Raittiuden Ystävät ry

Raittiuden Ystävien Raitis Linja -palvelupuhelin auttaa päihde- ja muissa arjen kysymyksissä arkisin klo 12–15 numerossa 040 197 4935. Raitis Linja on osa Hengähdä hetkeksi -toimintaamme.

Raittiuden Ystävät ry edistää raitista eli päihteetöntä elämäntapaa. Järjestömme kannustaa ja tukee ihmisten raittiita valintoja sekä pyrkii vähentämään päihteidenkäyttöä. Raittiuden Ystävissä toimii yhtälailla syntymäraittiita kuin suuremmasta tai vähäisemmästä päihteiden käytöstä luopuneita.

Keskitymme ehkäisevään päihdetyöhön korostaen yksilöiden, perheiden, yhteisöjen sekä yhteiskunnan vastuuta päihdeasioissa. Opastamme terveisiin elämäntapoihin ja järjestämme päihteetöntä toimintaa raittiille ja raittiudesta kiinnostuneille. Toimimme myös lainsäädännön kehittämiseksi siten, että lait edistävät ja tukevat raittiutta ja päihteettömiä valintoja.

Raittiuden Ystävät tunnetaan parhaiten valtakunnallisista Anna lapselle raitis joulu ja Selvin päin kesään -yhteistyökampanjoista, raitis.fi-lehdestä sekä nuorille aikuisille suunnatusta Mocktailseura-toiminnasta, joka ennen toimi nimellä Kännikapina. Pidämme alkoholittomien juomien Mocktailbaareja ja julkaisemme kannustavaa tietoa toiminnastamme ja raittiin arjen viettämisestä sosiaalisessa mediassa ja muissa kanavissamme.

Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa mm. Ehkäisevän päihdetyön verkostossa, Lasten terveysfoorumissa ja NUVE-verkostossa. Nuorten, seniorikansalaisten ja monikulttuuristen maamme asukkaiden hyvinvointi on tällä hetkellä vahvasti työmme kohteena. Järjestämme kerran vuodessa lastenleirin 8–11-vuotiaille.

Raittiuden Ystävät ry on valtakunnallinen toimija ja Suomen vanhin kansalaisjärjestö.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kansanterveys, kokemusasiantuntijuus, kotoutuminen, sosiaali ja terveys, päihteet ja riippuvuudet

Asiasanat

raittius, raittiustyö, ehkäisevä päihdetyö, ehkäisevä toiminta, ehkäisevä työ, ennaltaehkäisevä toiminta, ennaltaehkäisy, auttava puhelin, puhelintyö, kampanja, Aktiiviset järjestöt, valtakunnallinen, raittiusyhdistys, nuorten kotoutuminen ja työllisyys, arjen hyvinvointi, henkinen hyvinvointi, hyvinvointi, hyvinvointitieto, elämänlaatu, elämäntaidot, elämäntaidot esiin, elämäntapa, elämäntilanne, kestävä elämäntapa, Terveelliset elämäntavat, sosiaali- ja terveys, päihteet, päihteettömyys, päihteetön toiminta, mocktailit, alkoholi, alkoholi- ja päihderiippuvuus

Kohderyhmä

eläkeläiset, kaikille, lapset ja nuoret, maahanmuuttajat ja pakolaiset

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.), lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), vanhukset (80 v. - )

Osoitteet

  • Raittiuden Ystävät ry, Annankatu 29 A 4b, 00100 Helsinki

    Annankatu 29 A 4b, Helsinki

Raittiuden Ystävät ry, Annankatu 29 A 4b, 00100 Helsinki

Annankatu 29 A 4b, Helsinki