Amurin Teon Tupa ry, Iltatupa-hanke

Amurin Teon Tupa ry:ssä käynnistyi huhtikuussa 2016 uusi RAY-rahoitteinen kolmivuotinen Iltatupa-hanke. Hankkeen tiimoilta on käynnistetty iltoihin, viikonloppuihin ja pyhien aikoihin toimiva matalan kynnyksen kohtaamispaikka ikäihmisille. Hankkeen idea on tamperelaisittain ainutlaatuinen. Kotona asuville ikäihmisille ei ole ollut tarjolla virka-ajan ulkopuolelle sijoittuvaa säännöllistä ja ohjattua toimintaa. Hankkeen Tupatilana ja tukikohtana toimivat Amurin Teon Tupa ry:n toimitilat osoitteessa Satakunnankatu 38, 33210 Tampere. Tupatila toimii hankkeen ajan ikääntyneiden olohuoneena ja kohtaamispaikkana aikasemman päivätoiminnan lisäksi myös sovittuina arki-iltoina, viikonloppuisin ja pyhien aikana. Tuvalla on mahdollisuus osallistua erilaisiin tuokioihin ja toimintaan. Kävijät voivat kaikkina aukioloiltoina nauttia myös iltapalan omakustannehintaan. Toiminta on monipuolista viriketoimintaa: Iltatuvalla on mahdollisuus pelata erilaisia pelejä, tehdä käsitöitä, lukea lehtiä, osallistua harrasteryhmiin, käydä yhteiskävelyillä sekä osallistua teemallisiin tilaisuuksiin. Toiminnan suunnittelu on asiakaslähtöistä, ja kävijöillä on laaja mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toiminnan suunnitteluun.

Hankkeen toisena keskeisenä toimintamuotona on etsivä työ, jonka tarkoituksena on tavoittaa yksinäisiä ihmisiä ja löytää erilaisia sosiaalisen innostamisen keinoja. Iltatuvan etsivässä työssä hyödynnetään laajasti erilaisia yhteistyötahoja yksinäisten löytämiseksi, kuten taloyhtiöitä, terveysasemia ja kotipalvelutoimijoita. Etsivällä työllä toiminta pyritään ulottamaan  sellaistenkin ihmisten hyväksi, joille osallistuminen ja mukaan lähteminen ei ole helppoa. Jos ihminen on ollut yksin tarpeeksi kauan, aloitekyky osallistumiseen laskee. Tällainen tilanne vaatii ulkopuolista kannustamista.. Esteenä voi olla myös tiedon puute osallistumismahdollisuuksista, johon pyritään vastaamaan toimivien tiedotuskanavien etsimisellä ja markkinoinnin kohdentamisella.

Iltatupa-hankkeen päätavoitteina on lisätä alueellista yhteisöllisyyttä, vahvistaa ikääntyneiden hyvinvointia, vähentää yksinäisyyttä sekä etsiä käytäntöjä ja keinoja etsivän työn kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tarjota myös monipuolisia vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia. Hankkeessa työskentelee kaksi projektityöntekijää: projektivastaava Hanna Uotila ja projektityöntekijä Ossi Kukkamäki. Hankkeen pääyhteistyökumppaneina toimivat Tampereen Kaupunkilähetys ry ja Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ETY. Hankkeen tiimoilta tehdään yhteistyötä laajasti myös muiden tahojen kanssa.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Eläkeläis- ja senioriyhdistykset, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus

Teemat

eläkeläistoiminta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, harrastus ja vapaa-aika, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, sosiaali ja terveys, vapaaehtoisuus, ystävä- ja viriketoiminta

Asiasanat

ajanvietto

Kohderyhmä

eläkeläiset, vapaaehtoiset

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.)

Osoitteet

  • Satakunnankatu 38

    Satakunnankatu 38, 33210 Tampere

Yhteystiedot

Kotikunta: Tampere
Sähköposti:
ossi.kukkamaki@teory.fi
Puhelin: 050-3476429

Lisätietoa verkossa

Iltatupa-hankkeen sivut

Amurin Teon Tuvan Iltatupa-hanke

Toiminta-alue

Alue
Pirkanmaa

Kunta
Tampere

Satakunnankatu 38

Satakunnankatu 38, Tampere, Suomi