeita sekä vuokrattavia toimitiloja. Lisäksi yhdistykset voivat tuottaa uutisia ja blogitekstejä. Näin yhdistykset tavoittavat kohderyhmiään ja sidosryhmiään.

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden sisältöjä jaetaan myös erilaisten rajapintojen kautta, jolloin Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden sisällöt nousevat esiin myös muissa verkkopalveluissa.

Mitä hyötyä kansalaisille on Toimeksi.fi -verkkopalvelusta?

Kansalainen saa palvelusta erilaista tietoa yhdistystoiminnasta ja löytää mahdollisuuden osallistua toimintaan joko löytämällä yhteystietoja tai osallistumalla sivustolla markkinoitaviin tapahtumiin tai vapaaehtoistehtävään. Lisäksi kansalainen voi kertoa oman yhdistystoimintaan liittyvän kokemuksen kirjoittamalla siitä tarinan.

Mitä hyötyä viranomaiselle on Toimeksi.fi -verkkopalvelusta?

Viranomaiset voivat ohjata asiakkaitaan ja kansalaisia yhdistystoiminnan pariin. Ohjausta voi tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas tarvitsee tukea yhdistystoiminnasta esimerkiksi elämäntilanteeseen, sairauteen tai vammaan liittyen tai kun asiakas on kiinnostunut työllistymään yhdistyssektorille.

Palveluun rekisteröityminen ja kirjautuminen

Millaiset toimijat voivat rekisteröityä palveluun?

Toimijaksi voivat rekisteröityä hyvinvointia edistävät yhdistykset, liitot, järjestöt, aktiiviset kansalaistoimijat ja ei-kaupalliset toimijat. Myös kunnat ja seurakunnat voivat rekisteröityä toimijoiksi. Kukin Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluvat palvelu linjaa, voiko kaupallinen yritys rekisteröityä toimijaksi ja tuottaa sisältöjä. Www.toimeksi.fi -verkkopalveluun ei ole voi rekisteröityä kaupallinen yritys.

Miten yhdistys pääsee käytännössä mukaan Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen?

Yhdistyksen tulee luoda verkkopalveluun oma profiili siihen alueelliseen palveluun, jonka alueella toimintaa pääsääntöisesti on. Valtakunnalliset yhdistykset, järjestöt ja liitot rekisteröityvät Toimeksi.fi -palveluun. Rekisteröitymis-/kirjautumislinkki sijaitsee jokaisen alueellisen verkkopalvelun etusivulla oikeassa ylälaidassa. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä saa tunnuksen ja salasanan, joilla kirjaudutaan palveluun. Rekisteröitynyt käyttäjä on vastuussa omasta käyttäjätunnuksestaan ja palvelun sääntöjen noudattamisesta.

Mitä hyötyä rekisteröitymisestä ja kirjautumisesta on toimijalle?

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus antaa toimijalle maksuttoman kanavan esilläoloon ja viestintään ja siten kohderyhmien tavoittamiseen. Palvelun kautta on myös mahdollista vastaanottaa ilmoittautumisia tapahtumiin ja vapaaehtoistehtäviin sekä kerätä palautetta ja tarinoita. Kun toimija on tuottanut kerran kirjautuneena käyttäjänä sisältöä eli esimerkiksi tapahtuman, toimintaa tai vapaaehtoistehtävän, voi hän kopioida vanhaa sisältöä uuden pohjaksi ja näin säästää sisällöntuottamisessa aikaa. Lisäksi toimijat saavat palvelusta tilastoja, joita voivat hyödyntää esimerkiksi rahoittajaa tai viranomaisraportointia varten.

Hukkasin palvelun käyttäjätunnukseni ja salasanani. Mitä teen?

Tarkista sähköpostistasi Toimeksi-palvelun lähettämä viesti rekisteröitymisestä. Viestissä on kerrottu käyttäjätunnuksesi. Jos et löydä viestiä, ota yhteyttä oman verkkopalvelusi ylläpitoon. Uuden salasanan voit pyytää Unohtuiko salasanasi -toiminnolla. Tutustu palvelun käyttöohjeisiin tai katso ohjevideo.

Palvelun sisällöntuotanto

Kuka tuottaa sisältöä verkkopalveluun?

