Uupuneet ry

Uupuneet ry:n toiminnan tarkoituksena on uupumisen ennaltaehkäiseminen, työelämässä pysymisen ja työhön palaamisen tukeminen, sekä uupuneen syrjäytymisen ehkäiseminen tietoa jakamalla, hyvinvointia tukevalla toiminnalla ja vertaistukea tarjoamalla.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Muut yhdistykset, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

vertaistuki, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kansanterveys, kokemusasiantuntijuus, mielenterveys, sairastaminen, sosiaali ja terveys, vapaaehtoisuus, verkkovertaistuki, vertaistoiminta, yhdistyksen sääntömääräinen toiminta, yhteistyö ja verkostot

Avainsanat

uupumus, työuupumus, vertaistuki, masennus, mielenterveys

Kohderyhmä

jäsenet, järjestötoimijat, kokemusasiantuntijat, kuntalaiset, kuntoutujat, läheiset ja omaiset, opiskelijat, työssäkäyvät, työttömät, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Osoitteet

  • Postiosoite

    -

Yhteystiedot

Kotikunta: Valtakunnallinen
Sähköposti:
info@uupuneet.fi

Lisätietoa verkossa

Uupuneet ry

Facebook
Instagram

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Postiosoite

Oulu, Suomi