Veturointi-toiminta

01.01.2022 - 31.01.2024 / Muu ryhmämuotoinen tuki, Yksilöllinen tuki / Auta Lasta ry

Toimintaa järjestetään

Veturointi-toiminnassa nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat työskentelevät lastensuojelun piirissä olevien ja olleiden nuorten ja heidän lähiverkostojensa tukena sekä kehittävät lastensuojelua ja edistävät nuorten osallisuutta. Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden ja nuorten osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä.

Veturointi-toiminta koostuu yksilöllisestä tuesta, ryhmämuotoisesta toiminnasta, tapahtumista, koulutuksista ja valmennuksista sekä monitasoisesta vaikuttamistyöstä. Toimintaa toteuttaa Auta Lasta ry Veikkauksen tuella yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten kumppanien kanssa.

Veturointiin osallistuva nuori saa ammatillisen tuen rinnalle kokemusasiantuntijan (Veturin) tukea, kannustusta ja rohkaisua yksilöllisesti esimerkiksi arjen asioihin, vapaa-aikaan, tulevaisuuden pohdintoihin tai muihin hänelle tärkeisiin asioihin. Lisäksi nuori voi osallistua oman kiinnostuksensa mukaan ryhmämuotoiseen toimintaan ja eri kanavissa tarjottavaan etätukeen/toimintaan. Kaikki toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja toimintaan osallistuvien nuorten kanssa.

Veturina voi toimia n. 20-30-vuotias lastensuojelun kokemusasiantuntija, joka haluaa toimia tukena ja tsempparina toiselle nuorelle ja/tai kehittää lastensuojelua. Toiminnassa järjestetään Vetureiksi hakeutuville valmennusta, tukea ja työmahdollisuuksia.

Veturointi-toimintaan voi osallistua n.13-26-vuotias nuori, jolla on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta ja joka haluaa tukea ja kannustusta toiselta nuorelta, jolla on samankaltaisia kokemuksia.

Osoitteet

  • Kumppanuuskeskus

    Kansankatu 53, Oulu, Suomi

  • Perhetalo Heideken

    Sepänkatu 3, Turku, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi

Kunta
Oulu, Turku

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Perhetalo Heideken

Sepänkatu 3, Turku, Suomi

Teemat

harrastus ja vapaa-aika, kaveritoiminta, kokemusasiantuntijuus, nuoruus, osallisuus, tukihenkilötoiminta, vaikuttaminen, vertaistoiminta

Asiasanat

lastensuojelu, vertaistuki, kokemusasiantuntijuus

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, kokemusasiantuntijat

Ikäryhmä

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.)

Lisätiedot

Oulu: Mervi Saloheimo, mervi.saloheimo@autalasta.fi, 044 562 9805
Turku: Hanna Oikarinen, hanna.oikarinen@autalasta.fi, 044 562 0011

Linkkejä

Veturointi-toiminta

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Mukaan voi ilmoittautua osoitteessa www.veturointi.fi