Toimijat


Toiminnan tavoitteena on saada konkurssin kohdanneet henkilöt takaisin työkykyiseksi työelämään. Tarkoituksena on kehittää toimintatapoja ja -malleja kriisissä olevien henkilöiden auttamiseksi niin, että vertaistuki ja siihen liittyvien palveluiden tavoitettavuus olisi helposti saatavilla ja tavoitettavissa. Toiminnan tarkoituksena ei ole korvata jo olemassa Lue lisää…


Sylva ry tukee syöpää sairastavaa lasta, nuorta, nuorta aikuista sekä heidän läheisiään.


Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa velkakierteessä ja taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Takuusäätiö tarjoaa neuvontaa ja ratkaisuja velkaongelmiin joutuneille ihmisille. Lisäksi säätiö auttaa oman talouden hallinnassa ja ongelmien ennaltaehkäisemisessä.


Tampereen Kaupunkilähetys Ry on saanut Nuorisotakuurahaa, jonka pohjalta ovat käynnistäneet Game Changer-hankkeen. Tarkoituskena on tukea alle 30-vuotiaita nuoria, joilla ei ole työ- tai koulupaikkaa, joilla on pidempi sairasloma tai ovat vain jääneet kotiin. Hankkeen tarkoituksena on innostaa nuoret tutkimaan omaa Lue lisää…


Teemme töitä, jotta rintasyöpä löytyisi mahdollisimman varhain. Kannustamme rintojen säännölliseen omatarkkailuun, sillä omatarkkailulla voidaan vähentää rintasyöpäkuolemia. Rintasyövän varhainen toteaminen helpottaa tutkitusti rintasyövän hoitoa, alentaa hoitokustannuksia ja pienentää kuolleisuutta. Olemme valtakunnallinen kansanterveysjärjestö. Tervetuloa mukaan toimintaamme edistämään rintasyövän varhaista löytymistä!


Valtakunnallinen työttömien edunvalvontajärjestö.


Ensiapu-, työturvallisuus-, tulityö- ja ammattipätevyyskoulutukset kaikki samasta paikasta. Tarjoamme ensiapuvälineet ja defibrillaattorit töihin, harrastuksiin ja vapaa-aikaan.


Vates-säätiö sr toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Vatesin toimintamuotoja ovat kehittäminen, vaikuttaminen, kouluttaminen, tiedottaminen ja verkottaminen. Vates toimii yhteistyössä työllistämisen, kuntoutuksen ja koulutuksen sidosryhmien kanssa. Vates on vammaisjärjestöjen perustama asiantuntijaorganisaatio, jonka strategisena taustavoimana on 45 taustayhteisöä, Lue lisää…


Vihreän Sivistysliiton ylläpitämä Opintokeskus Visio on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tavoitteena on kansalaisyhteiskunnan tukeminen koulutuksen keinoin. Visio tukee jäsenjärjestöjensä ja muiden yhteistyökumppanien koulutustoimintaa järjestämällä avoimia kursseja eri aiheista sekä tukemalla järjestöjen omia koulutuksia taloudellisesti ja pedagogisesti. Vision toiminnan teemalliset Lue lisää…


Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa.


Yhteensä: 71