Neuroliitto ry

Neuroliitto toimii multippeliskleroosia ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Neuroliiton toiminnan ytimenä on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita jakavien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Sen mahdollistavat etenkin Neuroliiton 25 jäsenyhdistystä.

Vertaistuen rinnalla Neuroliitto tarjoaa ammattilaisten antamaa ohjausta ja neuvontaa, joka tukee sairastuneita ja heidän läheisiään etenevän neurologisen sairauden mukanaan tuomissa elämänmuutoksissa. Neuvontaa annetaan myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille ja muille tiedon tarpeessa oleville.

Ohjauksella ja neuvonnalla tuetaan myös jäsenyhdistysten ja kerhojen toimijoita yhdistystoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi jäsenyhdistyksille tarjotaan erilaisia koulutuksia, taloudellista tukea ja jäsenrekisteripalveluita.

Vaikuttamistyöllä ja viestinnällä Neuroliitto pyrkii vähentämään sairastuneiden arjen haasteita sekä edistämään neurologisten sairauksien tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Keinoina ovat mm. lausunnot ministeriöille ja muille päättäville elimille sekä sairauksista tiedottaminen erilaisille sidosryhmille ja suurelle yleisölle.


Toimiala

Yhdistys, Sairaus- ja potilasyhdistykset, Vammaisyhdistykset

Osoitteet

  • Postiosoite

    Vaihemäentie 10, 21250 Masku

Yhteystiedot

Sähköposti:
info@neuroliitto.fi

Lisätietoa verkossa

Neuroliitto ry

Neuroliiton yhteystiedot

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Masku

Postiosoite

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, Vaihemäentie 10, 21250 Masku, Suomi