Aseman Lapset ry

Vuonna 1990 perustettu Aseman Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö.

Tavoitteenamme on lasten ja nuorten terveen kasvun sekä nuorten ja aikuisten luontevan vuorovaikutuksen tukeminen. Haluamme tukea lasten ja nuorten lisäksi myös heidän lähipiiriään ja vaikuttaa yhteiskuntaan, jotta siitä tulisi nuorten hyvinvointia parantava. Järjestömme luonteeseen kuuluu nopea reagoiminen nuorten elämässä tapahtuviin muutoksiin, ja luomme aktiivisesti kumppanuuksia monenlaisten, joskus yllättävienkin yhteistyötahojen kanssa.

Kasvaminen osaksi yhteiskuntaa on lapselle ja nuorelle melkoinen urakka. Tämän päivän nuorilla on edessään eri haasteita kuin aikaisemmilla sukupolvilla on ollut. Työmme kautta kohtaamme myös sellaisia nuoria, joiden elämässä päihteet, rikollisuus ja väkivalta ovat läsnä. Meidän näkökulmastamme nämä ovat oireita, joihin aikuiset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa. Haluamme muistuttaa, että nuorilla on oikeus olla nuoria ja saada kasvuunsa aikuisten tukea ja läsnäoloa.

Walkers-toiminnassa nuorille tarjotaan turvallisia kohtaamispaikkoja, joissa vapaaehtoiset aikuiset antavat aikaansa ja läsnäoloaan ammattilaisten rinnalla. Mielen hyvinvointia tukevassa Friends-ohjelmassa vahvistetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi toimintamuotojamme ovat nuorten turvallista ajanviettoa julkisissa tiloissa tukeva löytävä nuorisotyö, seksuaaliterveyteen keskittyvä tyttötyö sekä hankkeet, joissa muun muassa pureudutaan hankalassa työmarkkina-asemassa tai syrjäytymisuhan alla olevien nuorten auttamiseen tai opintopolun sujuvuuteen.

Katusovittelutoiminnan, kiusaamisen vastaisen työn ja nuorten rikoskierteen katkaisemiseen tähtäävän Pasila-hankkeen avulla pureudutaan pitkään jatkuneiden ja vaativien tilanteiden ratkaisemiseen yhteistyössä eri kumppaneiden kuten viranomaisten tai koulun kanssa.

Järjestönä olemme lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä syrjäytymisen torjumisesta kiinnostuneiden aikuisten ja ammattilaisten yhdistys.

Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Meillä on mahdollista tehdä rentoa ja merkityksellistä vapaaehtoistyötä nuorten parissa juuri sen verran kuin aikatauluihisi sopii. Tutustu tarkemmin: www.walkers.fi


Toimiala

Muu, Lapsi- ja perheyhdistykset, Nuorisoyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

lapsuus ja perhe-elämä, nuoruus, yhteistyö ja verkostot, harrastus ja vapaa-aika, mielenterveys, vaikuttaminen, sosiaali ja terveys, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vapaaehtoisuus

Osoitteet

  • Simonkatu 3 a

    Simonkatu 3, Helsinki, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Helsinki
Sähköposti:
info@asemanlapset.fi

Lisätietoa verkossa

Aseman Lapset ry:n kotisivu

Kiinnostaako vapaaehtoistyö Walkersissa?

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Simonkatu 3 a

Simonkatu 3, Helsinki, Suomi