Näyttelysihteeri

Suoritus ajankohta: 5.4.2019 - 30.06.2019 / Haku päättyy: 17.3.2019 / kääntämistehtävät, tapahtumajärjestely- ja toimitsijatehtävät / Mielentaide ry

Mielentaide ry järjestää vuosinäyttelyn jäsenilleen 3.-20.6.2019 Tampereen pääkirjasto Metsossa. Näyttelyyn mahdollistuu 11 taiteilijapaikkaa ja noin 22 teosta.

Näyttelysihteerin tehtävät ovat toiminnanjohtajan apuna tehdä näyttelyä valmistavia kirjallisia tehtäviä, jotka ovat:

 • teosluettelon kokoaminen
 • taiteilijoiden esittelytekstien muokkaus
 • kirjalliset käännöstehtävät suomesta englanniksi
 • englannin kielisten asiakkaiden palveleminen teosten myyntivarauksiin liittyen

Lisäksi sovittaessa voi näyttelysihteeri avustaa myös näyttelyn rakentamisessa / purkamisessa. Ja teosten takaisin taiteilijoille postittamisessa.

Näyttelyyn valmistautuminen alkaa maaliskuussa taiteilijoiden kanssa, jossa heiltä pyydetään / saadaan erilaista tietoa porrastetusti maaliskuusta toukokuulle, jolloin näyttelyn valmistelut saadaan valmiiksi. Näyttelysihteerin kirjalliset tehtävät ajoittuvat pääosin tälle edellä mainitulle ajanjaksolle. Näyttelyn kestäessä tehtävät vaihtuvat teosten myyntivarausten päivystämiseen. Näyttelyn päätyttyä 20.6.2019 juhannusvapaan jälkeen viikolla 26 tehdään yhdessä näyttelyn lopetustehtäviä, kuten taiteilijoiden teosten takaisin postittamista, kävijä-äänten laskemista, kävijä-äänestyksen palkintojen postittamista ja tykätyimpien teosten taiteilijoiden palkitsemista. Tehtävän virallinen päättymispäivä on sunnuntai 30.6.2019, josta alkaa myös Mielentaide ry:n kesätauko.

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Tehtävä suoritetaan verkossa
Kyllä

Tehtävä suoritetaan puhelimitse
Kyllä

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
tj@mielentaide.fi
0465301903
Mielentaide ry

Tehtävän suorittamisajankohta

 • Sovittavissa

Toiminnan aiheet

taidenäyttelyt, sihteeri, Mielentaide ry, mielenterveys vapaaehtoistoiminta, mielenterveys:luovuus ja taide

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille

Muut toiveet ja edellytykset vapaaehtoiselle tehtävässä toimimiseen

Tehtävä sopii henkilölle, jolla on omaa kiinnostusta erilaisesta kuvataiteesta joko itse taiteilua harrastavana tai taidetta katsojan näkökulmasta ihailevana. Jos vielä omaksuu helposti uudet tehtävät ja haluaa oppia uutta, pärjää tehtävässä hyvin.

Tehtävää voi suorittaa myös etänä asuinpaikkakunnasta riippumatta. Pääosin työskentely tapahtuu sähköpostin välityksellä.

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

 • Äidinkieli suomi
 • Osaa puhua ja kirjoittaa englannin kieltä
 • Microsoft Word, Libre Office
 • Sujuva asiakaspalvelu puhelimitse ja sähköpostitse
 • (viestintätaidot: lehdistötiedotteen laadinta ja markkinointiviestintä)

Tehtävään perehdytys

 • Haastattelu
 • Muu

Mitä vapaaehtoinen saa

 • Todistus
 • Uudet taidot
 • Uudet tuttavat
 • Verkostoituminen

Vapaaehtoisen tuki

Vapaaehtoisten tehtävissä jaksamista seurataan säännöllisesti. Vapaaehtoisille tarjotaan virkistystoimintaa sekä vertaistukea. Jokainen vapaaehtoinen on niin hyvä, kuin voi olla ja vähäisinkin panos riittää. Vapaaehtoiset palkitaan erilaisin tavoin kunkin persoonalle soveltuvin keinoin.