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden sisältö tulee palveluun rekisteröityneiltä käyttäjiltä tai rekisteröimättömiltä käyttäjiltä lomakkeilla. Kansalainen tai esimerkiksi yhdistyksen yhteistyökumppani voi ilmoittaa kertaluonteisen tapahtuman, uutisen tai kertoa tarinan yhdistystoiminnasta. Lisäksi palveluiden ylläpitäjät tuottavat palveluun uutisia ja sisältösivuja. Sisältö voi olla tekstiä, kuvia, liitteitä sekä videoita.

Kuka vastaa Toimeksi.fi -verkkopalvelun ilmoitusten sisällöistä ja sisältöjen oikeellisuudesta?

Kukin käyttäjä ja edelleen toimija on vastuussa tuottamastaan sisällöstä ja sisältöjen oikeellisuudesta. Alueellinen ylläpitäjä on vastuussa alueellisen rinnakkaispalvelun pysyvistä sisällöstä sekä tuottamastaan ajankohtaisesta materiaalista.

Miksi Toimeksi.fi -palvelun sisältösivujen tyyli vaihtelee?

Toimeksi.fi -palvelun Kansalais- ja yhdistystoimijoille -osion (Tietopankki) sisältöjen ylläpito ja tuotanto on vastuutettu Toimeksi.fi -verkoston jäsenille (palveluntuottajille). Vastuutaho on kerrottu jokaisen sivun alalaidassa. Kukin sisällöstä vastaava toteuttaa sisällöntuotantoa yhteisten pelisääntöjen mukaan, mutta voi myös tuottaa sisältöä hieman eri tyylillä. Tämän vuoksi osa sivuista sisältää enemmän linkityksiä ulkopuolisiin verkkopalveluihin ja osa enemmän tekstiä ilman linkityksiä.

Minkälaista sisältöä Toimeksi.fi -verkkopalvelussa ei julkaista?

Toimeksi.fi -palveluun ja sen alueellisiin verkkopalveluihin ei saa lisätä lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Verkkopalveluiden ylläpito pidättää itsellään oikeuden poistaa laiton ja hyvien tapojen vastainen aineisto palvelusta. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta ei saa kuormittaa roskapostilla, ketjukirjeillä tai sähköpostin massalähetyksillä.

Miksi lomakkeissa on paljon täytettäviä kohtia?

Lomakkeiden kautta toimijat ilmoittavat palveluun omaa toimintaansa, kuten tapahtumia ja vapaaehtoistehtäviä. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa tehdään erilaisia listauksia sisällöistä. Listausten pohjalta kohderyhmään kuuluvat löytävät palvelusta paremmin itselleen sopivaa toimintaa ja tekemistä. Mitä tarkemmin lomakkeet on täytetty, sitä paremmin sisältöä on mahdollista nostaa näkyviin kohderyhmille ja sitä helpommin kohderyhmät on mahdollista tavoittaa. Lisäksi Toimeksi.fi -palvelukokonaisuuden hakukone löytää helpommin sisältöjä, kun lomakkeiden kentät on täytetty huolellisesti. Suosittelemme kaikkien lomakkeiden kenttien täyttämistä, vaikka niiden täyttäminen ei olisikaan pakollista. Tällä tavoin parannamme yhdessä Toimeksi.fi -palvelukokonaisuuden asiakaspalvelua ja edelleen palvelun laatua.

Mistä saan tukea palvelun käyttöön?

Tukea verkkopalvelun käyttöön saat joko itsenäisesti verkkopalvelusta tai palvelun ylläpidosta:

Tapahtumat, toiminta ja uutiset

Mikä ero on tapahtumalla ja toiminnalla?

Tapahtuma on kertaluonteinen kuten esimerkiksi koulutustilaisuus tai virkistyspäivä. Toiminta on jatkuvaa ja sellaista voi olla esimerkiksi taidenäyttely tai neuvontapisteen toiminta. Ainoastaan kirjautunut käyttäjä voi julkaista jatkuvaa toimintaa. Tapahtuman voi julkaista kirjautunut käyttäjä ja ehdottaa julkaistavaksi kirjautumaton käyttäjä.

Miten tapahtuma, toiminta tai vapaaehtoistehtävä julkaistaan?

