Päihdetyön sujuvia palveluketjuja osaamista ja yhteistyötä (A-klinikkasäätiö)

A-klinikkasäätiön Päihdetyön sujuvia palveluketjuja, osaamista ja laatua järjestöjen ja julkisten palveluiden yhteistyöllä – järjestölähtöistä päihdetyön kehittämistoimintaa.

Tavoitteenamme on kehittää päihdetyön asiakaslähtöisiä ja sujuvia palveluketjuja sekä lisätä yhteistyötä ja osaamista järjestöjen ja julkisten palveluiden välillä. Toiminnassa selvitetään päihdetyön asiakkaiden ja kansalaisten tarpeita ja kehitetään toimintamalleja niiden pohjalta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kartoitetaan päihdetyön osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeita sekä kehitetään osaamista ja yhteistyötä tarvelähtöisesti.

Ylläpidämme myös Tietopuu -tietosivustoa, jonne tuotetaan päihde- ja mielenterveysalaan liittyvää tutkimus- ja ajankohtaistietoa sekä materiaaleja työn kehittämiseen ja arviointiin.


Toimiala

Päihde- ja mielenterveysyhdistykset

Teemat

päihteet ja riippuvuudet, yhteistyö ja verkostot, tapahtuma, yleisötilaisuudet, viestintä, kokemusasiantuntijuus, sosiaali ja terveys, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Asiasanat

ammattilaisyhteistyö, päihdejärjestöt, kehittämistoiminta, asiakaslähtöisyys, osaamisen kehittäminen, verkkosivusto, uudet toimintamallit, webinaarit, päihteet, riippuvuudet, järjestöyhteistyö, Palveluketjut, mielenterveys- ja päihdetyön asiakasraati

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, viranomaiset ja kumppanit, kokemusasiantuntijat, kuntalaiset

Osoitteet

  • Ratamestarinkatu 7A, 00520 Helsinki

Yhteystiedot

Sähköposti:
tiina.saarinen@a-klinikka.fi

Lisätietoa verkossa

Tietopuu-sivusto

Tietopuun Facebook-sivu
Tietopuun Twitter-sivu

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Ratamestarinkatu 7a, 00520 Helsinki, Suomi