Suomen Unettomat ry

Suomen Unettomat ry (myöhemmin SU) on vuonna 2002 perustettu valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan yhdistys, joka toimii Uudeltamaalta käsin. Suomen Unettomat ry on Uniliitto ry:n jäsenyhdistys, joka on Suomessa toimivien uniyhdistysten kattojärjestö.

Toiminnan tarkoitus on tarjota tukea ja tietoa tilapäisestä tai pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen. Toinen tärkeä tavoite on edistää yleistä tietoisuutta unettomuudesta, sen syistä, hoitokeinoista sekä vaikutuksista elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Toimintaan kuuluu mm. tiedottaminen unen ja unettomuuden asioista sekä vertaistoiminnan ja yleisöluentojen järjestäminen. SU tekee yhteistyötä Uniliiton ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa myös ohjattujen uniryhmien ja vuosittaisten Unilääketieteen koulutuspäivien järjestämisessä. SU tarjoaa ensisijaisesti apua unettomuuden lääkkeettömään hoitoon.

Suomen Unettomat ry:n jäseneksi voi liittyä kuka tahansa tilapäisestä tai pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsivä tai unen parantamisesta ja sen vaikutuksista terveyteen kiinnostunut tai jos haluaa vain tukea yhdistyksen toimintaa uniasioiden parissa. Jäsenlehti Uniuutiset ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja tarjoaa tietoa sekä vertaistukea uniasioissa. Lisäksi Uniliiton muutaman vuoden välein julkaisema Hyvä Uni -tietopaketti kattaa asiantuntija-artikkeleita unesta ja päivitetyn listauksen unihäiriöitä hoitavista lääkäreistä.

 


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Sairaus- ja potilasyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vertaistoiminta, vertaistuki

Asiasanat

Hyvä uni, unettomuus, avoin vertaisilta, etäluento, luennot, vertaisryhmä, verkkovertaistuki, vertaistoiminta, unihäiriö, uniapnea

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Uniliiton toimisto

    c/o Unliitto ry, Sitratori 3, 00420 Helsinki

Yhteystiedot

Kotikunta: Helsinki
Sähköposti:
suomenunettomat@gmail.com
Puhelin: 0504119663

Lisätietoa verkossa

Suomen Unettomat Ry

Facebook
Instagram
Linkedin

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Uniliiton toimisto

Sitratori 3, Helsinki, Suomi