Kirjautuneen käyttäjän tuottama tapahtuma, toiminta tai vapaaehtoistehtävä julkaistaan välittömästi. Kirjautumattoman käyttäjän tuottama sisältö, kuten tapahtuma, julkaistaan ylläpidon hyväksymisen kautta.

Miten tapahtumaan ilmoittaudutaan?

Osallistuja ilmoittautuu tapahtumaan siten kuin tapahtuman ilmoittaja on sen määritellyt. Ilmoittautumistapoja voivat olla esimerkiksi sähköposti, puhelinsoitto tai tämän verkkopalvelun ilmoittautumislomake.

Vapaaehtoistehtävät

Mitkä tahot voivat julkaista vapaaehtoistehtäviä Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa?

Vapaaehtoistehtäviä voivat ilmoittaa rekisteröityneet toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt, kunnat ja seurakunnat.

Mitä vapaaehtoistehtävien julkaisussa on huomioitava?

Vapaaehtoistehtävien julkaisun edellytyksenä on, että ne edistävät ihmisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Vapaaehtoistehtävän julkaisussa on huomioitava lisäksi:

  • Vapaaehtoisen tulee saada nauttia toiminnasta
  • Vapaaehtoiselta ei edellytetä enempää kuin hän osaa, jaksaa ja haluaa
  • Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään huolta ja väsymykseen puututaan
  • Vapaaehtoista ei jätetä yksin haastavien tilanteiden kohdatessa
  • Vapaaehtoistehtävät eivät korvaa ammattilaisen työtä
  • Vapaaehtoistehtäviin annetaan tarvittava perehdytys
  • Rikostaustan selvittäminen lasten kanssa toimivilta vapaaehtoisilta

Kokemustarinat (kokemukset ja tarinat)

Miten kirjoitetaan kokemus (tarina) Toimeksi.fi -verkkopalveluun?

Kuka tahansa voi kirjoittaa kokemuksen (tarinan) omasta yhdistystoiminaan liittyvästä kokemuksestaan lomakkeella. Mikäli kokemuksen kirjoittaja on antanut sen viestinnälliseen hyödyntämiseen, ylläpito voi julkaista tarinan verkkopalvelussa. Tutustu kokemuksen kirjoittamisen ohjeistukseen.

Minkälaisia kokemuksia Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa ei julkaista?

Kokemuksen (tarinan) julkaisemisen kriteereistä kerrotaan Kerro kokemuksesi -sivulla. Verkkopalvelussa ei julkaista kokemuksia, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaisia. Tällaisia ovat muun muassa rasistiset, ihmisarvoa loukkaavat tai yksityisyyden suojaa loukkaavat kokemukset. Ylläpidolla on oikeus muokata tai poistaa lainvastaiset, loukkaavat tai puutteelliset ja epäselvät kokemukset.

Käyttäjien tietojen käyttö ja käyttäjien poistaminen

Mihin tarkoitukseen rekisteröityneiden tietoja käytetään?

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vahvistaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä palvelun käytössä. Tutustu tietosuojaselosteisiin ja palvelun käyttöehtoihin, joissa kerrotaan tietojen käyttötarkoituksesta.

Miten käyttäjän profiili poistetaan järjestelmästä?

Mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, voi kunkin palvelun ylläpitäjä poistaa kirjautuneen käyttäjän tiedot joko määräajaksi tai kokonaan palvelusta. Myös yli kaksi vuotta käyttämättä olleet tunnukset voidaan poistaa palvelusta. Käyttäjä voi myös itse pyytää omien käyttäjätietojensa poistamista palvelusta.

Palvelun laajentuminen

En löydä omalta alueeltani Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluvaa palvelua. Mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä?

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen on mahdollista liittyä uutena alueena. Uusi alue tarvitsee palveluntuottajan, joka ottaa vastuulleen alueellisen verkkopalvelun tuottamisen ja ylläpidon. Yleensä alueellinen palveluntuottaja on yhdistystoimintaa koordinoiva organisaatio. Mikäli alueellasi on kiinnostusta liittyä mukaan verkkopalvelukokonaisuuteen, lisätietoja liittymisestä saa Toimeksi 2.0 -hankkeesta.Muokattu viimeksi: 23.02.2022