OmaKamu-toiminta

01.03.2019 - 01.03.2029 / Koulutus/seminaari, Yksilöllinen tuki / OmaKamu ry

Toimintaa järjestetään

Kuukausittain:

Lapset tarvitsevat aikuisen aikaa!

OmaKamu ry kehittää ja organisoi vapaaehtoistoimintaa lasten ja nuorten hyväksi. Ohjaamme vapaaehtoisia aikuisia toimimaan heidän kavereinaan, eli Kamuina. Toimintamme on ammattilaisten kehittämää, mutta tavallisten aikuisten toteuttamaa. Tuloksena syntyy ainutlaatuisia ystävyyssuhteita, kasvutarinoita ja elämäniloa.

Kamu on aikuinen rinnalla kulkija, jonka tukeen lapsi voi luottaa arjen haasteiden keskellä. Kamu ja lapsi tapaavat säännöllisesti muutaman kerran kuukaudessa yhteisten harrastusten merkeissä. Tapaamisten myötä lapsi laajentaa elämänpiiriänsä, tutustuu uusiin ihmisiin ja oppii luottamaan heihin.

Kamu-suhteen tavoite on tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Tavallisten ihmisten kyky tukea toista ihmistä on suurempi kuin usein kuvitellaan. Kamu ei ole ammattiauttaja, vaan luotettava aikuinen, joka voi oman esimerkkinsä avulla auttaa lasta oivaltamaan uusia asioita sekä huomaamaan omat voimavaransa.

Omaa aikaansa antavat aikuiset edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Kamu saa ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata lapsen kasvutarinaa aikuiseksi. Tämä vaatii aikaa ja sitoutumista, mutta on erittäin palkitsevaa. Parhaimmassa tapauksessa Kamusta tulee lapsen elinikäinen ystävä.

OmaKamu ry kouluttaa ja tukee Kamuja järjestämällä vertaistapaamisia, virkistystapahtumia, lisäkoulutusta, työnohjausta sekä tutustumisia erilaisiin harrastuksiin ja liikuntamuotoihin.

Vuonna 2020 Kamuksi on mahdollista kouluttautua Helsingissä, Espoossa, Hämeenlinnassa ja Lahdessa!

Kotisivuillamme www.omakamu.fi voit ilmoittautua Kamuksi tai hakea Kamua lapsellesi.

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa, Valtakunnallinen, Päijät-Häme, Kanta-Häme

Kunta
Espoo, Helsinki, Vantaa, Lahti, Hämeenlinna

Teemat

harrastus ja vapaa-aika, kaveritoiminta, lapsuus ja perhe-elämä, vapaaehtoisuus, ystävä- ja viriketoiminta

Kohderyhmä

vapaaehtoiset

Ikäryhmä

leikki-ikäiset (3-6 v.), lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.)

Linkkejä

Facebook

Kotisivut

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Lue lisää toiminnasta

www.omakamu.fi

Ilmoittaudu koulutukseen

https://www.omakamu.fi/koulutukset