Ikäinstituutin säätiö sr

Ikäinstituutin toiminnan lähtökohtana on ikäihmisen oma ääni, kokemus arjesta ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Ikäinstituutin työ jakaantuu kahteen toimialaan ja työtä linjataan painopisteiden avulla.

Ikäinstituutti vastaa yhteiskunnan ajankohtaisiin haasteisiin koska:

  • ikääntymiseen liittyvän, monitieteisen ja -alaisen tutkimustiedon tarve kasvaa
  • ikäihmisten toimintakyvyn, sen arvioimisen ja ylläpitämisen merkitys kasvaa
  • yleiset vanhenemiseen liittyvät asenteet vaativat kriittistä tarkastelua
  • ikäihmisten oma näkökulma, toimintaan osallistuminen ja voimavara-ajattelu korostuu vanhuuskäsityksessä
  • ikääntymisen kipupisteistä, mm. yksinäisyydestä, masennuksesta ja liikuntakyvyn heikkenemisen vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa

Ikäinstituutin kaksi toimialaa ovat

1. Liikkuen voimaa vanhuuteen
2. Ikäihmisten kohtaaminen, osallisuus ja mielen hyvinvointi


Palvelemme kielillä

Suomi, Ruotsi, Englanti

Toimiala

Muut yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sosiaali ja terveys, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, kansanterveys, eläkeläistoiminta, urheilu ja liikunta, mielenterveys, vapaaehtoisuus, asukas- ja kylätoiminta, säätiöt ja rahastot

Asiasanat

ikäihmiset, ikäinstituutti, ikääntyminen, ikääntyneet

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, eläkeläiset, veteraanit, järjestötoimijat, kuntalaiset, läheiset ja omaiset, vapaaehtoiset, miehet, naiset, pitkäaikaissairaat, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Osoitteet

  • Postiosoite

    Jämsänkatu 2, Helsinki, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Helsinki
Sähköposti:
info@ikainstituutti.fi

Lisätietoa verkossa

Verkkosivut

Facebook
Twitter

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Postiosoite

Jämsänkatu 2, Helsinki, Suomi