Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto on valtakunnallinen, jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Olemme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Toimintamme on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin. Vertaistuki ja vaikuttaminen ovat toimintamme ydin. Työmme perusta on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus.

Tavoitteemme ovat:

 • kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien
  toteutuminen,
 • se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen,
 • oikeus osallisuuteen kaikilla elämänalueilla, kaikissa elämänkaaren
  vaiheissa – lähikoulussa, jatko-opinnoissa, työelämässä, asumisessa ja ihmissuhteissa,
 • oikeus päättää omista asioistaan sekä oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa,
 • oikeus tietoon ja itseilmaisuun sekä oikeus saada kommunikaation tarvitsemansa tuki.

Yhdenvertaisuus ei ole maailmassa valmiina, se vaatii tekoja. Kehitysvammaisten Tukiliitto rakentaa kaikkien yhteistä maailmaa, jossa jokainen kuuluu joukkoon.


Toimiala

Ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöt, Vammaisyhdistykset

Teemat

edunvalvonta, vaikuttaminen, vertaistuki, osallisuus, vertaistoiminta, verkkovertaistuki, vapaaehtoisuus, kokemusasiantuntijuus, vammaisuus ja invaliditeetti, kaveritoiminta, lapsuus ja perhe-elämä, nuoruus, tapahtuma, teemapäivät ja -viikot

Asiasanat

kehitysvamma, yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet

Kohderyhmä

kaikille

Osoitteet

 • Keskustoimisto

  Pinninkatu 51, 33100 Tampere

Yhteystiedot

Sähköposti:
toimisto@tukiliitto.fi

Lisätietoa verkossa

tukiliitto.fi

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Keskustoimisto

Pinninkatu 51, Tampere, Suomi