Leijonaemot ry

Erityisen ihanille isille ja äideille

Leijonaemot ry on perustettu 22.5.2005 ja sen toiminnan tarkoitus on edistää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Lisäksi yhdistys tukee jäsentensä jaksamista ja hyvinvointia.

Leijonaemot ry:n jäsenten julkisuudessa esittämät lausunnot edustavat vain ja ainoastaan heidän omia näkemyksiään ja mielipiteitään yksityishenkilöinä, siinäkin tapauksessa että viittaavat julkilausumiensa yhteydessä yhteytensä Leijonaemot ry:hyn ja/tai sen perustamiseen. Leijonaemot ry:n julkisina lausuntojen antajina toimivat ainoastaan toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Leijonaemot on rekisteröity tavaramerkki ja se takaa Leijonaemot ry:lle yksinoikeuden Leijonaemot nimen käyttöön Suomessa.

RAY on tukenut Leijonaemot ry:n toimintaa vuodesta 2008 alkaen. RAY myönsi Voimaa Vertaisilta – projektiavustuksen vuosille 2008–2010 ja Soittamalla Tukea – projektiavustuksen vuosille 2011–2013. Projekteissa kehitetty toiminta jatkuu RAY:n kohdennettuna toiminta-avustuksena. Voimaa Vertaisilta – projektin avulla toimintaa on pystytty laajentamaan yhä useammalle paikkakunnalle ja uudenlaisiin vertaistukitapahtumiin ja -kursseihin. Soittamalla Tukea – projektin on mahdollistanut vertaistuen tarjonnan monipuolistamisen sosiaalisessa mediassa ja puhelimitse.

Vuodesta 2012 alkaen on Leijonaemot ry ollut mukana RAY:n Emma & Elias -avustusohjelmassa, joka edistää lasten ja perheiden hyvinvointia.


Palvelemme kielillä

Suomi, Ruotsi, Englanti

Toimiala

Yhdistys, Vammaisyhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsuus ja perhe-elämä

Osoitteet

  • Postiosoite

    Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo

Yhteystiedot

Sähköposti:
toimisto@leijonamot.fi

Lisätietoa verkossa

Leijonaemot

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen, Uusimaa

Kunta
Espoo, Iisalmi, Helsinki, Joensuu, Tampere

Postiosoite

Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo, Suomi