Suomen Vertaisyrittäjät ry

Toiminnan tavoitteena on saada konkurssin kohdanneet henkilöt takaisin työkykyiseksi työelämään. Tarkoituksena on kehittää toimintatapoja ja -malleja kriisissä olevien henkilöiden auttamiseksi niin, että vertaistuki ja siihen liittyvien palveluiden tavoitettavuus olisi helposti saatavilla ja tavoitettavissa.

Toiminnan tarkoituksena ei ole korvata jo olemassa olevia yhteiskunnan palveluja, vaan tukea ihmistä vertaistuellisen kuuntelemisen ja tukemisen keinoin. Tärkeänä periaatteena on ihmisen kuulluksi tuleminen.

Konkurssin kohtaaminen on ihmiselle yksi elämän suurista kriiseistä. Asenteet konkurssin kokeneita kohtaan ja siinä leimaantuminen, stigma vaativat jo yksistään henkisesti suuria voimavaroja. Pahimmillaan tällaisen henkilön palaaminen työkykyiseksi yhteiskunnan jäseneksi vaatii uudenlaisia toimia ja menetelmiä. Vertaistuki, toisen samankaltaisen kokemuksen kohdaan henkilön tuki on äärettömän tärkeää. Tästä on jo nyt käytännön kokemuksia. Se avaa henkilön ajatusmaailmaa ja antaa uutta ajateltavaa vaikeuksien yli. Kohtaamisen kynnys on oltava erityisen matala. Aihe on tässä tilassa olevalle henkilölle herkkä ja arka.

Yrittäjänä toimiminen ja varsinkin yksin on rippuvainen yrittäjän omasta hyvinvoinnista ja kyvystä kohdata ongelmia. Toisen vertaisyrittäjän luottamuksellinen kohtaaminen ja vertaistuki ovat tarpeen.


Palvelemme kielillä

Englanti, Suomi, Ruotsi

Toimiala

Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset, Työllisyyden edistäminen ja työttömien yhdistykset

Teemat

vertaistuki, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, mielenterveys, päivystys- ja kriisityö, vertaistoiminta

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, jäsenet, kokemusasiantuntijat

Ikäryhmä

aikuiset (30-62 v.)

Osoitteet

  • Postiosoite

    Päiväharjuntie 11, 40800 Jyväskylä, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Jyväskylä
Sähköposti:
juha@vertaisyrittajat.fi
Puhelin: 050 464 5762

Lisätietoa verkossa

Suomen Vertaisyrittäjät

Facebook

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Postiosoite

Päiväharjuntie 11, 40800 Jyväskylä, Suomi