Lapsiystävällinen tila -toiminnan vapaaehtoinen

Suoritus ajankohta: 6.9.2019 / Haku päättyy: 29.8.2019 / ryhmän, kerhon tai leirin avustaminen

Lapsiystävällinen tila (Child Friendly Space) on Pelastakaa Lasten Suomeen tuoma kansainvälinen toimintamalli, jolla vahvistetaan haastavissa olosuhteissa elävien lasten psykososiaalista hyvinvointia. Lapsiystävällisissä tiloissa lapset pääsevät osallistumaan virikkeelliseen toimintaan turvallisessa ympäristössä. Suomessa toimintaa toteutetaan vastaanottokeskuksissa asuvien lasten parissa.

Pelastakaa Lasten Lapsiystävällisissä tiloissa vapaaehtoiset pääsevät järjestämään pääasiassa alle kouluikäisille lapsille leikkejä, pelejä, askartelua ja muuta lasten kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa. Toiminnan toteutuksesta ja vapaaehtoisten ohjaamisesta vastaa Pelastakaa Lasten työntekijä. Toimintaa on arkisin kahdesti viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Toiminta painottuu iltapäivä- ja ilta-aikaan.

Vapaaehtoiselta edellytetään valmennuksen lisäksi täysi-ikäisyyttä, avoimuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, sekä sitoutumista Pelastakaa Lasten lastensuojeluperiaatteisiin. Lisäksi edellytetään hyväksyvää suhtautumista eri maista ja kulttuureista tulevia ihmisiä kohtaan. Vapaaehtoisena toimiminen ei vaadi erityistä koulutustaustaa, eikä aiempaa kokemusta turvapaikanhakijalasten parissa toimimisesta. Vapaaehtoiset valmennetaan ennen toimintaan mukaan tuloa ja heidät haastatellaan henkilökohtaisesti. Tarkastamme myös kaikkien vapaaehtoiseksi haluavien rikostaustan.

Vapaaehtoiset sitoutuvat tulemaan toimintaan vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Toimintaan osallistumisesta sovitaan vastaavan ohjaajan kanssa.

Seuraava kaksipäiväinen valmennus järjestetään perjantaina 6.9.2019 klo 16:30-19:30 ja lauantaina 7.9.2019 klo 9:00-16:00. Paikkatiedot annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Valmennuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää molempiin päiviin osallistumista ja etukäteistehtävän tekemistä. Valmennusohjelma ja etukäteistehtävä annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Tiedustelut: jenni.haikio@pelastakaalapset.fi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Yhteystiedot

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Arki-iltaisin
  • Arkipäivisin

Suorittamispaikan esteettömyys

  • Pysäköintimahdollisuus

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

vauvat ja taaperot (0-2 v.), leikki-ikäiset (3-6 v.), lapset (7-12 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Heikosti suomea osaaville, Miehille, Naisille

Tehtävään perehdytys

  • Haastattelu
  • Koulutus/koulutukset

Koulutuksen kesto (tunnit): 10

Mitä vapaaehtoinen saa

  • Todistus
  • Uudet taidot
  • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

Vapaaehtoiset toimivat yhdessä Pelastakaa Lasten työntekijän kanssa, jolla on päävastuu toiminnan toteutuksesta. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus saada tukea aina tarvittaessa hankkeen työntekijöiltä. Vapaaehtoisille järjestetään säännöllisesti tapaamisia ja tarjotaan mahdollisuuksia virkistäytymiseen.


Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.