Autismiliitto ry

Autismiliitto on valtakunnallinen asiantuntija-  ja kansalaisjärjestö. Liiton jäseniä ovat eri puolilla Suomea toimivat jäsenyhdistykset.

Toiminta-ajatus

Autismiliitto edistää ja valvoo autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä etujen ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

Visio

Autismiliitto ry edistää toiminnallaan autismikirjon monimuotoisuuden arvostusta ja yksilön ainutlaatuisuuden kunnioitusta.

Arvot

Yhdenvertaisuus: Jokaisella yksilöllä on oikeus ja mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan jäsenenä. Toimintamme edistää esteettömyyden ja saavutettavuuden sekä ihmisoikeuksien toteutumista.

Yhteisöllisyys: Tuemme autismikirjon ihmisten mahdollisuutta toimia osana yhteiskuntaa. Rakennamme yhteisöllisyyttä kehittämällä vertaisuutta ja vuoropuhelua jäsenyhdistystemme kanssa. Lisäksi sidosryhmäyhteistyö ja kansainvälinen kumppanuus tuovat yhteisöllisyyttä toimintaamme.

Asiantuntijuus: Olemme luotettava, riippumaton ja ajassa mukana oleva asiantuntijaorganisaatio. Sidosryhmäyhteistyö ja verkostoituminen ammattilaisten ja kokemusosaajien kanssa on keskeinen osa asiantuntijuuttamme. Yhteistyö tutkimuksen ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa tuo autismityöhön uusia toimintatapoja ja malleja.


Liiton toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoista. Avustuksen myöntää Sosiaali- ja terveysministeriö/Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä sekä alueelliset toimistot Kouvolassa ja Oulussa.


Palvelemme kielillä

Suomi, Ruotsi, Englanti

Toimiala

Muu, Yhdistys

Teemat

edunvalvonta, kokemusasiantuntijuus, sosiaali ja terveys, vaikuttaminen, vammaisuus ja invaliditeetti, vapaaehtoisuus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsuus ja perhe-elämä, mielenterveys, nuoruus, omaistoiminta, osallisuus, vertaistoiminta, vertaistuki, yhteistyö ja verkostot

Asiasanat

asiantuntija, autismi, elämäntilanne, erityislapset, asperger, vammaisuus, erityisperhe, aikuisuus, ikäihmiset, koulutus, vertaisosaaja, autismikirjo, nuoruus, edunvalvonta, vaikuttaminen, kokemusasiantuntija, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, asiantuntijuus, kokemusasiantuntijuus

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Helsingin keskustoimiston osoite

    Pasilanraitio 9 B, 7.krs

  • Kaakkois-Suomen aluetoimiston osoite

    Salpauseläntie 40A, 3.krs 45100 Kouvola

  • Pohjois-Suomen aluetoimiston osoite

    Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Helsinki, Kouvola ja Oulu
Sähköposti:
info@autismiliitto.fi

Lisätietoa verkossa

Autismiliitto ry

Facebook
Twitter
Instagram

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Helsingin keskustoimiston osoite

Pasilanraitio 9 B, 7.krs

Kaakkois-Suomen aluetoimiston osoite

Salpauseläntie 40A, 3.krs 45100 Kouvola

Pohjois-Suomen aluetoimiston osoite

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Liitteet