Opintovalmentaja (4 paikkaa) (Helsingin, Itä-Helsingin ja Nurmijärven Klubitalot)

Työpaikka / Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

Vahvistamme opintovalmennuksen osaamistamme ja rekrytoimme nyt neljä opintovalmentajaa vakituisiin työsuhteisiin. Opintovalmentajia haetaan Helsingin Klubitalolle (yksi), Itä-Helsingin Klubitalolle (yksi) ja Nurmijärven Klubitalolle (kaksi). Haku päättyy 17.10.2021.

Sähköinen hakulomake ja lisätiedot: https://eskot.org/avoimet-tyopaikat/avoin-tyopaikka-opintovalmentaja-4-helsingin-ita-helsingin-ja-nurmijarven-klubitalot/

 

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry on osa maailmanlaajuista ja arvostettua mielenterveyskuntoutuksen Klubitalojen yhteisöä. Tuemme toimintaan osallistuvien arjen voimavaroja ja taitoja sekä luomme edellytyksiä ja valmiuksia opiskeluun ja työelämään. Yhdistyksellä on seitsemän kansainvälistä klubitalomallia noudattavaa Klubitaloa.

Klubitaloissamme on toteutettu ja kehitetty viime vuosina menestyksekkäästi opintovalmennusta. Tarve tälle työmuodolle on ollut jatkuvasti kasvussa, jonka vuoksi lisäämme nyt opintovalmentajien määrää kullekin talolle. Opintovalmentaja tarjoaa aikarajoitteetonta ja kokonaisvaltaista valmennusta opintoihin liittyen elinikäisen oppimisen ideologiaan nojaten, ryhmä- ja yksilömuotoisesti. Opintovalmentaja tukee esimerkiksi keskeytyneiden tai jumissa olevien opintojen jatkamisessa, sopivan alan etsimisessä, hakuprosessissa sekä opinnollistamisessa. Tärkeää työssä on opiskelijaidentiteettiä vahvistavan vertaisryhmän mahdollistaminen. Opintovalmentaja on osa Klubitaloyhteisöä ja osallistuu talon arkeen sekä suunnittelee ja toteuttaa koko Klubitalon yhteisölle erilaisia oppimistilanteita.

Opintovalmentaja ylläpitää ja kehittää yhteistyösuhteita alueen oppilaitoksiin ja muihin yhteistyöverkostoihin (esim. Ohjaamot). Lisäksi ESKOT ry:n Klubitalojen opintovalmentajat tekevät yhteistyötä ja kehittävät työmuotoa yhdessä. Työ tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Edellytämme opintovalmentajalta tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (esim. kasvatustieteiden maisteri) ja kokemusta työskentelystä mielenterveyskuntoutujien tai muuta psykososiaalista tukea tarvitsevien kanssa. Arvostamme tuetun opiskelun menetelmien ja eri koulutusväylien tuntemusta, pedagogista osaamista, englannin kielen taitoa, itseohjautuvuutta, yhteisöllisyyttä tukevaa työotetta sekä hyvää IT-osaamista. Kokemus järjestötyöstä ja kehittämistyöstä katsotaan eduksi. Nurmijärven Klubitalolla opintovalmennusta tehdään myös koko Keusotealueella, joten ajokortti on välttämätön.

 

Entä kuinka opintovalmennus sitten käytännössä vaikuttaa ja mitä työ merkitsee? Näin jäsenemme kertovat kokemuksistaan:

”Minulla on ollut huomattavia vaikeuksia suunnitella opintojani ja saada esimerkiksi yliopiston sähköposteja luettua. Klubitalolta olen saanut tarvitsemaani henkistä tukea tällaisten asioiden hoitamiseen. Asioiden hoitaminen yhdessä opintovalmentajan kanssa on tuonut minulle selkeyttä opintoihini sekä onnistumisen kokemuksia, jotka ovat auttaneet luomaan uskoa tulevaan. Opintovalmentaja on auttanut minua opintojeni suunnittelussa, aikatauluttamisessa ja priorisoimisessa sekä tsempannut minua jatkamaan, kun kaikki on tuntunut ylitsepääsemättömältä. 

Olen nyt pikkuhiljaa palannut aiemmin käytännössä täysin keskeytyneiden opintojeni pariin ja saanut muun muassa erään huomattavia vaikeuksia tuottaneen kurssin suoritettua. Vaikka toipumiseni on yhä kesken ja välillä on vaikeampaa, voin nykyään paremmin, kuin aiemmin uskoin edes olevan mahdollista. En usko, että olisin tässä pisteessä ilman Klubitalolta saamaani kannustusta ja tukea.”

– Klubitalon jäsen, 26-vuotta

 

”Mä en ole pysynyt oman aloitusryhmäni mukana, joten koulussa ei ole enää ollut mitään ryhmää, joka auttaisi opiskeluun. Klubitalon ryhmä on se mun opintoryhmä, josta saa konkreettisen tuen.  Se on auttanut tosi paljon.”

– Klubitalon jäsen, 34-vuotta

 

”Valmistuin viimein maisteriksi opintovalmennuksen avulla. Pääsin tämän jälkeen Klubitalon hankkeen järjestämään osa-aikaiseen työhön. Opintojen tuki auttoi todella paljon, en olisi valmistunut ilman Klubitaloa. Oli pakko valmistua, jottei opinnot olisi vanhentuneet. Tämä onnistui opintovalmennuksessa.”

– Klubitalon jäsen, 46-vuotta

Tehtävän tiedot

Tehtävä soveltuu seuraavien alojen osaajalle:
Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali- terveys- ja liikunta-alat

Aloitus: Sopimuksen mukaan

Kesto: yli 12 kk

Haku päättyy: 17.10.2021 00:00

Työaika

  • kokopäivätyö

Sijainti

Alue
Uusimaa

Kunta
Helsinki, Nurmijärvi