Usein kysytyt kysymykset uudistuksesta

– julkiselle sektorille

Toimeksi.fi on matkalla kohti uusia tuulia.

Verkkopalvelukokonaisuuden taustalla toimiva Lähellä.fi-verkosto (ent. Toimeksi.fi) on rakentamassa käyttöönne uutta valtakunnallista verkkopalvelua, joka tuo alueellista yhdistystoimintaa entistä paremmin näkyväksi ja löydettäväksi. Tästä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin uudistukseen liittyen.

 

Mitä uudistus tarkoittaa julkiselle sektorille?

Uudistuksen myötä järjestötietopalvelun tiedot ovat helpommin integroitavissa osaksi julkisen sektorin järjestelmiä. Tiedot kerätään palvelutietovarannon (PTV) mukaisessa muodossa. Palvelu tavoittaa entistä suuremman määrän loppukäyttäjiä ja on helppo tapa järjestää alueen järjestöyhteistyö sekä parantaa kuntalaisten hyvinvointia.

Miksi teemme kokonaan uuden palvelun?

Verkkopalvelu on aikaisemmin ollut toiminnassa erilaisina versioina eri alueilla ympäri Suomen. Uudistuksessa otetaan huomioon hyväksi todetut käytännöt Toimeksi.fi-verkoston eri maakuntien tietopalveluista, korjataan merkittävät tekniset viat sekä yleisesti parannetaan sivuston toiminnallisuutta. Uusi palvelu kokoaa yhteen kaikki Suomessa toimivat järjestöt ja niiden toimintailmoitukset. Palvelusta on kuitenkin todella helppo löytää tietoa toiminnan sisällön tai alueellisen sijainnin mukaan.

Ketkä ovat uudistuksen taustalla? Kuka uudistaa?

Verkkopalvelua on aikaisemmin toteutettu itsenäisesti eri maakunnissa alueen verkostojärjestön puolesta osana Toimeksi.fi-verkostoa. Verkosto on toiminut vuodesta 2013 lähtien ja on nyt Lähellä.fi-verkosto. Uudistusta tehdään verkostossa kaikkien verkostojärjestöjen voimin yhteistyössä. Tarkoitus on luoda yksi yhteinen kansallinen palvelu, josta on helppo löytää järjestöjen toimintaa haluamansa alueen tai toiminnan sisällön mukaisesti.

Lähellä.fi-verkosto koostuu 13 alueellisesta toimijasta:

 

Lähellä.fi-palvelu toimii sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Paikalliset toimintatiedot löytyvät tulevasta järjestelmästä entistä helpommin.

Milloin uusi palvelu aukeaa?

Uudistus toteutetaan vuoden 2022 aikana. Uusi palvelu on ensikäytössä jo maaliskuussa 2022. Ensimmäisessä vaiheessa varmistamme jo vanhaan palveluun rekisteröityneiden järjestöjen tietojen siirtymisen sekä aloitamme markkinoinnin uusille potentiaalisille järjestöille ja yhdistyksille. Hyvinvointialueet ja kunnat voivat ottaa palvelun käyttöönsä loppukeväästä 2022.

Miksi palvelu kannattaa ottaa käyttöön? Mitä hyötyä palvelusta on?

Uudistuneesta järjestötietopalvelusta löytyy laaja-alaisesti kaikkien Suomessa toimivien yhdistysten tiedot ja toiminnan kuvaukset. Palvelusta saa helposti eroteltua järjestöjä joko alueellisen tai temaattisen perusteen mukaan. Palvelu on helposti integroitavissa julkisen sektorin tietojärjestelmiin ja istuu loistavasti jokapäiväiseen palvelunohjaukseen. Palvelun käyttöönotto parantaa myös alueen viranomaisten ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Palvelun käyttöönotto on helppo tapa hoitaa lakisääteiset velvoitteet järjestöyhteistyön saralla. Ennen kaikkea, palvelun käyttöönotto parantaa alueesi asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta.

Kuinka Lähellä.fi-palvelun saa osaksi palveluohjausta? Miten Lähellä.fi integroidaan osaksi asiakas- ja potilastietojärjestelmiä?

Lähellä.fi on helppo liittää osaksi julkisen sektorin tietojärjestelmiä. Järjestötiedot kerätään palvelutietovarantoon (PTV) yhteensopivassa muodossa, joten tietojen integrointi onnistuu helposti rajapintoja avaamalla. Palvelun saa osaksi palvelunohjausta myös ottamalla itse sivusto aktiiviseen käyttöön. Lähellä.fi on suunniteltu sopimaan niin ammattilaisen kuin kansalaisen käyttöön.

Kuka rahoittaa palvelua?

Palvelu toteutetaan julkisin varoin, STM:n sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoituksella.


Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä: Riitta Kurki, Toimeksi.fi Verkostoluotsi, riitta.kurki (at) lapinsote.fiMuokattu viimeksi: 08.03.2022