Suomen kieltä maahan muuttaneille

13.01.2020 - 18.12.2020 / Muu ryhmämuotoinen tuki / Luetaan yhdessä -verkosto

Toimintaa järjestetään

Luetaan yhdessä -ryhmä on matalan kynnyksen opiskeluryhmä, joka tukee suomen kielen oppimista. Ryhmässä tapahtuva kielen oppiminen on alkuna kotoutumiselle ja voimaantumiselle. Tällä hetkellä meillä on yli 80 ryhmää 32 eri paikkakunnalla.

Ryhmässä opettaa monta vapaaehtoistyöntekijää, jotta ryhmissä pystytään kohtaamaan osallistujat yksilöllisesti ja antamaan henkilökohtaista tukea. Ryhmän toiminta on nk. matalankynnyksen toimintaa: opiskelijoiden ei tarvitse etukäteen ilmoittautua kursseille ja uusia opiskelijoita voi tulla ryhmään lukukauden aikanakin. Opiskelijat voivat tuoda mukanaan myös pienet lapsensa, joille järjestetään tarpeen mukaan omaa ohjelmaa oppituntien ajaksi. Matalan kynnyksen periaatteen myötä ryhmä on heterogeeninen sekä opiskelijoiden koulutustason, iän, suomen kielen tason kuin etnisen ja kulttuuritaustankin puolesta.

Opetuksen pääpaino on arjessa tarvittavassa kielitaidossa. Ryhmään voivat osallistua myös luku- ja kirjoitustaidottomat. Toiminnan avulla parannetaan heidän luku- ja kirjoitustaidon omaksumisen edellytyksiä. Toiminnan tavoitteena on myös parantaa opiskelijoiden sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta, ja näin edistää opiskelijoiden ja heidän perheensä hyvinvointia. Opiskelijoiden työelämä- ja koulutusvalmiuksia parantamalla pyritään mahdollistamaan eteneminen kotoutumisessa. Lisäksi toiminnalla edistetään kaksisuuntaista integraatiota toimintaan osallistuvien kesken ja lisätään molemminpuolista kulttuurien tuntemusta.

Luetaan yhdessä on vapaaehtoisuuteen perustuva valtakunnallinen verkosto.

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Teemat

kotoutuminen, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, opinnot, tiede, kasvatus ja sivistys, osallisuus

Avainsanat

kielitaito, maahanmuuttajat, kotoutuminen

Kohderyhmä

maahanmuuttajat ja pakolaiset

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Valtakunnallinen

Kyllä

Lisätiedot

Sanna Laukkanen

sanna.laukkanen@luetaanyhdessa.fi

p. 045 872 3929

Linkkejä

Luetaan yhdessä -verkosto

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tilan esteettömyys

  • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä