Irti Huumeista ry

Irti Huumeista ry on vuonna 1984 perustettu valtakunnallinen yhdistys, joka on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.  Yhdistys tarjoaa valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluita huumeita käyttävien läheisille, huumeita käyttäville ja toipuville. Toiminnan tarkoituksena on vähentää ja ehkäistä huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Vapaaehtoiset ovat yhdistyksen sydän, ja vapaaehtovat toimivat useissa tärkeissä tehtävissä, kuten läheisryhmien ohjaajina ja Irti Huumeista puhelimessa puhelinauttajina.

Yhdistys tukee vanhempia kasvatustyössä ja ehkäisee huumehaittojen kasvua. Irti Huumeista ry tarjoaa tukea ja tietoa sitä tarvitseville. Lisäksi yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja on mukana edunvalvontatyössä. Yhdistys toimii, koska elämä on arvokas.

Irti Huumeista ry:n teetättämässä Osallisuuskyselyssä syyskuussa 2021 vapaaehtoiset (n=31) kuvasivat saaneensa toiminnalta mm. seuraavanlaisia asioita: 94% vastanneista vastasi, että osallistuminen Irti Huumeista ry:n toimintaan on lisännyt omaa merkityksellisyyden kokemusta. 71% vastaajista oli saanut uusia kokemuksia ja/tai elämyksiä, 81% uusia ihmissuhteita ja 68% vertaisuuden kokemusta. 100% vastaajista kokee saavansa tukea vapaaehtoistoimintaansa sitä tarvitessaan ja 100% vastaajista kokee, että heihin luotetaan heidän toimiessaan vapaaehtoisina. 87% vastaajista kokee voivansa vaikuttaa vapaaehtoistoimintaan liittyviin asioihin ja 77% kokee voivansa vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. 100% vastaajista kokee, että on voinut auttaa muita toimiessaan vapaaehtoisena.


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti

Toimiala

Muu, Ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöt, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Omais- ja läheisyhdistykset, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

edunvalvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, päihteet ja riippuvuudet, päivystys- ja kriisityö, sosiaali ja terveys, tukihenkilötoiminta, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, verkkovertaistuki, vertaistoiminta, vertaistuki, yhteistyö ja verkostot, yleisötilaisuudet

Asiasanat

vertaistuki, verkkovertaistuki, läheisen oikeudet ja tuki, vapaaehtoistoiminta, valtakunnallinen

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, järjestötoimijat, jäsenet, kokemusasiantuntijat, kuntoutujat, läheiset ja omaiset, opiskelijat, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), vanhukset (80 v. - )

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Fredriksberginkatu 2, 00240 Helsinki

Yhteystiedot

Sähköposti:
info@irtihuumeista.fi

Lisätietoa verkossa

Irti Huumeista ry

Irti Huumeista ry
Irti Huumeista ry - Läheistyönkeskus

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Käyntiosoite

Fredriksberginkatu 2, Helsinki, Suomi