Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Maaseudun tukihenkilöverkko

Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistoimintaan perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa 150 vapaaehtoisen voimin keskusteluapua ja käytännön tukea kaikille maaseudun asukkaille toimialasta riippumatta. Toiminnalla pyritään vahvistamaan kansalaisten yhdenvertaisuutta asuinpaikasta riippumatta, torjumaan yksinäisyyttä, tukemaan maaseudun asukkaiden jaksamista ja sopeutumista niin yhteiskunnan kuin ilmastonmuutokseen sekä tarjoamaan mahdollisuuden tehdä merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa suoraan maaseudun asukkaiden hyväksi.

Toiminta perustuu vapaaehtoistoimintana annettavaan keskusteluapuun, verkkoauttamiseen (Tukinet), pienryhmätapaamisiin sekä Jelppi-ryhmätoimintaan.

Keskustelu tukihenkilön kanssa tarjoaa  mahdollisuuden luottamukselliseen asioiden jakamiseen ja tuen saamiseen vailla sitoumuksia tai kuluja.  Jelppi -ryhmätoiminta tarjoaa lyhytaikaista käytännönapua tilanteissa, joissa perhettä/henkilöä on kohdannut äkillinen tai pitkittyneestä tilanteesta johtuva kriisi. Pienryhmätoiminnalla pyritään luomaan mahdollisuus samankaltaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden kohtaamiseen sekä kokemuksien jakamiseen. saa luotettavaa ja maksutonta tukea suomeksi ja ruotsiksi ilman jonottamista.

Maaseudun tukihenkilöverkko on osa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n toimintaa.

Lisätietoja www.tukihenkilo.fi tai 0400-789 481


Palvelemme kielillä

Suomi, Ruotsi, Englanti

Toimiala

Muu, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

vapaaehtoisuus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mielenterveys, sosiaali ja terveys, vertaistoiminta, osallisuus, päivystys- ja kriisityö, tukihenkilötoiminta, päihteet ja riippuvuudet, verkkovertaistuki

Asiasanat

aikuisuus, avoimet vapaaehtoistehtävät helsinki, ikäihmiset vapaaehtoistyö, Iloa vapaaehtoisuudesta, tukihenkilö, tukihenkilökurssi, elämänkriisi, kriisipuhelimet, auttava puhelin, auttava netti, vapaaehtoistyö vertaistoiminta, vertaistukea, puhelinkaveri, Puhelintuki, vertaistukipuhelin, maaseudun kehittäminen, maaseutu, maaseutuyrittäjä, Maaseutu 2020

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, eläkeläiset, kaikille, kuntoutujat, läheiset ja omaiset, naiset, opiskelijat, perheet, pitkäaikaissairaat, potilaat, kokemusasiantuntijat, järjestötoimijat, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, miehet, kuntalaiset, pariskunnat, työssäkäyvät, työttömät, vammaiset ja invalidit, vapaaehtoiset, veteraanit, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Postiosoite

    Ruoholahdenkatu 8 (4 krs.) 00180 Helsinki

Yhteystiedot

Kotikunta: Helsinki
Sähköposti:
tukihenkilo@mtlh.fi
Puhelin: 0400-789 481

Lisätietoa verkossa

Tukihenkilo.fi

Facebook

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Postiosoite

Ruoholahdenkatu 8, Helsinki, Suomi