Maaseudun tukihenkilö

Suoritus ajankohta: 2.11.2020 / Haku päättyy: 3.11.2025 / asioinnissa avustaminen, auttava puhelin ja nettineuvonta, kokemusasiantuntijuus, päivystäminen, kriisityö, tukihenkilötoiminta, vertaistukitoiminta (vertaistoiminta) / Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Tunnetko maaseudun elinolosuhteita? Tahdotko toimia vapaaehtoisena rinnalla kulkijana arjessa ja elämän erilaisissa kriisitilanteissa? Mikäli tunnistat itsesi kuvauksesta, olet meidän hakemamme henkilö. Hae mukaan jo tänään! Haemme tukihenkilöitä erityisesti konkreettista apua antaviin Jelppi-ryhmiin. Tukihenkilöksi voi ryhtyä henkilö, joka tuntee maaseudun elinolosuhteet ja ei itse ole akuutissa kriisissä. Tukitoimintaa tehdään tavallisen ihmisen taidoin, jota koulutus tukee. Tukitoimintaan soveltuvuutta arvioidaan hakeutumisen ja koulutuksen yhteydessä sekä toiminnan aikana.

Jelppi-ryhmän muodostaa 3-5 maaseudun tukihenkilöä, jotka asuvat samalla alueella ja ovat käyneet tukihenkilön peruskoulutuksen, johon on sisältynyt Jelppi -toiminnan perusteet. Toiminta on palkitsevaa ja merkityksellistä myös tekijälleen. Apua tarjotaan henkilölle/perheelle pääsääntöisesti 1-3 päivän ajan / kohde. Apua annetaan akuutin tai hitaasti syntyvän kriisin kohdatessa. Apu voi olla luonteeltaan käytännönapua esim. kotitöitä tai lastenhoitoa, pihahommia, maatilantöitä ohjatusti – ei kuitenkaan lomitusta, asiointiapua, henkistä tukea – kuuntelemista ja vierellä oloa sekä järjestelyapua – auttamista ammattiavun saamisessa.

Tukihenkilötoiminta perustuu vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin. Tukihenkilö sitoutuu toiminnan perusasioihin kuten luotettavuuteen, salassapitoon ja raportointiin. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös toiminnasta luopumisen jälkeen.

Koulutamme vuosittain uusia vapaaehtoisia Maaseudun tukihenkilöiksi.

Lisätietoja www.tukihenkilo.fi/ 0400-789 481

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Tehtävä suoritetaan verkossa
Kyllä

Tehtävä suoritetaan puhelimitse
Kyllä

Yhteystiedot

Tukihenkilo.fi

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Sovittavissa

Asiasanat

tukihenkilökurssi, tukihenkilö, tukihenkilönä kahdenkeskisessä tukisuhteessa, tukihenkilötoiminta, tukihenkilöt, vertaistukihenkilö, vertaistuki verkossa, vertaisuus, vapaaehtoinen, vapaaehtoinen vertaisosaaja, auttava netti, auttava puhelin, elämänkriisi, kriisipalvelu, kriisipuhelimet, Puhelintuki, vertaisryhmiä ja tukea, vertaisryhmä, verkkovertaistuki, vapaaehtoistyö vertaistoiminta, maaseutu, maaseutuyrittäjä, Maaseutu 2020, jaksaminen, jaksamisen tukeminen, työuupumus, uupumus, apua mielenterveyteen, ehkäisevä mielenterveystyö, syrjäytymisen ehkäisy, ennaltaehkäisevä toiminta, yksinäisyyden lieventäminen, vaivaako yksinäisyys

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. – )

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta? Tunnetko maaseudun elinolosuhteita? Onko sinulla aikaa sekä halua auttaa?

Tukihenkilötoimintaan tarvitaan monenlaista elämänkokemusta omaavia ihmisiä. Tukihenkilöksi voi ryhtyä henkilö, joka tuntee maaseudun elinolosuhteet, jolla on valmiuksia auttaa myös konkreettisesti ja joka itse ole akuutissa kriisissä. Tukitoimintaa tehdään tavallisen ihmisen taidoin, jota koulutus tukee. Tukitoimintaan soveltuvuutta arvioidaan hakeutumisen ja koulutuksen yhteydessä sekä toiminnan aikana.

Tukihenkilö toimii pääosin lyhytaikaisen kanssakulkijan roolissa tarjoten käytännön tukea ja keskusteluapua. Tarvittaessa tukihenkilö ohjaa tuettavan myös ammattiavun piiriin.

Tukihenkilötoiminta perustuu vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin. Tukihenkilö sitoutuu toiminnan perusasioihin kuten luotettavuuteen, salassapitoon ja raportointiin.

 

Tehtävään perehdytys

  • Haastattelu
  • Koulutus/koulutukset
  • Muu

Koulutuksen kesto (tunnit): 24 h

Mitä vapaaehtoinen saa

  • Todistus
  • Uudet taidot
  • Uudet tuttavat
  • Verkostoituminen
  • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

Tukihenkilöverkko vastaa avun ja tuen laadusta perus- ja jatkokouluttamalla tukihenkilöitä sekä järjestämällä heille mahdollisuuden aluetapaamisiin ja työnohjaukseen.

Tukihenkilöverkon peruskoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen niin puhelimessa kuin käytännössä Jelppi-ryhmätoiminnassa. Peruskoulutuksessa tutustutaan Maaseudun tukihenkilöverkon toimintaan sekä vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin. Koulutuksessa käydään läpi vuorovaikutukseen, ihmisten kohtaamiseen ja elämän eri kriiseihin liittyviä asioita sekä harjoitellaan käytännössä erilaisia tukitilanteita ja niiden ratkaisuja.

Tukihenkilöpäivät ovat kaikille tukihenkilöille tarkoitettu 1-2 päiväinen tilaisuus. Tukihenkilöpäivät antavat mahdollisuuden myös yhteiseen virkistäytymiseen ja toisten tukihenkilöiden tapaamiseen. Tukihenkilöpäivien teema valitaan ajankohtaisten aiheiden mukaan huomioiden kuluvan vuoden painopistealueet toiminnassa.